awatar

Profil użytkownika callie144

Data rejestracji14 marca 2011 Ostatnio online14 marca 2011, 20:07

Statystyki

35 prac, w tym:

 • 35tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /35 prac/

 • Ocena brak

  Warunki życia w lagrach i łagrach

  W czasie II wojny światowej Polska została podzielona pomiędzy dwa kraje wyznające ideologie totalitarne: faszystowską i stalinowską. Systemy totalitarne bazowały na strachu, przemocy, podporządkowaniu jednostki państwu. Lata niewoli wyraźnie odbiły się na polskiej kulturze, kiedy to zniszczono...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /9 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dramatu

  Dramat: jeden z trzech zasadniczych rodzajów twórczości literackiej. Na pierwszym planie znajduje się świat przedstawiony, wydarzenia: akcja, świat wewnętrzny bohaterów. Bohater wypowiada się bezpośrednio (bez narratora) w dialogach i monologach. Oprócz tego w budowie dramatów wyróżniamy didascalia...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /18 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie a romantyzm - kontrast

  1. Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast

  2. Sztuka

  - doświadczenie wolą wszystko, co jest proste i harmonijne ‘dobrze ubity, porządnie i regularnie drzewami zasadzony gościniec, z którego zbaczać nie wolno”

  - pierwsze miejsce zajmują wzory - poszukuje prawidłowości, ładu, spokoju

  - w...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /7 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans a Barok - kontrast

  1. Sytuacja polityczna

  Renesans - „złoty wiek”

  - długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała solidne i trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji

  - zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących dochodów, ale i czegoś więcej: poczucie bezpieczeństwa i niezmienności porządku świata

  - ułatwienie...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /6 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twierdzi się, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej - jak to rozumiesz

  Istnieje wiele narodów które posiadają własne tradycje, własną historię i język, ale które wywodzą się z różnych źródeł kultury. Narody europejskie mają swoje źródło w kulturze antycznej, a także w kulturze chrześcijańskiej, a w szczególności w Biblii. Biblia pisana była na przestrzeni wielu...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /7 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niszczenie człowieczeństwa i próba jego ocalenia

  Nieszczęsna literatura staje przed tak trudnym zadaniem, przed jakim stanęli polscy twórcy w obliczu II wojny światowej. Okupacja hitlerowska z systemem obozów zagłady biologicznej całych narodów z licznymi egzekucjami cywilnej ludności, z porywaniem jej na niewolnicze roboty, ze zbrodniczymi eksperymentami...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /9 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw miasto

  Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty i chłopstwa, postanowiły wyruszyć do ośrodków miejskich w po–szukiwaniu lepszych warunków życia. Tym, których...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW: TOLERANCJA

  “Aby być tolerancyjnym należy wytyczyć granice, tego czego nie wolno tolerować” ckn

  Przyjęcie postawy w pełni tolerancyjnej to jedno z najtrudniejszych zadan danych człowiekowi. Tolerancja to pojęcia bardzo rozległe, obszerne, powiązane z każdą prawie dziedziną życia. Istnieje również bardzo...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /7 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW: ARKADIA

  Wstęp do arkadii

  Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku” i utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny istniał harmonijnie zespolony z naturą...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /17 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Martwe to państwo, co li tylko panu służy". Słowa Hajmona z "Antygony" Sofoklesa uczyń myślą przewodnią rozważań o sprawowaniu władzy w świetle utworów z różnych epok literackich.

  Władza jest niezbędnym składnikiem społeczeństwa. Przekonanie to pochodzi stąd, iż człowiek jest istotą żyjącą w grupie, a każda zbiorowość ludzka musi mieć przywódcę lub aparat rządzący, gdyż w przeciwnym razie zapanowałby chaos i anarchia, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie...

  Ocena /

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /19 216

  praca w formacie txt

Do góry