awatar

Profil użytkownika cezary

Data rejestracji12 kwietnia 2011 Ostatnio online13 kwietnia 2011, 2:20

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

  Studenci wyjeżdżają na kilkunastodniowy obóz terenowy (plener) do niewielkiej miejscowości (wsi). Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

  Autoportret fotograficzny

  Student ma wykonać serię 12-1 5 zdjęć, które najlepiej zdefiniują jego tożsamość, pokażą, kim jest, czym się interesuje, z kim się zadaje. Następnie konfrontuje się w dyskusji serie wykonane przez różnych studentów, starając się wykryć podobień­stwa i różnice pomiędzy...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

  Syntetyczny autoportret Każdy student ma wykonać sam lub przy pomocy kogoś znajomego własne zdjęcie, w takiej pozie, w takim ubraniu, otoczeniu, z takimi rekwizytami, jakie najlepiej jego zdaniem oddają cechy jego osobowości, pasji czy zainteresowań. Następnie zdjęcia te są przedmiotem dyskusji wśród...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /4 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

  Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

  Przykładowe pojęcia:

  - rytuał, - dewiant,

  - kolejka,

  - mała grupa,

  - konsumpcja pokazowa,

  - tłum,

  - audytorium,

  - konwersacja,

  - sankcje...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywne fotografowanie

  Przechodzimy tu do właściwego zastosowania metody fotograficznej poprzez wy­konywanie własnych zdjęć czy podejmowanie bardziej złożonych projektów foto­graficznych. Zakładamy elementarne umiejętności warsztatowe studentów, na po­ziomie zaawansowanych amatorów.

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja zdjęć zastanych

  Rozpoczynamy od interpretacji zdjęć zastanych, gdyż taka procedura jest najłat­wiejsza w realizacji, nie wymaga bowiem żadnych szczególnych środków technicz­nych. Prowadzący zajęcia przynosi zdjęcie jakiejś złożonej sytuacji społecznej, bogate w treści socjologiczne (liczne osoby uczestniczące...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /8 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening wyobraźni wizualnej

  Wyobraźni wizualnej nie sposób nauczyć się z książki. Podobnie jak nie można na­uczyć się jazdy na nartach, korzystając tylko z podręcznika carvingu, żeglować -patrząc na rysunki w podręczniku żeglarstwa, a fotografować - tylko na podstawie podręcznika fotografii. Wszystko to wymaga bowiem nie...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia wizualna

  To dyscyplina z przyszłością. Nie ulega wątpliwości, że nasyce­nie życia społecznego treściami wizualnymi, a więc zarówno przedstawieniami wi­zualnymi, jak przejawami wizualnymi, będzie rosnąć w epoce późnej nowoczesno­ści. Globalizujący się świat współczesny staje się coraz bardziej...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia wizualna

  W świecie tak mocno przenikniętym rozmaitymi formami wizualności niezbędnym składnikiem kompetencji współczesnego socjologa musi być wyobraźnia wizualna, istotny element wyobraźni socjologicznej. Wyobraźnia wizualna to „bardziej wyra­finowane, refleksyjne i krytyczne rozumienie świata wizualnego i...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /6 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejawy wizualne

  Badacze kultury wizualnej na ogół ograniczają się do konstatacji na temat nasyce­nia otoczenia społecznego obrazami (przedstawieniami wizualnymi, ikonografią), w tym obrazami fotograficznymi, i takie obrazy poddają następnie analizie i inter­pretacji. Ale w uniwersum wizualnym (ikonosferze) współczesnego...

  Ocena /

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /14 907

  praca w formacie txt

Do góry