awatar

Profil użytkownika demetrio

Data rejestracji9 czerwca 2014 Ostatnio online13 czerwca 2014, 16:04

Statystyki

212 prac, w tym:

 • 212tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /212 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia zachowania i osobowości

  W niektórych przypadkach obserwuje się wzmocnienie cech osobowości, które charakteryzowały pacjenta przed zachorowaniem. U części pacjentów dochodzi do odwrócenia temperamentu - osoba aktywna, energiczna staje się wyciszona i spokojna. Zmiana zachowania jest trudna do zaakceptowania przez rodzinę.

  Zmiany te...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja czasu chorego

  Istotne jest, aby chory zachował jak najwięcej samodzielności i niezależności. Stosować możemy coraz popularniejszą terapię reminiscencyjną, która polega na wywoływaniu wspomnień poprzez np. oglądanie fotografii, .słuchanie muzyki, wspominanie zdarzeń z życia chorego, otoczenie go przedmiotami...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół depresyjny

  Rozpoznanie depresji u osób starszych nie jest łatwym zadaniem, ponieważ traktuje się ją jako jeden z objawów choroby somatycznej albo normalny objaw starzenia się. U chorego obserwuje się dużą zmienność objawów, skarży się on głównie na dolegliwości somatyczne. Występują pojedyncze objawy depresji...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne aspekty starzenia się

  Analizując przemiany w obszarze funkcjonowania poznawczego, należy podkreślić fakt obniżania się ogólnego ilorazu inteligencji od około 60. rż. Znaczne zmiany negatywne odnotowuje się w zakresie pamięci, choć dane pochodzące z rozlicznych projektów badawczych nie są jednoznaczne. Wskazuje się...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /7 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychospołeczne problemy osób starszych

  Omówione wyżej zmiany w poszczególnych sferach funkcjonowania mają konsekwencje m.in. w postaci wykształcenia się postaw wobec starości i starzenia. Postawy osób starzejących się wobec starości zostały zbadane i opisane przez Zycha, który odnotował m.in. postawę lęku przed starością i buntu wobec...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /6 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy pomocy

  Wielu zmianom opisanym powyżej można -zapobiegać, inne zaś można kompensować. Baltes i in. zauważyli, że podstawę skutecznego przystosowania do starości może stanowić, stopniowe i trafne podejmowanie działań kompensacyjnych, stymulowanie funkcji poznawczych najwolniej ulegających obniżeniu oraz...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja osób w starszym wieku

  Stale wydłużający się czas życia człowieka zwiększa odsetek osób w wieku podeszłym, co powoduje wzrost częstości występowania chorób charakterystycznych dla tego wieku, prowadzących często do ograniczenia sprawności psychofizycznej. Stan ten jest pogłębiany przez wiele zmian fizjologicznych i...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /9 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ ruchu

  Starzenie się związane jest z wieloma zmianami inwolucyjnymi również w układzie ruchu. Wiele z nich ma charakter postępujący i nieodwracalny. Do najbardziej rozpowszechnionych problemów związanych z układem ruchu należą zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze. Według różnych danych z ich powodu cierpi...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udary mózgu

  Udary mózgu stanowią jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych. Rehabilitacja jest jednym z najważniejszych elementów postępowania u chorych po incydencie udarowym. Do głównych celów rehabilitacji poudarowej zalicza się zmniejszenie śmiertelności, prewencję powikłań...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Parkinsona

  Choroba Parkinsona należy do postępujących chorób ośrodkowego układu nerwowego. Podstawowe objawy choroby to: drżenia spoczynkowe, sztywność mięśniowa (typu rury ołowianej lub koła zębatego), spowolnienie ruchowe i zaburzenia postawy. Postępowanie rehabilitacyjne zwiększa możliwości samodzielnego...

  Ocena /

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 757

  praca w formacie txt

Do góry