awatar

Profil użytkownika Cycyl

Data rejestracji11 września 2012 Ostatnio online13 września 2012, 1:14

Statystyki

74 prac, w tym:

 • 74tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /74 prac/

 • Ocena brak

  EHRENFELS CHRISTIAN

  ur. 20 VI 1859 w Rodaun (pod Wiedniem), zm. 8 IX 1932 w Pradze, filozof. Studiował w Wiedniu u F. Brentany i A. Meinonga; 1885 doktoryzował się w Grazu; 1888-96 wykładał w Wiedniu, a 1896 został prof, na uniwersytecie niem. w Pradze.

  Do psychologii wprowadził E. pojęcie postaci (-> postaci psychologia)...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - CZASY NAJNOWSZE

  Wszechstronny rozwój nauk bibl., tak pod względem teor. jak i duszpast., dokonał się nie tylko w łączności z -» nauczycielskim urzędem Kościoła, ale również niezależnie od jego autorytetu.

  A. POZA NAUCZYCIELSKIM URZĘDEM KOŚCIOŁA — biblistyka rozwija się zarówno pod wpływem badań nauk., jak tez w...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /35 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKUCJA PRAW

  Program reform ustrojowych, zainicjowanych przez szlachtę polską za króla -> Zygmunta I Starego i częściowo zrealizowanych 1562-72.E.p., wywodząca się z założeń o nienaruszalności prawa państw, (ius commune), które mogło być stanowione lub zmieniane tylko na sejmie (1505,1538), poddawała krytyce...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /11 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKUCJA RESKRYPTÓW PAPIESKICH

  Wprowadzenie w życie -» decyzji papieskich udzielających łaski w zakresie dyscypliny kościelnej; zgodnie z normami KPK różnicuje się w zależności od formy, w jakiej reskrypty zostały udzielone.

  Reskrypt bez wykonawcy (in forma gratiosa), udzielający łaski z chwilą jego podpisania, nie wymaga...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKWIE

  (łac. pogrzeb lub uroczystości pogrzebowe), w znaczeniu ścisłym część oficjum -> godzin kanonicznych za zmarłych (-> jutrznia, -* laudesy lub —> nieszpory) odprawiane zwykle w obecności zwłok ; w znaczeniu szerszym — obrzędy towarzyszące grzebaniu zmarłych (-*- pogrzeb); c. sprawuje -> kapłan lub ->...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPCJA

  Wyjęcie określonego miejsca lub osoby fizycznej czy prawnej (-> zakon, -»• seminarium duchowne) spod zwyczajnej władzy ordynariusza miejsca (->• biskup III) lub -+ proboszcza i poddanie bezpośrednio wyższemu przełożonemu kośc. (-»• Stolica Apostolska) lub zakonnemu. Status prawny podobny do bpstwa wyjętego...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /14 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

  (łac. exemplar podobieństwo), teoria filozoficzna przyjmująca -* idee za wzór i model rzeczywistości pochodnej.

  Twórca e., Platon, opierając się na analogii z działaniem ludzkim dokonującym się wg wzorów (idei) powstałych w intelekcie twórcy, uważał, że świat bytów materialnych ma swe wzory w...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYSTA

  Urząd kościelny upoważniający do sprawowania egzorcyzmu, będący III stopniem niższych święceń.

  1. Funkcja — Do poł. III w. nie było specjalnego urzędu e., a każdy chrześcijanin obdarzony charyzmatem mógł sprawować egzorcyzm (Tertulian, Apol. 23; Orygenes, Contra Cels. 8), np. Eufrazja (380-410)...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYZM

  (gr. eksorkizein wypędzać złe duchy), obrzęd liturgiczny mający na celu wyjęcie człowieka lub rzeczy spod wpływu -> szatana.

  E. nawiązuje do wypędzania złych duchów z opętanych za pomocą rozkazu -> Jezusa Chrystusa (Mt 17,18; Mk 1,25; 5,8; 9,25; Łk 4,35; 8,29; 9,42) i -> Pawła Apostoła (Dz 16,18);...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORTA

  (łac. exhortatio mowa, zachęta, napomnienie), krótkie kazanie typu parenetycznego (w odróżnieniu od pouczającego lub nastrojowego), mające na celu pobudzenie do refleksji nad sensem życia, postępowania zgodnego z zasadami religijnej wiary oraz pracy nad samodoskonaleniem.

  Za e. uważano od końca VIII w...

  Ocena /

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /4 858

  praca w formacie txt

Do góry