awatar

Profil użytkownika Cinnamon

Data rejestracji24 lutego 2014 Ostatnio online28 lutego 2014, 17:43

Statystyki

176 prac, w tym:

 • 176tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /176 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień sercowy

  (-, cardiac muscle, physiologic proper-ties); mięsień zbudowany z komórek mięśniowych zawierających włókienka mięśniowe podzielone na sarkomery. Sąsiadujące komórki mięśniowe tworzą połączenia, zwane wstawkami, które umożliwiają przenoszenie stanu czynnego na komórki sąsiednie. Dzięki nim m.s...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień szkieletowy skurcz

  (-. skeletal muscle contraction); komórki mięśniowe, z których składa się m.s. utworzone są z włókienek (miofibryli), w których skład wchodzą nitki białek kurczliwych. Grubsze nitki utworzone są z cząsteczek miozyny, które mają kształt pałeczki zakończonej na jednym końcu odgiętą główką...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migotanie i trzepotanie przedsionków

  (fibrillatio et flagellatio atriorum, atrial fibrilłation and flutter); --► zaburzenie rytmu serca polegające na bardzo częstych pobudzeniach przedsionków (w trzepotaniu 240-350/min, w migotaniu 350-600/min) w mechanizmie krążącej fali pobudzenia (reentry) lub z ogniska pozazatokowego. Skurcz przed-sionków...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena

  (hemicrania); nawracające, zwłaszcza u młodych kobiet, napady połowiczych bólów głowy, trwające do kilku godzin. Etiopatogenezy nie wyjaśniono. Ataki związane są ze skurczem naczyń w dorzeczu tętnicy szyjnej i niedokrwieniem, a następnie zwiotczeniem naczyń i obrzękiem okołonaczyniowym. Podkreślane...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrobiologia

  microbiology]; nauka o drobnoustrojach, tj. o istotach widocznych pod urządzeniami powiększającymi, głównie mikroskopami. Istnieją działy zależne od grupy drobnoustrojów, jak: algologia, bakteriologia, wirusologia, mikologia i protozoologia. Istnieją także działy wykorzystujące do celów praktycznych...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko kobiece

  {lacfeminae, human milk); pokarm kobiecy; m. przystosowane do potrzeb i możliwości trawiennych dziecka, zapewnia optymalny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny, zmniejsza śmiertelność, zabezpiecza przed wieloma chorobami wieku dziecięcego i dojrzałego. Podstawowymi składnikami odżywczymi m.k. są...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznica

  (umernia, uremia); końcowy etap przewlekłej —» niewydolności nerek. Wg klasyfikacji NKF (NationakKianey Foundation] odpowiada 5. stadium przewlekłej .choroby nerek, gdy wielkość przesączania kłębuszkowego (eGFR) określonego za pomocą skróconego wzoru wg MDRD obniża się poniżej 15 ml/min/1,73 m2 pow...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie

  monitoring); ciągła obserwacja (śledzenie) i rejestracja wybranych czynności ustroju. M. można prowadzić bezprzy-rządowo, opierając się na bezpośredniej obserwacji i powtarzaniu prostych pomiarów, lub przyrządowe za pomocą aparatów, zwanych monitorami, rejestrujących badane wskaźniki. Bezprzyrządowo...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monomania

  (-, monomania}; impulsywne, izolowane działanie popędowe, będące przejawem nieprawidłowej struktury osobowości lub organicznego uszkodzenia mózgu. Wyróżnia się m.in. popęd do podpalania (piromania), popęd do kradzieży (kleptomania), popęd do włóczęgostwa (dromo-mania) itd. (J.A.P.) _ mononukłeoza...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  (-, cerebellum, activity); m, jest strukturą podstawową służącą do wykonywania ruchów dowolnych. W-korze m. znajduje się ok. 30 milionów prawie identycznych jednostek czynnościowych, w których skład wchodzą komórki Purkinjego, komórki jąder móżdżku i komórki ziarniste. Kontrolują one sygnały do...

  Ocena /

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 494

  praca w formacie txt

Do góry