awatar

Profil użytkownika czeslaw

Data rejestracji22 marca 2011 Ostatnio online22 marca 2011, 20:56

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Gałęzie prawa

  Przez gałąź prawa rozumiemy ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych, regulujących określoną kategorię stosunków społecznych. Rdzeń każdej gałęzi prawa stanowi większy lub mniejszy zespół charakterystycznych dla tej gałęzi instytucji prawnych.

  Instytucją prawną nazywamy zespół...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo publiczne i prywatne

  Najczęściej wykorzystywane są trzy kryteria, w oparciu o które można dokonywać podziału prawa na publiczne i prywatne:

  kryterium interesu (Ulpian)-. podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu;...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

  Prawo przedmiotowe to całokształt ( zbiór, ogół) obowiązujących norm prawnych zawartych w przepisach prawa bądź z nich wynikających, o cechach generalności i abstrakcyjności, które stanowią podstawę decyzji jednostkowych wydawanych przez organy stosujące prawo.

  Jest to jedno z najbardziej...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały prawa w ramach systemu

  Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym.

  Państwo tworzy te normy według określonego porządku. W następstwie tej działalności wyróżniamy „pionowy” i „poziomy” system prawa. Z pionowym mamy do czynienia, gdy...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System prawa

  System jest to pewna całość rzeczy, zjawisk bądź twierdzeń na ich temat. o systemie możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z całościowym ujęciem myślowym elementów znajdujących się w rzeczywistości. Jeszcze inaczej- systemem jest pewna konstrukcja myślowa porządkująca w oparciu o pewne...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo międzynarodowe prywatne

  Od tak rozumianego prawa międzynarodowego publicznego należy odróżnić prawo międzynarodowe prywatne. Prawo to jest częścią wewnętrznego systemu prawa danego państwa. Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

  Konwencja Wiedeńska z 23.05.1969r. o prawie traktatów definiuje w art. 2 ust. 1 umowę międzynarodową jako międzynarodowe porozumienie zawarte w formie pisemnej i podlegające zasadom prawa międzynarodowego przez podmioty społeczności międzynarodowej posiadające tzw. zdolność traktatową. Współcześnie...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

  Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura prawna konfucjanizmu

  Nazwa „konfucjanizm” pochodzi od nazwiska Konfucjusza, twórcy głównej chińskiej doktryny społeczno- normatywnej, przeniesionej także do innych państw, m. in. do. Japonii, Korei, Indochin, Malezji. Konfucjańską kulturę prawną przenika idea porządku- przekonanie, że sztuczne porządki społeczne są...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura prawna islamu

  Nazwa „ islam” pochodzi od arabskiego słowa aslama- poddać się. Kultura prawna islamu jest integralnym składnikiem monoteistycznej religii islamu. Islam jako kultura prawna wyróżnia się wśród innych kultur prawnych przede wszystkim tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne i normy...

  Ocena /

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt

Do góry