awatar

Profil użytkownika Chrystian99999

Data rejestracji11 stycznia 2012 Ostatnio online11 stycznia 2012, 5:01

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 54tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ocena brak

  Omów I etap reformy WPReg. (1988 - 1992)

  cel 1- wspieranie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabo rozwiniętych (zacofanych);

  cel 2-restrukturyzacja regionów, regionów przygranicznych lub części regionów, które są dotknięte upadkiem przemysłu

  cel 3-zwalczanie długotrwałego bezrobocia

  cel 4-pomoc w zatrudnieniu...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze odpowiedzialne za finansowanie realizacji WPReg

  Wszystkie działania realizowane w ramach Wspólnej Polityki Regionalnej finansowane są z trzech Funduszy: Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Strategicznego i Europejskiego Funduszu Społecznego .

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy przejściowe - definicja i cele

  Okresy przejściowe to wynegocjowana przez poszczególne kraje członkowskie lub kandydujące liczba lat, podczas których ich zobowiązania wobec UE nie mają zastosowania Ich celem jest umożliwienie poszczególnym członkom wspólnoty dostosowania krajowego ustawodawstwa do prawa wspólnotowego.Jest to forma obrony...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę kapitału

  Swobodny przepływ kapitału to określona w 56 artykule Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), jedna z czterech swobód wspólnego rynku w Unii Europejskiej. Swoboda ta przejawia się w zakazie stosowania ograniczeń w stosunku do przepływu kapitału pomiędzy państwami członkowskimi UE, a także...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę towarów

  Swobodny przepływ towarów to jedna ze swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej. Powstała, by zapewnić swobodny przepływu towarów na obszarze krajów Unii.

  Swoboda ta to głównie wprowadzenie wspólnie zaakceptowanych rozwiązań prawnych regulujących w krajach członkowskich podstawowe standardy techniczne...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę usług

  Swoboda świadczenia usług oznacza prawo świadczenia usług przez podmiot, który ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich, bez potrzeby posiadania w tych krajach jakiegokolwiek stałego zakładu pracy/filii/przedstawicielstwa.

  Usługa w rozumieniu...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę przepływu osób

  Swobodny przepływ osób - jedna z podstawowych swobód zagwarantowanych w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Obejmuje prawo obywatela jednego państwa członkowskiego do osiedlania się lub pracy w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej.

  Spod działania tej swobody wyłączone są...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty Wspólnej Polityki Handlowej wobec importu z krajów trzecich

  1. System celny- prowadzenie wspólnej polityki celnej było konsekwencją utworzenia unii celnej na podstawie TR. W artykule 9 założono likwidajcę opłat celnych i innych środków o podobnych do ceł skutkach w handlu pomiędzy krajami członkowskimi oraz wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne postanowienia Traktatu z Lizbony

  Wśród najważniejszych postanowień Traktatu z Lizbony należy wskazać:

  ujednolicenie struktury UE poprzez likwidację trzech filarów oraz nadanie samej UE statusu podmiotowości prawnomiędzynarodowej;

  poszerzenie zakresu zastosowania większości kwalifikowanej w podejmowaniu decyzji przez...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne postanowienia Traktatu z Maastricht

  Zdawano sobie sprawę, że nie da się zrealizować koncepcji Unii bez wzajemnych ustępstw i kompromisów ze strony państw członkowskich.

  Wyrazem ustępstw i kompromisów stał się Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku, wszedł w życie po jego ratyfikowaniu przez wszystkie...

  Ocena /

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /3 013

  praca w formacie txt

Do góry