awatar

Profil użytkownika Dacjan47

Data rejestracji3 stycznia 2012 Ostatnio online4 stycznia 2012, 5:01

Statystyki

43 prac, w tym:

 • 43tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /43 prac/

 • Ocena brak

  Teoria potrzeb Maslowa

  Abraham Maslow ujął potrzeby w podstawowe grupy i ustalił hierarchię potrzeb i wzajemne zależności między nimi. Jego zdaniem wszystkie potrzeby da się sprowadzić do jednej z pięciu potrzeb podstawowych. Inne potrzeby do potrzeby pochodne.

  PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA:

  Potrzeby estetyczne.

  Widzy i...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w życiu społecznym

  Rodzaje osobowości:

  Ze względu na budowę: zintegrowana, zdezintegrowana.

  Ze względu na sposób realizacji: aktywna, pasywna.

  -zintegrowana-czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane i osobowość jest mocna.

  -zdezintegrowana- gdy coś się nie układa, coś nie pasuje.

  -aktywna-potrafi...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość zintegrowana oraz przyczyny jej dezintegracji

  OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA to taki rodzaj osobowości w której tworzące ją czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane.

  Przyczyny jej dezintegracji:

  Uczestnictwo w kilku grupach społecznych narzucających jednostce rozbieżne wzory, role i wartości.

  Trwałe uczestnictwo w życiu i wybieranie...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy

  NATURA LUDZKA to zespół trwałych zdolności i cech motoryzacyjnych działających w organizmie ludzkim i zmuszającym go do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych lecz także do aktywnego przystosowania się do środowiska społecznego i kulturalnego, a więc to także zdolność do tworzenia wartości...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura masowa i jej znaczenie

  Kultura masowa:

  Kultura masowa do kultura czasu wolnego.

  Odwołuje się ona do uniwersalnych zainteresowań odbiorcy.

  Na ogół pozbawiona jest problemów kontrowersyjnych.

  Homogenizacja treści (wymieszanie poziomów kultury symbolicznej): upraszczająca przez zestawienie.

  Jej odbiorcami...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy wpływu kontroli na życie społeczne

  1. Socjalizacja:

  SOCJALIZACJA to proces wpływu środowiska na jednostkę wprowadzający ją do udziału w życiu społecznym. (socjalizacja pierwotna i wtórna)

  WYCHOWANIE to celowe oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, zmierzające zwykle do przekazania wychowankowi tylko tych elementów kultury, które są...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i jej struktura

  KULTURA to ogół wytworów i działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych (utrwalonych) i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowością i następnym pokoleniom.

  Kultura a cywilizacja.

  CYWILIZACJA...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie socjologii potocznej i jej podstawowe błędy

  Socjologia potoczna – to raczej stereotypy, wiedza nie mająca charakteru naukowego, nie poparta badaniami, choć niektóre twierdzenia mogą być prawdziwe.

  Podstawowe błędy socjologii potocznej:

  1. Nie można przyjąć zalozenia, ze znamy społeczeństwo, rzeczywistość, zbiorowości ponieważ w nich...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i funkcje socjologii

  Socjologia – Twórca socjologii A. Comt’e. Jest to nauka o społeczeństwie ale dokładnie przedmiotem jej zainteresowań są zjawiska i procesy prowadzące do powstania różnych form życia zbiorowego ludzi i struktury tych zbiorowości, zjawiska i pracy zachodzącej w tych zbiorowościach, wynikające ze...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zainteresowań pierwszych socjologów

  Nazwa nauki socjologia została wprowadzona przez przedstawiciela oświecenia Augusta Comte. Uzywal on jednak terminu socjologia zamiennie z terminami filozofia spoleczna i polityczna. Podkreslal ze socjologia jako nauka o społeczeństwie ma badac podstawowe zasady funkcjonowania świata społecznego.

  Wierzyl ze...

  Ocena /

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry