awatar

Profil użytkownika Czesio

Data rejestracji3 października 2011 Ostatnio online3 października 2011, 4:03

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Fale dźwiękowe - Informacje ogólne

  Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi. Mogą one rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach.Zakres częstotliwości jakie mogą mieć podłużne fale mechaniczne,jest bardzo szeroki, przy czym falami dźwiękowymi nazywamy te fale o takich częstotliwościach, które w działaniu na...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fabryki mezonów B

  Obecnie przygotowywane sa na swiecie dwa akceleratory, zwane "Fabrykami B", w laboratoriach SLAC (USA) i KEK (Japonia). Sa one budowane specjalnie po to, aby dostarczyc bardzo duzej liczby (rzedu 100 000 000) par mezonow B i anty-B (stad nazwa urzadzenia). Mezony anty-B sa zbudowane z ciezkiego kwarku b i lekkiego...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - CZARNA DZIURA

  Po gwieździe, która wybuchła jako supernowa, pozostaje zapadające się jądro. Jeśli jego masa przekracza trzy masy Słońca, to siła grawitacji jest w stanie przezwyciężyć wszelki opór materii. Teoria przewiduje, że jądro zapada się do punktu o zerowej objętości, lecz nieskończonej masie, czyli też...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - PULSAR I GWIAZDA NEUTRONOWA

  Jeśli masa jądra wynosi od 1,4 do 3 mas Słońca, to pod wpływem grawitacji zapadnie się ono poza stadium białego karła. Wchodzące w jego skład protony (+) i elektrony (-) zostaną ściśnięte do tego stopnia, że powstaną z nich neutrony (~). Taki obiekt nazywany jest właśnie gwiazdą neutronową. Gdy...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - SUPERNOWA

  Nadolbrzymy, o masie przekraczającej dziesięć mas Słońca, giną w potężnej eksplozji, nazywanej supernową. Blask supernowej może przewyższyć jasność całej galaktyki. Przez pewien czas można ją oglądać z Ziemi, jako nową, bardzo jasną gwiazdę. Jeśli po wybuchu powstanie jądro o masie pomiędzy...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - NADOLBRZYM

  Gwiazda ciągu głównego o masie co najmniej dziesięciu mas Słońca, staje się w końcu nadolbrzymem. Reaktor jądrowy w jego wnętrzu syntezuje coraz cięższe pierwiastki w temperaturze kilku milionów oC. Natomiast temperatura na powierzchni gwiazdy waha się od 3 500 do 50 000 oC, czemu odpowiada duża...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - CZERWONY OLBRZYM

  Starzejąca się gwiazda ciągu głównego o masie mniejszej niż trzy masy Słońca (masa Słońca: 1 989 kwadrylionów ton), zawiera jądro helowe otoczone powłoką, w której wodór przemienia się w hel. Natomiast promieniowanie wydostające się z jądra gwiazdy powoduje, że jej zewnętrzne warstwy rozszerzają...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

  /Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - STARZENIE SIĘ GWIAZD

  Protogwiazda przekształca się w gwiazdę, gdy w jej wnętrzu zainicjowane zostaną reakcje termojądrowe, podczas których jądra wodoru (1) łączą się w jądra helu (2). Gdy w procesie tych reakcji zasoby wodoru wyczerpują się, zaczynają w gwieździe przebiegać inne reakcje, w których tworzą się coraz...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

  Gwiazdy rodzą się grupowo, wewnątrz chmur gazowo-pyłowych – gł. zawierających wodór - tj. mgławic (m.in. planetarnych). Proces powstawania gwiazdy rozpoczyna się, gdy np. w wyniku fali uderzeniowej, spowodowanej wybuchem supernowej, w mgławicy wystąpi lokalna, grawitacyjna fluktuacja gęstości.

  Gwiazda...

  Ocena /

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry