awatar

Profil użytkownika Chrystian99999

Data rejestracji11 stycznia 2012 Ostatnio online11 stycznia 2012, 5:01

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 54tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj funkcjonalistyczną koncepcję integracji europejskiej i podaj jej zwolenników

  Trzecia z nich, to koncepcja funkcjonalistyczna. Zakłada, że integracja powinna się odbywać w sposób ewolucyjny i ma zacząć się od współpracy w obszarze gospodarki oraz stopniowo przesuwać suwerenne kompetencje ze szczebli krajowych na wspólnotowe. Proces ten powinien być naturalny.

  W konsekwencji...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj konfederacyjną koncepcję integracji europejskiej i podaj jej zwolenników

  Zakłada utworzenie związku państw (konfederacji). Opiera się na współpracy międzynarodowej, a nie ponadnarodowej. Suwerenność państw nie byłaby zawężana, a decyzje organów ponadnarodowych miałyby ograniczone znaczenie.

  Wyrazem tej koncepcji jest „Europa Ojczyzn”, której propagatorem był francuski...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj federacyjną koncepcję integracji europejskiej i podaj jej zwolenników

  Zakładała utworzenie państwa związkowego - federacji. Zgodnie z tą koncepcją państwa powinny zrzec się swoich suwerennych kompetencji i przekazać je wspólnym, ponadnarodowym organom. Federacja miałaby silny ponadnarodowy rząd odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim. Uprawnienia władz lokalnych...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej – geneza i najważniejsze cele i postanowienia

  Geneza:

  W czerwcu 1955r. na konferencji w Messynie zaproponowano utworzenie dwóch kolejnych wspólnot: energii atomowej i gospodarczej. Na konferencji podjęto decyzję o utworzeniu komitetu, którego celem było przygotowanie propozycji dla bliższej integracji gospodarczej Szóstki.

  Efektem prac komitetu był...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat o EWWiS

  Jej pomysłodawcą był francuski polityk Jean Monnet, poparty przez ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Koncepcja Wspólnoty, nazwana planem Schumana, została przedstawiona Radzie Ministrów (9 maja 1950) oraz powołana na mocy Traktatu Paryskiego (18 kwietnia 1951), podpisanego w Sali Zegarowej Quai...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola USA w odbudowie i integracji Europy

  USA – dzięki II wojnie światowej rozbudowuje swój potencjał gospodarczy.

  problem z „wyhamowaniem” produkcji wojennej – konieczność szybkiego przestawienia na produkcję cywilną – wizja Europy jako rynku zbytu przemysłu amerykańskiego.

  Pomoc ekonomiczna Europie Zachodniej – celem...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Propozycje Tworzenia federacji Regionalnych

  Jeden z pierwszych inicjatorów federacji regionalnej- czeski polityk Tomas Masaryk (1850-1937)

  W latach 1917-18 wysunął plan związku narodów Europy Środkowo Wschodniej: Polaków, Czechów,  Słowaków, Rumunów i Węgrów, od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne.

  1918- Manifest filadelfijki-> idea zrzeszenia...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty Stanów Zjednoczonych Europy

  Na podstawie wieloletniej współpracy państw skandynawskich Duńczyk Heerfordt wyszedł z inicjatywą utworzenia stanów zjednoczonych narodów europejskich. Uważał że zacieśniona współpraca państw skandynawskich przyciągnie inne państwa Europy.

  Zbliżenie między francją, a Niemcami – jednolita...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Paneuropejska Richarda Coudenhove - Kalergiego

  Honorowym przewodniczącym Unii Paneuropejskiej, założonej w 1924 został Aristide Briand. W 1929 r. Briand przedstawił ideę Stanów Zjednoczonych Europy na obradach Ligi Narodów – zaproponował ideę federacji narodów europejskich opartej na solidarności i współpracy politycznej i społecznej, co spotkało...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

  Powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona. Statut Ligi został przyjęty przez konferencję pokojową w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Celem Ligi Narodów było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie, a impulsem do jej utworzenia był rozlew krwi podczas I wojny światowej.

  Siedzibą...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry