awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Podatek vat i podatek akcyzowy

  Temat: Podatek VAT i podatek akcyzowy. Plan projektu: 1. Zbieranie informacji 2. Segregowanie informacji 3. Poszerzenie informacji zaczerpniętych z : „Rachunkowość” J.Barszczak., J. Białobrzeski „Prawo podatkowe”, Internet, Gazeta wyborcza . 4. Przystąpienie do napisania treści: Podatki są podstawową formą dochodów państwa. Są to przymusowe świadczenia pieniężne (bezzwrotne i nieodpłatne). Konstrukcja podatku opiera się na elementach techniki podatkowej: Podmiot opodatkowania - podmiotem czynnym jest państwo, które nakłada podatek. Podmiotem biernym jest podatnik i płatnik. Przedmiot opodatkowania - rzecz lub zdarzenie, którego wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego (np. działalność gospodarcza) Podstawa opodatkowania - to wartościowy lub ilościowy wyrażony przedmiot opodatkowania. Stawka podatkowa - oznacza, jaką...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /09.01.2005 Znaków /8 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki osobowe.

  Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególności wniesienie wkładów. Majątek sp. cyw. jest wspólnym majątkiem wspólników i obejmuje wkłady wspólników oraz to co spółka nabyła w toku prowadzonej działalności. Każdy wspólnik ma równy udział nie tylko w zyskach ale i w stratach. Wspólnicy odpowiadają własnym majątkiem, za zobowiązania spółki. Jeśli obroty spółki cyw. w ciągu dwóch kolejnych lat osiągnęły równowartość w PLN co najmniej 400 tys. euro to pod groźbą grzywny musi zostać przekształcona w spółkę handlową. 2. Sp. jawna – jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka ta nie jest osobą prawną, posiada jednak...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /03.01.2005 Znaków /4 091

  praca w formacie txt

Do góry