awatar

Profil użytkownika Czesiek

Data rejestracji27 maja 2011 Ostatnio online28 maja 2011, 3:04

Statystyki

50 prac, w tym:

 • 50tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /50 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje wód podziemnych

  Wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach, znajdujące się pod po­wierzchnią terenu, nazywamy wodami podziemnymi. Szczególne znaczenie dla gromadzenia się i przemieszczania wód podziemnych ma przepuszczal­ność skał i układ warstw skalnych.

  Wsiąkająca w powierzchnię terenu woda opadowa wypełnia...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny

  Straty wody w wyniku parowania są w skali świata równoważone opa­dami atmosferycznymi. Zestawienie zysków i strat wody na określonym obszarze w ciągu roku nazywamy bilansem wodnym.

  W przypadku obszarów morskich bilans wodny jest prosty. W ciągu roku ocean światowy otrzymuje w postaci opadów 411 600 km3 wody...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg wody w przyrodzie

  Przyjmuje się, że całkowita masa wody na Ziemi jest niezmienna, lecz podlega ciągłej przemianie stanów skupienia. Stały obieg wody między sta­nami skupienia, powodowany zmianami temperatury i siłą ciężkości, nazy­wamy cyklem hydrologicznym. Cykl hydrologiczny obejmuje:

  • parowanie z powierzchni...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postacie wody na Ziemi

  Wody występujące na Ziemi tworzą hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi. W skład hydrosfery wchodzą wody skupione w morzach i oceanach, lądowe wody powierzchniowe i podziemne, wody uwięzione w lodowcach oraz woda w atmosferze i biosferze. Oszacowano, że zasoby wodne na Ziemi wynoszą ok. 1385 min km3, z...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewidywanie pogody

  Obserwacje (pomiary) meteorologiczne prowadzone według ustalonych, jednolitych zasad oraz informacje dostarczane przez satelity meteorologiczne są podstawą opracowywania map synoptycznych (map pogody) i progno­zowania pogody. Treść map synoptycznych stanowią wszystkie składniki pogody oraz występujące nad...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefy klimatyczne na Ziemi

  Wymienione w poprzednim rozdziale czynniki kształtujące klimat spowodowały zróżnicowanie wysokości temperatur i opadów oraz ich spe- cyficzny rozkład w ciągu roku na różnych obszarach Ziemi. Pozwoliło to wydzielić strefy klimatyczne, a w ich obrębie typy klimatów.

  • Strefa klimatów równikowych -...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogoda a klimat

  Pogoda to ogół fizycznych zjawisk, którym podlega troposfera nad danym obszarem w określonym czasie. Składnikami pogody są: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wiatr (kierunek i siła), wilgotność powie­trza, zachmurzenie nieba, opady, nasłonecznienie. Pogoda zmienia się w czasie, dlatego o...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefy opadowe na Ziemi

  Średnia roczna suma opadów dla całej Ziemi wynosi ok. 850 mm. Opady przedstawia się na mapach za pomocą izohiet. Analizując ich układ, można stwierdzić wyraźną strefowość opadów nawiązującą do układu temperatur i stałych ośrodków ciśnienia - ogólnej cyrkulacji atmosfery. Przesuwając się od...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /4 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne typy i rodzaje opadów atmosfe­rycznych

  Chmury są zbudowane z bardzo drobnych kropelek wody lub kryształków lodu, które łączą się ze sobą, powiększając swoje rozmiary i ciężar. Gdy ich ciężar przewyższa siłę wstępujących prądów powietrza, krople spadają na powierzchnię ziemi w postaci opadu atmosferycznego. Opad atmosferyczny może...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilgotność powietrza atmosferycznego

  Krążenie powietrza oraz jego temperatura wpływają na obieg wody w atmosferze. Pod wpływem temperatury paruje woda z powierzchni mórz, jezior, rzek, gleby, organizmów żywych i dostaje się do atmosfery w postaci pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu określa się jako jego wilgotność, przy czym...

  Ocena /

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 399

  praca w formacie txt

Do góry