awatar

Profil użytkownika Cecyliusz

Data rejestracji16 września 2011 Ostatnio online16 września 2011, 5:05

Statystyki

75 prac, w tym:

 • 75tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /75 prac/

 • Ocena brak

  GŁÓWNE ZJAWISKA DEZORGANIZUJĄCE I PATOLOGICZNE W ZAKŁADZIE PRACY

  Najczęściej obserwowane zjawiska dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy to:

  nadmierna absencja, zwiększona płynność załóg, wzrastająca liczba wypadków przy pracy, wzmożone marnotrawstwo czasu i surowców, zbyt szybkie zużywanie maszyn, konflikty i zatargi między pracownikami, między...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZJAWISK DEZORGANIZUJĄCYCH I PATOLOGICZNYCH W ZAKLADZIE PRACY?

  Zakład pracy funkcjonuje poprawnie, gdy funkcjonuje w warunkach tzw. porządku społecznego (Stan równowagi niezbędny do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów życia społecznego danej organizacji).

  Czynniki zakładające :

  zakłócenia występujące w zakresie procesów technologicznych i organizacji...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE WYRÓZNIA SIĘ SYSTEMY PŁAC I JAKA JEST SPOŁECZNA ROLA PŁACY

  Płaca jako kategoria społeczno-ekonomiczna wyraża określone stosunki ekonomiczne i międzyludzkie. Płaca obok funkcji dochodowej, bodźcowej, kosztowej, pełni ważną funkcję społeczną. Wywołuje określone skutki społeczne u samych pracowników, w ich rodzinach, w grupach roboczych, całej załodze i w...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKI SPOSÓB (JAKIMI SPOSOBAMI) MOTYWUJE SIĘ PRACOWNIKÓW DO PRACY

  Pojecie „motywacji” – „motywowania” bierze się od łacińskiego słowa movere oznaczającego : poruszać, powodować, wprawiać w ruch. U podstaw motywacji, motywowania leżą potrzeby warunkujące określone zachowania człowieka, zmierzające do ich zaspokojenia, a także zadania, które jednostka sobie stawia...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /3 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST POSTAWA, JAKIE SĄ JEJ RODZAJE I JAKI JEST MECHANIZM ICH KSZTAŁTOWANIA

  Postawa- stan psychicznej gotowości będący produktem życiowego doświadczenia, warunkujący reakcje jednostki, grupy w stosunku do przedmiotów i sytuacji, z którymi się ona styka, jako stopień negatywnego lub pozytywnego uczucia związanego z jakimś przedmiotem. Ustosunkowania wyrażające gotowość...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY KULTURY FIRMY

  ISTNIEJE WIELE TYPOLOGII KULTURY FIRMY. WYNIKA TO Z ODMIENNEGO PODEJSCIA POSZCZEGOLNYCH AUTOROW , STOSUJACYCH ROZNE KRYTERIA STOSOWNYCH OBSERWACJI.

  TAK WIEC WEDL. T. DEALA MAMY 4 TYPY KULTURY:

  KULTURA HAZARDZISTOW – charakt. Się dużym dynamizmem oraz wysokim ryzykiem podejmowania decyzji i...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST KULTURA PRACY FIRMY I JAKIE ELEMENTY SIĘ NA NIĄ SKŁADAJĄ

  KULTURA FIRMY – jest to swoistego rodzaju zestawienie wartości , norm i zasad postępowania , które pomagają całej załodze i jej poszczególnym członkom zrozumieć , za czym firma się opowiada , jak pracuje i co uważa za ważne. Dla niej szczególne istotne są przekonania dotyczące pracowników , klientów...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA MENEDŻER W ZAKŁADZIE PRACY?

  PODSTAWOWYM ZADANIEM MENEDZERA JEST DOSKONALENIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA , POWIEKSZANIE ZADOWOLENIA SUKCESU ZAWODOWEGO ORAZ OSIAGANIE PRESTIZU SPOLECZNEGO. MENEDZER MUSI PREFEROWAC WZROST GOSPODARCZY PRZEDSIEB. , UWAZANY ZA CEL NAJWAZNIEJSZY. PRACA MENEDZERA NIE MOŻE BYĆ WYLACZNIE ROZPATRYWANA W...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W CZYM PRZEJAWIA SIĘ BIUROKRATYZM W KIEROWANIU ZAŁOGĄ

  TERMIN BIUROKRACJA WPROWADZIL WEBER, NA PODSTAWIE JEGO BADAN POZWOLONO SOBIE SKONSTRUOWAC TZW. :” IDEALNY TYP ”BIUROKRACJI – ZARYS PEWNYCH POWSZECHNYCH CECH WSZYSTKICH KATEGORII BIUROKRATYCZNYCH. ( OPIERA SIĘ NA TYM, ZE ZACHOWANIA KATEG. SPOLECZ. BIUROKRATOW OKRESLANE S.A. NORMAMI PRAWNYMI)

  Jest on modelem...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNE I GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Podejmowanie decyzji ma związek z wzajemnymi stosunkami między kierownikami i podwładnymi oraz z wpływem podwładnych na decyzje kierownicze. Decyzje może podjąć jednorazowo kierownik grupy pracowniczej lub kolektywnie cała grupa. Chodzi o to, żeby były one sprawne, racjonalne i żeby umożliwiały takie...

  Ocena /

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt

Do góry