awatar

Profil użytkownika Chrystian

Data rejestracji7 listopada 2011 Ostatnio online8 listopada 2011, 5:20

Statystyki

53 prac, w tym:

 • 53tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /53 prac/

 • Ocena brak

  Traktat krakowski

  Traktat krakowski - 8.IV.1525 - Z.S. i Albrechtem Hohenzollerem zawarli warunki zależności lenna księstwa pruskiego od króla polskiego. 10.IV.1525 na rynku krakowski A.H. złożył hołd lenny (pruski); sekularyzacja Zakonu - przekszt. Zakonu w świeckie, luterańskie państwo. Albrecht jako lennik Korony Pol...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja religijna w Polsce w XVI w.

  Przestańmy rozdymać fikcyjne wielkości naszej przeszłości i wmawiać sobie, że my mieliśmy wszystko i sztukę, i naukę, i heretyków morowych, i filozofię, i technikę, i diabli wiedzą co, bo w gruncie rzeczy mieliśmy to przeważnie urządzone, a w każdym razie zapoczątkowane przez obcych."

  Stanisław...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /14 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testament Bolesława Krzywoustego

  Ja Bolesław Krzywousty książę Polski będąc w pełni władz umysłowych oświadczam, że po mojej śmierci Polska ma być podzielona na dzielnice. Każdy z moich czterech synów obejmie władzę nad wyznaczoną mu dzielnicą. Dzielę Polskę między synów, gdyż chcę uchronić ich przed bratobójczymi walkami o...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie ekonomiczne w XIX w.

  Liberalizm

  Wraz z industrializacyjnym przełomem nabrały aktualności XVIII-wieczne teorie ekonomiczne Adama Smitha ("Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodu")

  Idee liberalizmu:

  1.swoboda gospodarcza - leseferyzm (laissez faire- pozwólcie działać)

  2.wolny handel

  3.prawo do założenia...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /7 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie choroby i szkoły medyczne w cesarstwie rzymskim

  W czasie największego rozkwitu medycyny w starożytnej Grecji Rzym prawie całkowicie obywał się bez lekarzy. Rzymianie przez długi czas niechętnie patrzyli na kulturę grecką i na greckich lekarzy. Prostota obyczajów, hart ciała, wytrzymałość na trudy i cierpienia charakteryzowało wczesne...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /5 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tendencje integracyjne w świecie zachodnim

  Integracja europejska 1949-1962. Od planu Schumana do planów Foucheta

  Zasadniczym celem polityki USA wobec Europy w latach 1945-1947 była pomoc w odbudowie jej gospodarki i przeciwdziałanie podziałowi kontynentu. Do najważniejszych amerykańskich inicjatyw tego rodzaju należało powołanie Komisji...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /39 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr grecki - Informacje Ogólne

  Tragedia - ma związek z obrzędami - Dionizje Wielkie i Małe. Teatr staro grecki powstał w odmianach tragedii, komedii i dramatu satyrowego. Z pieśni - dytyrambu - narodziła się tragedia. Jej budowa oparta jest na dialogu, prowadzonym przez Koryfeusz z chórem. Tespis wprowadził jednego aktora, który...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /6 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr antycznej Grecji - Aktorzy i widzowie

  Tragedia grecka powstała obrzędowej pieśni na cześć Dionizosa, zwanej Dytyrambem. By to dialog prowadzony między chórem, a przodownikiem chóru - koryfeuszem. Po przekształceniu się Dytyrambu w dramat, koryfeusza zastąpił aktor. Zmiany tej dokonał w VI w. p.n.e. dramatopisarz Tepis. Jeden aktor grał...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr antycznej Grecji - Twórcy dramatu greckiego

  Ajschylos

  Żył w latach 525-456 p.n.e. Wywodził się z zamożnej rodziny. Pierwszą swoją sztukę, gdy miał 25 lat, ale prawdziwy sukces odniósł już jako człowiek dojrzały.

  Na przełomie VI i V w. p.n.e. toczył się spór o to, jakiego rodzaju utwory powinny dominować podczas Dionizjów: poważne czy...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /4 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr antycznej Grecji - Przyczyny powstania teatru greckiego

  Początki teatru greckiego datuje się na VI w. p.n.e. Słowo "teatr" pochodzi od greckich wyrazów teatos - dostrzegalny, teates - widz i teatron - miejsce dramatycznych przedstawień.

  Teatr grecki wyrósł z religijnych obrzędów ku czci boga Dionizosa, miał więc w związku z tym charakter sakralny. W czasie...

  Ocena /

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt

Do góry