awatar

Profil użytkownika CYNCRUIPLOPPY

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

105 prac, w tym:

 • 105tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /105 prac/

 • Ocena brak

  Ekologia

  I ZASADA AUTEKOLOGICZNA - mówi, że żywe organizmy związane są z otoczeniem poprzez swe życiowe potrzeby. II ZASADA AUTEKOLOGICZNA ? mówi, że wymagania organizmu wynikają z jego przystosowań morfologicznych w zasadzie stałych w określonym czasie. CZYNNIKI BIOTYCZNE ? obejmują oddziaływania, których źródłem są inne organizmy. Ożywiona część środowiska, tj. świat roślinny i zwierzęcy. Może to być: drapieżnictwo czy też konkurencja. CZYNNIKI ABIOTYCZNE ? to kompleks oddziaływań wynikających ze składu chemicznego raz stanów fizycznych środowiska. Są to nieożywione elementy środowiska, jak litosfera, gleba, wody, atmosfera. Ważnym czynnikiem jest światło i związana z nim energia promieniowania słonecznego, promieniowanie Ziemi, a także poziom radiacji. REKWIZYTY ? obejmują elementy środowiska niezbędne do życia organizmów i warunkują...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /27.12.2007 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurator sądowy

  Spis treści: 1. Wstęp 2. Prawa i obowiązki kuratora 3. Nadzór kuratora jako środek wychowawczy 4. Realizacja planu pracy resocjalizacyjnej 5. Zasady wychowania resocjalizującego 6. Diagnoza konstatująca efektywność nadzoru kuratorskiego 7. Efektywność kurateli sądowej dla nieletnich 8. Bibliografia 1. Wstęp Preambuła ,,Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" z dnia 26 października 1982 roku określa cel działania sądu rodzinnego i jego społeczne skutki. Celem tym jest dążenie ,,do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich" oraz: stworzenie warunków powrotu do normalnego życia nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem, bądź z zasadami współżycia społecznego (...) dążenie do umocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /25.12.2007 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narkomania

  ROZDZIAŁ I DLACZEGO MŁODZIEŻ BIERZE NARKOTYKI?? Częstym powodem zażywania narkotyków są spotkania towarzyskie, zapoczątkowane pogawędką nad szklanką kawy, a zakończone wieczornym wyjściem do baru. Narkotyk pomaga się „wyluzować”, sprawia, że człowiek jest przyjaźnie nastawiony do towarzystwa, rozmowy i odprężony. Zdaje się dawać chwilę wytchnienia, okresową ucieczkę od zmartwień i kłopotów. Ludzie często usiłują uciec od rozmaitych problemów: stresu, braku pieniędzy, nadmiary bądź braku pracy, rozbitego domu, złamanych przyjaźni i nudy. Jednak niektórzy próbują całkowicie oderwać się od rzeczywistości. Nie potrafią poradzić sobie z realnym życiem i sięgają po narkotyki w nadziei stworzenia wyimaginowanego, idealnego świata. Kolejną pospolitą przyczyną „brania” jest presja grupy. Człowiek, najczęściej...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /11.12.2007 Znaków /34 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczy styl życia.

  1. Pojęcie stylu życia. Wg Z. Pietrasińskiego styl życia to najogólniejsza charakterystyka aktywności danej grupy społecznej lub jednostki, wyróżniająca specyficzne dla niej działania i wartości. „Specyficzne”, to znaczy odróżniające działania określonej grupy (lub jednostki) od działania innych grup (lub jednostek), z którymi je porównujemy (Pietrasiński 1986 r., str. 68). Pietrasiński mówi też występowaniu różnych typologii i opisów stylów życia. Mimo tego, że styl życia jest częściowo tym co otrzymujemy zaraz po narodzeniu (zależy od statusu społecznego w jakim żyjemy ) to kształtuje się ona przez całe nasze życie i ulega przeobrażeniom. Praca nad stylem życia jest elementem pracy nad rozwojem własnej osobowości. Osobowość zmienia się pod wpływem stylu życia. Wyróżniamy różne typy stylów życia: 1) Styl heroiczny...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /25.11.2007 Znaków /26 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i funkcje rdzenia kręgowego

  1. Rdzeń kręgowy Do ośrodkowego układu nerwowego należy rdzeń kręgowy. Znajduje się on poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma wydłużony walcowaty kształt z wrzecionowatymi poszerzeniami (zgrubieniami) w okolicy szyjnej i lędźwiowej. Zaczyna się poniżej skrzyżowania piramid, na wysokości otworu owalnego czaszki, na jej podstawie, kończy się stożkowato, tzw. stożkiem rdzeniowym na wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Długość rdzenia kręgowego wynosi ok. 45 cm. Otoczony trzema oponami. Pomiędzy oponą twardą i podpajeczą znajduje się przestrzeń wypełniona płynem rdzeniowo-mózgowym. W rejonie lędźwiowym ta przestrzeń jest dość łatwo dostępna; można w tym miejscu pobierać igłą płyn do badania. Na powierzchni rdzenia znajdują się podłużne bruzdy, dzielące rdzeń na sześć sznurów. Z przodu rdzenia znajduje się...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /03.11.2007 Znaków /5 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność uzdolnień młodzieży Ludwik Vives

  W okresie Odrodzenia pojawiły się nowe prądy myślowe zrywające ze średniowiecznym teocentryzmem, uniwersalizmem oraz werbalną koncepcją przekazywania wiedzy , otwierając tym samym zupełnie nowy rozdział w historii ludzkości. Zmianie uległ sposób patrzenia na rzeczywistość roztaczającą się dookoła. Głównym przedmiotem zainteresowania epoki stał się człowiek – jego pragnienia, możliwości , potrzeby. Człowiek jako „trzcina najwątlejsza w przyrodzie”, lecz trzcina myśląca. Zaczęto zastanawiać się głębiej nad kwestiami rozwoju człowieka, nad skomplikowanym procesem kształtowania jego osobowości, słowem na potencjalnych możliwościach wszechstronnego rozwoju jednostki. Nie było to łatwe zadanie. Potrzebne były nowe podręczniki, nowe dzieła traktujące o takiej właśnie tematyce, zdolne wpłynąć na sposób kształcenia i...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /12.10.2007 Znaków /8 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika czasu wolnego młodzieży

  Pedagogika czasu wolnego młodzieży Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy ? podstawowy element wolnego czasu ? był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejów. Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wolny to ?wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym, poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi. Za czas wolny ucznia (młodzieży) należy uważać taki czas, który pozostaje mu po wypełnieniu szkolnych i domowych obowiązków, w którym może on wykonywać czynności według swego upodobania, zgodnie ze swoimi potrzebami psychospołecznymi. Czas wolny racjonalnie przeznacza się na odpoczynek, który sprawia...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /31.08.2007 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia do egzaminu z pedagogikii społecznej

  1.JAKIE WSPÓLNE IDEE ŁĄCZYŁY POZYTYWIZM I PEDAGOGIKĘ SPOŁECZNĄ. Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno – społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do propagowania jednak poza szkołą pozytywistycznych haseł ,, praca u podstaw”, ,,oświata dla ludu’. Potrzeba poznania środowiska społecznego poza szkołą była w Polsce szczególnie uzasadniona z uwagi na rozwój sieci kół samokształceniowych i innych inicjatyw oświatowych. Praca u podstaw- Była to praca dla ludu i nad ludem, którą pojmowali pozytywiści jako obowiązek nawiązywania przez ziemiaństwo i inteligencję kontaktów ze wsią, celem dźwignięcia chłopów na wyższy...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /17.08.2007 Znaków /39 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwa wśród młodzieży

  WSTĘP Problem samobójstw jest bardzo rzadko poruszany w naszym społeczeństwie. Jest to swego rodzaju temat tabu. Często unikamy go w codziennych rozmowach, uważając, że problem nas nie dotyczy, lub nie istnieje. Zdarza się, że na samą myśl o tym zagadnieniu wyzwala się u nas strach oraz niechęć do wypowiadania się na ten temat. W dzisiejszych czasach jednak musimy spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać się do faktu, że problem ten staję się coraz większym utrapieniem społecznym. Z roku na rok rośnie ilość prób samobójczych. Co przerażające liczba ta wzrasta nawet w przypadku dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o grupę wiekową od pięciu do czternastu lat to samobójstwo jest na 14 miejscu, jeśli chodzi o przyczyny śmierci. Natomiast w przypadku młodych w wieku 15 - 24 lat samobójstwo jest już na 3 miejscu wśród przyczyn śmierci. Nieuniknionym...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /14.08.2007 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia oddechowe w relaksacji

  1.Ćwiczenia relaksacji oddechowej Oddychanie stanowi ważną czynność, regulowaną automatycznie przez organizm. Tlen dostarczany przez płuca jest niezbędny do pracy wszystkich tkanek człowieka. Szczególnie wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka mózgowa. Niedostatek życiodajnego tlenu w pracy mózgu doprowadzić może do pogorszenia funkcjonowania centralnego ośrodka nerwowego, wywołać złe samopoczucie lub uporczywe bóle głowy. To, że oddychamy automatycznie, a wielkość wentylacji płucnej zależy od ilości dwutlenku węgla w krwi i niedoboru tlenu w powietrzu, nie znaczy, że nie możemy wpływać aktywnie na efektywność oddychania. Nie wystarczy przebywać w atmosferze czystego powietrza, aby zapewnić organizmowi właściwe warunki wentylacji płucnej. Należy ćwiczyć umiejętność głębokiego, prawidłowego oddychania. Dobre oddychanie ułatwia...

  Ocena /

  Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /28.07.2007 Znaków /2 967

  praca w formacie txt

Do góry