awatar

Profil użytkownika Dobiemiest444

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online17 kwietnia 2013, 18:00

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Jakub, zwany Młodszym

  Prowadził surowe życie ascetyczne, wiernie zachowywałprawo mojżeszowe i żydowską tradycję, za co zyskał miano Sprawiedliwego. Uznany przez Pawłaza filar Kościoła wraz z Piotrem, cieszył się autorytetem nie tylko w Jerozolimie, lecz również w innychKościołach lokalnych, do których skierował list...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHIA

  Kościół lokalny antiocheński był od początku złożony z nawróconych Żydów i pogan. W nim najpełniejdojrzała świadomość chrześcijańskiego uniwersalizmu dzięki św. Pawłowi Apostołowi.

  Antiochia, miasto nad Orontesem, stolica rzymskiej prowincji Syrii, liczyła ok. 800 tysięcy mieszkańcówi była...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politeizm i kultura helleńska

  Rzymianie rządzili rozległym imperium, które August zamknął w naturalnych granicach wielkich rzek,Eufratu, Renu i Dunaju. Rzymianie zdobywcy ulegli wszakże wpływom kultury helleńskiej, przyjmującw dużym stopniu jej smak spraw duchowych.

  W nazwach odróżnia się dwa systemy politeizmu, grecki i rzymski...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /7 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół antiocheński

  W Antiochii zaczęło się chrześcijaństwo, gdy przybyli wyznawcy Chrystusa z Jerozolimy, uchodząc (37)przed prześladowaniem. Najpierw zwrócili się oni z Ewangelią do licznych miejscowych Żydów, skupionychwokół synagogi. Poganie wszakże zaczęli ją przyjmować prawie równocześnie.

  Na wieść o tym...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szaweł z Tarsu - Paweł Apostoł

  Świadek ukamienowania Szczepana, po jego śmierci prześladowca wyznawców Jezusa, cudownie nawróconyna drodze do Damaszku, misjonarz w Antiochii, odznaczał się wyjątkową świadomością jednościKościoła i jego uniwersalizmu oraz teologicznym ujmowaniem prawd wiary, które głosił Żydom i Grekom.

  Przez...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie Piotra - sobór apostolski

  Apostoł Piotr, po ustaniu prześladowania z 37 roku, odwiedzał Kościoły lokalne w Palestynie. W Cezareiudzielił wówczas chrztu Korneliuszowi, setnikowi kohorty italskiej. Korneliusz, o którym Dzieje Apostolskie(10, 2) mówią, że żył w bojaźni Bożej, prawdopodobnie był prozelitą Bramy, bez...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór antiocheński

  Dekret soborowy rozwiązał w Antiochii jeden problem. Pozostał drugi: czy nawróceni Żydzi są zobowiązanido ścisłego przestrzegania prawa mojżeszowego, w którym mieścił się zakaz kontaktów obrzezanychz nieobrzezanymi. Pytanie stało się palące, gdy Piotr przybył do Kościoła antiocheńskiego po...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga i trzecia podróż Pawłowa

  W latach 50-52 odbył Paweł drugą podróż misyjną w towarzystwie Sylasa. Później dołączyli do nich,Tymoteusz i Łukasz. Dzięki temu mógł Łukasz z autopsji opisać ją w Dziejach Apostolskich.

  Podróż podjęto z Antiochii, odwiedzono założone poprzednio Kościoły lokalne w Syrii i Cylicji, podjętomisje...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pawłowe struktury i teologia

  Kościoły lokalne, założone przez Pawła, są opisane w źródłach historycznych szczegółowiej, niż te, którepowstały na wzór Kościoła jerozolimskiego, wykazują także pewne odmienności.

  Według Pawłowej struktury, każdym Kościołem lokalnym kierowało kolegium starszych, zwanych wjęzyku greckim...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje dwunastu

  Misyjna działalność Pawła jest dość dobrze znana, natomiast bardzo .mało, czasem nawet zupełnie nicnie wiadomo o misjach Dwunastu Apostołów poza Jerozolimą.

  Piotr po soborze apostolskim udał się przez Antiochię do Rzymu i działał tam przez wiele lat.

  Jan, z pochodzenia Galilejczyk, syn Zebedeusza i...

  Ocena /

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /5 840

  praca w formacie txt

Do góry