awatar

Profil użytkownika Darek

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

23 prac, w tym:

 • 23tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /23 prac/

 • Ocena brak

  Bariery pływowe

  Bariery pływowe są zaporami wyposażonymi w bramy wodne, które można w miarę potrzeby otwierać bądź zamykać, aby kontrolować przepływ wody. Czasem używa się ich do gromadzenia wody pływowej celem wykorzystania jej energii przy produkcji elektryczności. Jedna z takich barier została wzniesiona i...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapory

  Wśród budowli, których zadaniem jest wytrzymać napór mas wody są zapory oraz bariery pływowe. Zapory (tamy) buduje się w celu utworzenia sztucz­nych zbiorników wodnych oraz kontroli przepływu wody w rzekach, by zapobiegać klęskom powo­dzi. Zapora spiętrza wodę, tworząc próg wodny idealny do...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kafary

  Pale są wbijane za pomocą urządzeń zwanych kata­rami. Pierwsze kafary zastosowano już 2 tysiące lat przed naszą erą w Egipcie. Maszyny te były nie­skomplikowane, wbijanie polegało na opuszcza­niu na wierzchołek pala ciężkiego przedmiotu - na przykład bloku skalnego. Blok podciągano następ­nie do...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki alternatywne w budownictwie na dużych głębokościach

  Aby uniknąć niedogodności związanych z koniecz­nością stosowania procedury dekompresyjnej,przy pracach prowadzonych na dużych głębokościach mogą być stosowane metody alternatywne. Podczas budowy filaru mostu można na dno opuścić rurę, przez którą tłoczy się beton z powierzchni. Można też...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pale i platformy wydobywcze

  Pali używa się także do zakotwiczania w dnie morskim platform wydobywczych do eksploatacji podmorskich złóż gazuj ropy. Platforma Claymore na Morzu Północnym jest osadzona na palach wbi­tych w dno na głębokość 46 metrów. W tym miej­scu głębokość morza wynosi 110 metrów. Planuje się budowę...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora śluzowa

  Ciśnienie wody wzrasta wraz z jej głębokością o 1 atmosferę na każde 10 metrów. Powoduje to konieczność sprężania powietrza wewnątrz keso­nu. Robotnicy pracujący w kesonie muszą się tam jakoś dostać i stamtąd wyjść. Jednak otworzenie zwykłych drzwiczek umieszczonych na wystają­cej z wody...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba kesonowa

  Gdy prace są prowadzone na dużej głębokości, to wysokie ciśnienie powietrza, którym oddychają pracownicy, może być przyczyną poważnego za­grożenia zdrowia, jeśli nie podejmie się odpo­wiednich środków ostrożności. Podobnie jak w przypadku nurków pracujących na dużych głę­bokościach...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grodzie w budownictwie wodnym

  Cement wytwarzano w czasach rzymskich z natu­ralnego materiału zwanego pozzolana, jako że występował W okolicach miasta Pozzuoli, koło Neapolu. Aby osuszyć miejsce, gdzie przyszło sta­wiać filar, Rzymianie budowali wodoszczelne ba­riery, zwane grodziami. W dno rzeki, wokół wybra­nego miejsca, wbijali...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budownictwo wodne

  Budowanie pod powierzchnią wody i pod dnem zbiorników wodnych związane jest z szeregiem trudności. Kiedyś takie przedsięwzięcia często kończyły się katastrofami. Dziś nowoczesne technologie uczyniły prace bezpieczniejszymi i łatwiejszy­mi, a wznoszone budowle są dobrze zabezpieczone. Dawniej roboty...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne kanały

  W kontynentalnej części Europy główne śródlą­dowe drogi wodne były stale pogłębiane i posze­rzane, by nadążyć za wzrastającymi rozmiarami pływających po nich barek. W 1977 roku w Niem­czech oddano do eksploatacji Boczny Kanał Łaby, który zapewnił możliwość całorocznej żeglugi...

  Ocena /

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 166

  praca w formacie txt

Do góry