awatar

Profil użytkownika Chrystiano

Data rejestracji23 kwietnia 2013 Ostatnio online24 kwietnia 2013, 16:03

Statystyki

104 prac, w tym:

 • 104tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /104 prac/

 • Ocena brak

  Edykt nantejski i Richelieu

  Konwersja Henryka IV na katolicyzm (1593), choć dokonana z motywów politycznych (Paryż wart jestmszy, jak sam powiedział), przyniosła powolne uspokojenie kraju, zwłaszcza gdy Klemens VIII udzieliłmu (1595) absolucji z herezji. Wojna Hiszpanii z Francją utraciła więc charakter wojny religijnej, doszłoteż...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie w Niderlandach

  Kalwini francuscy podczas buntu w 1622 roku pragnęli uczynić swój kraj konfederacją na wzór Niderlandów,których północna część (kalwińska) zdołała już wyzwolić się spod hiszpańskiego panowania.

  Zanim to nastąpiło, król hiszpański surowo przeciwstawiał się ich reformacji, bo jej nurt łączył...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznania w cesarstwie

  Wyznanie augsburskie nie było jedynym ewangelickim wyznaniem sprotestantyzowanych księstw niemieckich.Niektóre z nich, jak Palatynat, opowiedziały się za kalwinizmem i były nietolerancyjne taksamo wobec luteran, jak katolików i Żydów. Szczególnie nietolerancyjnym okazał się książę elektor...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm książąt bawarskich

  Na czele Ligi katolickiej stanął jej inicjator, książę bawarski Maksymilian. W Bawarii jego poprzednicyumocnili katolicyzm, kierowani racjami politycznymi i religijnymi. Książę Albrecht V (1550-1579),uczestnik sejmu augsburskiego, posługiwał się jego ius reformandi, by zahamować rozwój protestantyzmu.Od...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja Ferdynanda II

  Cesarz Ferdynand II (1619-1637), król Czech od 1617 roku i Węgier od 1618 roku, już wcześniej rządziłswoimi dziedzicznymi księstwami: Styrią, Karyntią i Krainą. Jego ojciec, arcyksiążę Karol współpracowałz Wilhelmem Bawarskim nad przywróceniem katolicyzmu, szczególnie w miastach, które...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekatolicyzacja krajów habsburskich

  Powstanie czeskich protestantów przeciw władzy cesarskiej wzmogło kontrreformację Ferdynanda II. Owiele wcześniej prowadzono rekatolicyzację krajów monarchii habsburskiej metodami duszpasterskimi,które stosowano także za panowania tego cesarza.

  W Austrii widać to wyraźnie w działalności biskupa...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i inkwizycja hiszpańska

  W monarchii hiszpańskich Habsburgów (Hiszpania i Niderlandy) król Filip II (1556-1598) był głównymrzecznikiem reformy trydenckiej, choć przyjął dekrety soborowe z pewnym zastrzeżeniem. Przykłademzaś jego osobistej pobożności stał się rozbudowany klasztor hieronimitów w Escorial, w którym miał...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i odnowa w Niemczech

  Duże osiągnięcia jezuitów (Piotra Kanizego) w cesarstwie nie wystarczyłyby do odnowy jego Kościoła,gdyby nie współdziałali z nimi biskupi.

  Początkowo nie było łatwo o biskupów, zaangażowanych w reformę trydencką, chyba także i z tej przyczyny,że znikoma ich liczba brała osobisty udział w soborze...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i nuncjusze w Polsce

  Król Zygmunt August, w otoczeniu senatu, do którego należeli biskupi, przyjął na sejmie w Parczewie(1564) uchwały trydenckie. Ich realizacja zależała jednak od biskupów i kapituł. Arcybiskup lwowskiPaweł Tarło odbył synod prowincjalny jeszcze w tym samym roku, ale niewiele uczyniono na nim dlareformy...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł V i Wenecja

  W pierwszej połowie XVII wieku nadal istniały silne polityczne antagonizmy Hiszpanii i Francji, zanimdoszło do konfrontacji sił podczas wojny trzydziestoletniej. Królowie tych dwóch katolickich państwmieli swoich zwolenników w kolegium kardynalskim, usiłowali więc wywierać wpływ na wybór...

  Ocena /

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt

Do góry