awatar

Profil użytkownika Danysz

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

22 prac, w tym:

 • 22tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /22 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona ssaków morskich

  Ochrona ssaków morskich jest kwestią nie cierpiącą zwłoki; za­pewne dlatego tak często pisze się o niej w prasie. Aby skutecznie chronić te zwierzęta, należy uczynić o wiele więcej, niż robi się obecnie. Pojęcie „ssak morski" odnosi się nie tylko do tych gatunków ssaków, które żyją w wodzie...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /15 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ssaków lądowych

  Ochrona ssaków lądowych dotyczy głównie gatunków dużych, gdyż to one najbardziej ucierpiały z powodu rozwoju cywilizacji. Chociaż większość ssaków to zwierzęta małe, o masie ciała nie większej niż kilogram, to naj­więcej gatunków ginących lub zagrożonych wygi­nięciem jest wśród tych...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /13 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ptaków

  Działania ochronne na rzecz pta­ków są podejmowane zaledwie od 50 lat Nawet w obecnych czasach jest niewiele państw na świecie, które przeznaczają duże sumy pieniędzy na ochronę ptaków. Jest oczywiste, że nie ma potrzeby chronić tych gatunków ptaków, które są bardzo licz­ne. Podstawą...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /14 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona gadów i płazów

  Często, gdy wspomina się o ko­nieczności ochrony płazów i ga­dów, wywołuje to mieszane uczu­cia. Ludzie nie są tak pozytywnie nastawieni do ochrony tych gro­mad kręgowców, jak do ochrony chociażby małp i orłów. W związku z tym na świecie istnieje niewiele rezerwatów, gdzie chronionymi...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /12 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ryb

  Ryby pojawiły się po raz pierwszy około 450 milionów lat temu i od tego czasu są obecne w więk­szości naturalnych akwenów. Zanieczyszczenie wód i niszczenie naturalnych środowisk powodują, ze coraz więcej gatunków ryb jest zagrożonych wyginięciem. Ocenia się, że na świecie występuje około...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /13 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona owadów

  Szacuje się, ze na świecie występu­je od dziesięciu do trzydziestu milionów gatunków zwierząt bezkręgowych, a ich przeważającą większość stanowią owady. Tak ogromna liczba gatunków sprawia, że ochrona owadów jest bardzo trudnym zadaniem. Owady są zwierzętami, które odniosły naj­większy...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /14 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona zwierząt bezkręgowych

  Bezkręgowce - organizmy nie posiadające kostnego szkieletu -są pod względem liczby gatunków i liczby osobników największą grupą zwierząt na świecie. Szacuje się, ze istnieje ich od 10 do 80 milionów gatunków. Wciąż jednak niewiele o nich wiemy. Ochrona wszystkich bezkręgowców świata jest...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /13 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona drzew

  Drzewa są najwyższymi roślinami na Ziemi. Dzięki temu mogą one wygrywać konkurencję o wodę i światło z innymi gatunkami roślin, a nawet je zacieniać. Lasy zajmują jedną dziesiątą powierzchni lądów naszej planety. Ludzie od niepamiętnych czasów odnosili się do drzew w szczególny sposób...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /10 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona roślin nasiennych

  Wśród roślin nasiennych, mimo że liczba gatunków w tej grupie jest ogólnie duża, znajduje się wiele gatunków ginących. Liczne rośliny uprawne nie wystę­pują już w stanie dzikim, toteż zapewnienie ochrony tym, które się zachowały jest bardzo ważne. Na świecie jest obecnie około 250000-300000...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /12 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ariranie

  Ariranie, czyli wydry wielkie, są największymi wydrami na świecie. Są też najrzadsze i najmniej typowe. Występują na dużym obszarze w Ameryce Południowej, jednak ich liczebność zmniejsza się w zastraszającym tempie. Jak wszystkie wydry, arirania jest bardzo dob­rym pływakiem, doskonale czującym...

  Ocena /

  Autor /Danysz Dodano /31.01.2012 Znaków /6 868

  praca w formacie txt

Do góry