awatar

Profil użytkownika ciastko

Data rejestracji2 marca 2011 Ostatnio online2 marca 2011, 2:16

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  WICHER - okręt

  Niszczyciel polski zwodowany 8 lipca 1928 r. w stoczni Chantiers Naval Francais (Francja), wszedł do służby 12 lipca 1930 r. 1 września 1939 r. był jedynym niszczycielem (dowódca kmdr por. Stefan de Wal-den) Polskiej Marynarki Wojennej pozostawionym do obrony wybrze­ża (trzy inne, wykonując plan *„Pe-kin"...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHITLEY, Armstrong- Whitworth - samolot

  Brytyjski samolot bombowy oblatany w marcu 1936 r., wprowadzony do uzbrojenia w 1937 r. W chwili wybu­chu wojny *RAF dysponował 6 dywi­zjonami wyposażonymi w samoloty tego typu. Początkowo brały udział we wszystkich najważniejszych opera­cjach lotniczych. Były pierwszymi sa­molotami, które 1 października...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEYGAND MAXIME (1867-1965) - generał

  Wybitny francuski strateg i polityk (jego pochodzenie rodzinne pozosta­je tajemnicą do dziś; uważa się, że oj­cem Weyganda mógł być król Belgii Leopold II lub cesarz Meksyku Ma­ksymilian), w czasie I wojny świato­wej był szefem sztabu gen. Ferdinan-da Focha. W 1918 r. został szefem sztabu wojsk Ententy. W...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTERPLATTE 1939 r .

  Polska Wojskowa Składnica Tranzy­towa na półwyspie (1300 m długości, 500 m szerokości) nad Zatoką Gdań­ską, założona na mocy postanowie­nia Ligi Narodów z czerwca 1921 r. przyznającego Polsce prawo składo­wania materiałów wojennych w po­rcie w Gdańsku. 14 marca 1924 r. ra­da Ligi Narodów wydała...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESPE (Sd Kfz 124) - samobieżna haubica

  Niemiecka haubica zaprojektowa­na na początku 1942 r. w zakła­dach Alkett. Po pierwszych suk­cesach na polu bitwy zapadła de­cyzja o wykorzystaniu wszyst­kich podwozi czołgów *PzKpfw II, aczkolwiek początkowe za­mówienie 1000 egzemplarzy w końcu 1943 r. zmniejszono do 850.

  Podwozie czołgu zmieniono:...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WELLINGTON, Vickers - samolot

  Brytyjski bombowiec dalekiego za­sięgu opracowany przez konstrukto­rów z zakładów Vickers-Armstrong Ltd. Prototyp oblatano 15 czerwca 1936 r. i dwa miesiące później Mini­sterstwo Lotnictwa złożyło zamówie­nie na 180 samolotów. Pierwszy se­ryjnie produkowany Mk I był gotowy 23 grudnia 1937 r.; samoloty te...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

  Nazwę „Wehrmacht" przywróciła ustawa z 16 marca 1935 r., prze­kształcając istniejącą w czasach re­publiki weimarskiej 100-tysięczną zawodową Reichswehrę (Reichs-wehr) w masową nowoczesną armię.

  Paragraf 1 ustawy wprowadził po­wszechną służbę wojskową, paragraf 2 określił stan wojska w okresie...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /6 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAVELL ARCHIBALD (1883-1950) - marszałek polny

  Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców, żołnierz wojen burskich i I wojny światowej, w lip­cu 1939 r. objął stanowisko głów­nodowodzącego brytyjskimi woj­skami lądowymi na Bliskim Wscho­dzie. Był dobrym organizatorem i koordynatorem działań wojsk na ogromnym obszarze obejmującym północną i...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASSERFALL C2 - pocisk rakietowy

  Niemiecki naddźwiękowy pocisk rakietowy skonstruowany w celu ni­szczenia samolotów lecących na wysokości do 20 000 m i w odległo­ści do 50 km od wyrzutni. Długość pocisku wynosiła 7,92 m, ciężar 3510 kg, głowica bojowa zawierała 303 kg materiału wybuchowego de­tonowanego przez zapalnik zbliże­niowy...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WASILEWSKI ALEKSANDER (1895-1977) - marszałek Związku Radzieckieg

  Oficer radziecki, w 1938 r. w stop­niu pułkownika otrzymał przydział do Sztabu Generalnego. W maju 1942 r. objął stanowisko szefa szta­bu. We wrześniu 1942 r., wspólnie z gen. Gieorgijem *Żukowem, za­planował zimową ofensywę i w na­stępstwie udanego planu Armia Czerwona odniosła zwycięstwo pod *...

  Ocena /

  Autor /ciastko Dodano /02.03.2011 Znaków /1 421

  praca w formacie txt

Do góry