awatar

Profil użytkownika Demetriusz89

Data rejestracji2 stycznia 2012 Ostatnio online3 stycznia 2012, 5:11

Statystyki

42 prac, w tym:

 • 42tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /42 prac/

 • Ocena brak

  W jaki sposób krąg społeczny przekształca się w grupę społeczną

  Wskazując na rolę lidera, w niektórych kręgach (kręgi koleżeńskie i zawodowe) dostrzegamy sporo podobieństwa między nimi a grupami, ale mimo to utrzymują się istotne różnice, o których nie można zapominać. Niektóre kręgi powoli nabywają właściwości grup nieformalnych lub pierwotnych i często się...

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wyróżnia przyjacielskie kręgi społeczne

  Kręgi przyjacielskie charakteryzują się silniejszą więzią niż kręgi stycznościowe i mniejszą od nich liczebnością oraz bardziej upodabniają się do grup nieformalnych. Krąg przyjacielski po przyjęciu jakiegoś wspólnego zadania najłatwiej mógłby przekształcić się w grupę i to niekoniecznie...

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy styczność i łączność psychiczna jako składnik więzi społecznej

  Wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej. Osoby te widząc wzajemnie u siebie cechy pozwalające im zaspokoić różne potrzeby, interesują się sobą i zacieśniają powstającą więź. Styczność psychiczna powstała na gruncie styczność przestrzennej...

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym według Maxa Webera polega profesjonalizacja w organizacji biurokratycznej

  Jest to proces poprzez który konkretny zespół umiejętności i czynności zostaje społecznie określony i zdefiniowany jako zawód wraz z wyznaczeniem wymaganego zakresu wiedzy, który obejmuje kompetencje danej profesji; Jest ściśle powiązane z podziałem pracy w obrębie grupy społecznej, polegające na...

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wyróżnia koleżeńskie kręgi społeczne

  Gdy oprócz styczności przestrzennej pojawia się łączność duchowa, wówczas mamy doczynienia z kręgiem koleżeńskim. Kręgi koleżeńskie powstają i funkcjonują wokół jakiegoś znaczącego członka społeczności lokalnej lub profesjonalnej, który jest opiniotwórczym liderem.

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacz termin styczność społeczna

  Styczność społeczna stanowi szczególnie istotny składnik więzi społecznej. Jeżeli osoby, pozostające ze sobą w styczności przestrzennej, dostrzegają wzajemnie u siebie interesujące ich cechy bądź rzeczy , wówczas nie tylko starają się dokładnie poznać, ale pozyskać lub wymienić jakieś wartości...

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega, według Maxa Webera hierarchiczny układ stanowisk w organizacji biurokratycznej

  Pracownicy zatrudniani w tym układzie administracyjnym zajmują i sprawują urząd uregulowany przepisami wyznaczającymi postępowanie urzędników. Urzędnik przestrzega prawa swojego urzędu w wykonywaniu swoich funkcji.

  Urzędnicy są organizowani w ciągłym i spójnym systemie powiązanym przez przepisy...

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym wyróżniają się stycznościowe kręgi społeczne

  Kręgi stycznościowe skupiają studentów odbywających wspólne podróże, korzystających z tej samej stołówki, czytelni czy klubu. Są one najbardziej luźne z pozostałych trzech odmian kręgów i o trudnym do ustalenia składzie członkowskim.

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić komponenty więzi społecznej

  Styczność przestrzenna, styczność i łączność psychiczna, styczność społeczna, wzajemne oddziaływanie, wzory działań społecznych, stosunki społeczne, zależności społeczne, instytucje społeczne, kontrola społeczna, organizacja społeczna.

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym według Maxa Webera polega podział obowiązków i kompetencji w aparacie biurokratycznym

  Powierzeniu prac osobom wyspecjalizowanym w ich wykonaniu pracownik podlega tylko jednemu zwierzchnikowi i od niego przyjmuje dyrektywy co do wykonywania swojej pracy, jego praca jest zupełnie oddzielona od jego spraw osobistych. Biurokracja jest systemem organizowania się pracy, mającym zapewnić szczególnie...

  Ocena /

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt

Do góry