awatar

Profil użytkownika danonek

Data rejestracji24 lutego 2011 Ostatnio online24 lutego 2011, 21:04

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  HOEPNER ERICH (1886-1944) - generał

  Niemiecki oficer, w czasie walk w Polsce w 1939 r. i we Francji w 1940 r. dowodził XVI korpusem,następnie był dowódcą 4 grupy pan­cernej przekształconej w 4 armiępancerną, która w czasie walk nafroncie wschodnim w 1941 r., wrazz 2 armią pancerną gen. Heinza *Guderiana doszła do przedmieść Moskwy.

  W...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOARE-BELISHA LESLIE (1893-1957) - polityk

  Brytyjski działacz Partii Liberalnej, w 1937 r. objął urząd ministra wojny i później członka gabinetu wojenne­go premiera Neville'a *Chamberlai-na. Bezskutecznie usiłował przygo­tować państwo do wojny, otwarcie krytykując poziom wyszkolenia żoł­nierzy Armii Terytorialnej, żądając zmechanizowania...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIYO - okręt

  Japoński lotniskowiec budowano ja­ko luksusowy statek pasażerski, ale w końcu 1939 r. zmieniono plany. Zwodowany 24 czerwca 1941 r., wraz z bliźniaczym okrętem (zwo­dowanym dwa dni później) Junyo wziął udział w walkach o *Guadal-canal. 20 czerwca 1944 r. w czasie bitwy na Morzu ^Filipińskim został...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

  Przywódca nazistowskiej partii NSDAP, w 1933 r. przejął władzę dyktatorską w Niemczech, którą wykorzystał do złamania postano­wień traktatowych i rozpoczęcia wojny światowej. Pierwszym znanym protoplastą Adolfa Hitlera był urodzony w 1837 r. Alois - nieślubny syn Ma­rii Anny Schicklgruber...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /8 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIROSZIMA - miasto i port

  Miasto w Japonii (ok. 250 tys. mie­szkańców w 1945 r.), na które6 września 1945 r. amerykański sa­molot zrzucił bombę *atomową.Decyzję o zbombardowaniu nukle­arnym jednego z japońskich miastpodjął prezydent Harry *Trumanw kwietniu 1945 r. Specjaliści woj­skowi, uwzględniając warunki tere­nowe, sposób...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIROHITO (1901-1989) - cesarz Japonii

  Po pięcioletnim okresie regencji, w 1926 r. objął tron Japonii po ojcu Yoshihito. Nimb boskości otaczają­cy cesarza stawiał go poza bieżący­mi sprawami politycznymi i dlatego trudno ocenić rolę, jako odegrał w planowaniu i realizacji podbojów japońskich. Tuż przed wybuchem wojny w Europie w 1939 r...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIMMLER HEINRICH (1900-1945) - Reichsfuhrer SS

  Fanatyczny zwolennik nazizmu, zorganizował gigantyczny aparat terroru i masowej eksterminacji przeciwników politycznych oraz ludności podbitych państw. Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1925 r., zastępca dowód­cy w osobistej straży Adolfa Hitlera Schutzstaffeln (*SS) od 1927 r., dwa lata później stanął...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETZER (Panzerjager 38 t) - działo

  Niemieckie działo samobieżne skon­struowane w 1943 r. w wyniku naci­sków gen. Heinza *Guderiana, in­spektora wojsk pancernych, który w marcu tego roku wskazał na ko­nieczność uzbrojenia oddziałów frontowych w lekkie niszczyciele czołgów. Zachowano podstawowe układy sterowania i przeniesienia napędu czołgu...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESS RUDOLF (1894-1987) - polityk

  Członek NSDAP od 1920 r., był najbliższym współpracownikiem Adolfa Hitlera. Po nieudanym puczu w Monachium w 1923 r. zbiegł do Austrii, lecz dobrowolnie powrócił do kraju i stanął przed sądem. Ska­zany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, odbywał karę w więzieniu w Landsbergu, gdzie przebywał też...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMES - okręt

  Pierwszy brytyjski lotniskowiec projektowany od początku w takim charakterze; inne lotniskowce, które wcześniej rozpoczęły służbę (Argus, Furious), przebudowano ze statków pasażerskich (Argus z budowanego dla Włochów statku Conte Rosso) lub okrętów (Furious z krążownika liniowego). Hermes, zwodowa­ny w...

  Ocena /

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt

Do góry