awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Spółka – tworzenie, organizacja i zasady działania

  I. Wstęp. Spółki to związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu, np. osiągnięcia zysku prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólnicy łączą posiadane środki, co pozwala im na prowadzenie działalności na większą skalę. Osobowy charakter spółki przejawia się w tym, że decydujące znaczenie dla funkcjonowania spółki mają wspólnicy, ich kwalifikacje, wykonywana praca i kontakty. Zasadniczym podziałem rodzajów spółek, ściśle powiązanych z ich podstawami prawnymi, jest podział na spółkę cywilną, powstającą i działającą według przepisu kodeksu cywilnego oraz spółki handlowe, powstające i działające na gruncie kodeksu spółek handlowych. Wśród spółek handlowych wyróżnia się: spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Inny istotny...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /24.02.2006 Znaków /15 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia sciaga Iszy semestr

  1. Pojęcie i zakres ekonomii Ekonomia – nauka wykrywająca i opisująca prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi. Uczy racjonalności zachowań, gospodarowania dobrami, co wynika z ograniczonych zasobów gospodarczych i nieograniczonych potrzeb ludzkich (pojęcie rzadkości). Podzial: Mikroekonomia – bada zachowanie tych podmiotów, analizuje wybory przez poszczególne podmioty gospodarcze, SKUPIA SIĘ NA SZCZEGOLACH Makroekonomia – bada funkcjonalnie gospodarki jako całość, skupia się na calosci 2. Podstawowe pytania ekonomii 1. Co i ile produkować? (szkolnictwo, żywność, odzież, mieszkania) 2. Jak produkować? czy mają to robić państwowe przedsiębiorstwa czy prywatne 3. Dla kogo produkować? (państwo, człowiek) 4. W jaki sposób utrzymuje sie z ta decyzja? (ustalenie czym się kieruja obywatele i panstwa) 3. Podstawowe pojęcia...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /16.12.2005 Znaków /17 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy gospodarcze

  W zależności od tego jak zorganizowana jest gospodarka w danym kraju, czyli jaka własność dominuje, jaki jest wpływ państwa na gospodark, wyróżnia się 3 podstawowe formy organizacji gospodarki czyli \SYSTEMY GOSPODARCZE: 1. GOSPODARKA TRADYCYJNA- mało rozwinięta, skupiona głównie na rolnictwie i produkcji wyrobów podst. dla człowieka, przy niskim poziomie rozwoju cywilizacji 2. GOSPODARKA PLANOWA (centralnie planowana, socjalistyczna)- czyli godpodarka oparta na realizacji planó wytyczonych przez państwo, gdziepaństwo było właścicielem przedsiębiorstw i środków produkcji i ustalałow ceny, wielkośc produkcji, wys. zatrudnienia itp 3. GOSPODARKA RYNKOWA- czyli taka, któa funkcjonuje w oparciu o swobodnie działający rynek i prawa rynkowe ~ przedsiębiorstwa i środki produkcji są gł. własnością prywatną ~ jest swoboda zakładania firm...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /15.12.2005 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena, strategie cenowe.

  Cena: - wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia - koszty, które muszą być przeniesione w przypadku zakupu - wyrzeczenia ponoszone przez korzystającego w celu otrzymania wartości, której wybór lub usługę reprezentuje - cokolwiek z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę danego dobra lub usług - pieniężny wyraz wartości i cena równa się wartości tylko wyjątkowo i przypadkowo. Najczęściej się od niej odchyla. Funkcje cen: 1. informacyjna- ceny są parametrem, który pozwala określić wielkość przychodów ze sprzedaży oraz parametrem pobudzającym do określonego działania. Nabywca ceny informuje o ile zmniejszą się ich zasoby pieniężne jeśli dokonują oni zakupu. Sprzedającego ceny informują o ile zwiększy się jego przychód jeśli dokona on sprzedaży. 2. redystrybucyjna- wtórny podział- ceny są...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /11.12.2005 Znaków /4 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada zrównoważonego rozwoju w świetle art. 5 konstytucji i dokumentów międzynarodowych oraz postepowania i wdrażania w Polsce

  Zrownowazony rozwoj jest zasada ujeta w Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istota jest powiazanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakosci zycia ludnosci z poprawa stanu srodowiska przyrodniczego. Zrownowazony rozwoj jest nie tylko koncepcja poglebionej i kompleksowej ochrony srodowiska, ale przede wszystkim nowoczesna strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego, zmierzajaca do zapewnienia: trwalosci rozwoju gospodarczego przez zapewnienie dostepu do zasobow; poprawy jakosci zycia mieszkancow poprzez umozliwienie im egzystencji w czystym i naturalnym srodowisku; wzrostu ekonomicznego poprzez racjonalizacje zuzycia energii, surowcow i pracy oraz rozwoj proekologicznych technologii; ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, ktore powinnismy przekazac nastepnym pokoleniom w stopniu rownym lub wzbogaconym. Zrownowazony rozwoj jest pojeciem...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /15.10.2005 Znaków /29 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiebiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej

  Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. Spis treści 1. Wstęp……………………………..……………………………………………….…. 3 2. 1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw w ekonomii………………………………..…….. 5 3. 2. Instytucjonalizm w ekonomii ………………………………………………..……..7 4. 3. Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej ………………………….….8 5. Zakończenie……………………………………………………………….….………..8 6. Bibliografia…………………………………………………………………………….9 Wstęp. We współczesnej teorii przedsiębiorstwa można wyróżnić sześć głównych nurtów:  neoklasyczną teorię firmy,  menedżerskie teorie firmy,  behawioralną teorię...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /01.08.2005 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ubezpieczeń społecznych

  Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr137) dotyczy pracowników w szerokim tego słowa znaczeniu oraz innych osób, np. prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą. Ubezpieczenia społeczne obejmują:  ubezpieczenie emerytalne, polegające na dożywotniej miesięcznej wypłacie pieniędzy dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny (dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat),  ubezpieczenie rentowe, polegające na wypłacie pieniężnej dla osób z tytułu nie zdolności do pracy, ich szkolenia i pielęgnacji oraz dla rodziny zmarłych ubezpieczonych,  ubezpieczenie chorobowe, polegające na wypłacie zasiłków w razie choroby i wynagrodzeń za urlop macierzyński,  ubezpieczenie wypadkowe, polegające na wypłacie odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /19.07.2005 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

  Inflacja ? to wzrost ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi nabywane przez ludność.( ok. 4%) Deflacja - spadek ogólnego poziomu cen. Stopa inflacji ? wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce określony procentach. Przyczyny inflacji Za główną przyczyną inflacji uznaje się wzrost podaży pieniądza w gospodarce znacznie szybciej od wzrostu ogólnego poziomu produkcji w danym okresie. Typy inflacji 1. inflacja popytowa - (wywołana przez konsumentów) ? to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie wywołany szybszym wzrostem całkowitych wydatków niż całkowitej wielkości produkcji. 2. inflacja podażowa ( kosztowa) ? to wzrost w danym okresie ogólnego poziomu cen w gospodarce wywołany ograniczeniem podaży zasobów lub wzrostem ich ceny co w efekcie prowadzi to wzrostu kosztów wytworzenia. Np. podwyżka papierosów nie...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /06.07.2005 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Ubezpieczeń - Instytucja uposażenia:, jakie są zalety i wady

  Słowo „ubezpieczenie” oznacza w języku polskim „urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobieganiu czemuś”. Ubezpieczenie w znaczeniu prawnym jest to instytucja mająca na celu likwidację lub przynajmniej łagodzenie negatywnych, materialnych następstw zdarzeń losowych godzących w życie lub zdrowie człowieka albo w jego mienie. Istota tej instytucji polega na organizowaniu się podmiotów zagrożonych tymi zdarzeniami i gromadzeniu funduszów, aby następnie wypłacić z nich-według z góry określonych zasad - świadczenia, tym spośród nich, których dane zdarzenie rzeczywiście dotknęło. Ubezpieczenie zwykło, zatem określać się jako system chroniący przed skutkami wypadków losowych. Ubezpieczenia, stanowiąc kompensacje szkód lub zaspokajania pewnych potrzeb finansowych, maja, ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze, tak z punktu...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /18.06.2005 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby ludzkie i ich rodzaje

  ludzie odczuwają różnorakie potrzeby i dążą do ich zaspokoienia. Pierwotne potrzeby wynikaly z istoty samego organizmu czlowieka i mialy charakter biologiczny. Do tych potrzeb, ktorych zaspokojenie jest niezbedne do zycia, zalicza sie potrzebe jedzenia, ubierania sie, oddychania, ciepła itp.Są one nazywane potrzebami podstawowymi lub naturalnymi. Przechodzenie ludzi do wyzszych form wspolzycia spolecznego powodowalo zmiane charaktegu potrzeb oraz ich narastanie. Powstaly nowe potrzeby wynikajace z kultury spoleczenstwa i dlatego mowi sie o nich jako o potrzebach kulturalnych lub o potrzebach wyzszego rzedu. Mozna tu wymienic potrzebe nauki, rozrywki, uczestnictwa w obrzedach religijnych, podrozowania itp. Zakres potrzeb tego rodzaju jest wlasciwie nieograniczony, gdyz czlowiek dazy stale do ich urozmaicania i rozszerzenia, zaspokojenie jednej potrzeby rodzi zas czesto...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /16.06.2005 Znaków /2 214

  praca w formacie txt

Do góry