awatar

Profil użytkownika Bynccyncbaw

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  TQM "Na podstawie firmy sposoby zarządzania przez jakość'

  Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM) Kierunek Zarządzanie i Marketing Uzupełniające studia magisterskie tryb zaoczny III semestr ] „ Ja – jako wykonawca produktu lub dostawca usługi, zarządzający jakością. „ Usługa: Nauka angielskiego Klient: Dzieci ze szkół podstawowych 1. ROZWINIĘCIE JAKOŚCI ANALIZOWANEJ USŁUGI. Dom jakości Priorytet: zakres rang 1-10 (10-najbardziej ważny; 1-najmniej ważny) Zależności: zakres rang 1-10(1-najsłabsza; 5-najsilniejsza) W Ł A Ś C I W O Ś C I W Y M A G A N I A DOM JAKOŚCI Urozmaicone metody nauki Znajomość nauczanego materiału Przygotowanie się do zajęć Atmosfera na zajęciach Estetyka miejsca pracy 10 Efektywnie 7 7 4 3 2 7 Indywidualne podejście 10 7 3 2 2 4 Kontrola postępów w nauce 4 5 2 2 1 1 Punktualność 1 1 1 1 1 Ranga...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /15.12.2007 Znaków /7 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W co grają ludzie w organizacjach

  Każdy człowiek posiada w sobie naturalne pragnienie przebywania z innymi ludźmi w atmosferze akceptacji, zrozumienia, bliskości , a jeśli jest to niemożliwe - to przynajmniej poczucia jasności (czego chcą - oczekują ode mnie inni ludzie i czego ja od nich oczekuję). Najczęściej w firmach ludzie mówią o szczerości jako tym czego najbardziej potrzeba im w pracy („wolę aby mi to powiedzieli wprost, niż robili cokolwiek za moimi plecami”). Takie szczere, jawne kontakty z innymi dają także wymierne efekty w naszej pracy:  polepsza się wtedy jakość naszej pracy  informacje są sprawnie przekazywane między pracownikami  zwiększa się satysfakcja z pracy  rośnie motywacja do wykorzystywania przez ludzi pełni swoich możliwości Niestety jednak dużą część naszych relacji - także tych związanych z pracą - zajmują relacje...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /15.12.2007 Znaków /12 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja Systemu Zarządzania (Jakością). (ISO 9001:2000)

  Oryginalna METODA tworzenia SYSTEMU ZARZĄDZANIA. Przykład minimum DOKUMENTACJI SZJ. Zgodny z zaleceniami i rygorami normy. Z komentarzami pomocnymi przy adaptacji „przykładowej darmowej DOKUMENTACJI”, dla potrzeb firmy : ucznia, studenta, ich nauczycieli i przyjaciół. Całość napisana jest w sposób umożliwiający zrozumienie istoty problemów i używanych w NORMIE ISO9001 pojęć, bez konieczności posiadania: specjalistycznego wykształcenia a nawet znajomości tej Normy. To, co robię jest w pewnym sensie działaniem pod prąd przyjętym zwyczajom, zgodnie z którymi , o Systemach Zarządzania Jakością (ISO) najczęściej mówi się z namaszczeniem językiem normy, który więcej ludziom w głowach gmatwa niż wyjaśnia. Myślę, że to opracowanie, ma na tyle uniwersalne znaczenie, że przedstawiona METODA TWORZENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA (jakością) powinna...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /27.11.2007 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne wykorzystanie elementów etyki biznesowej podczas konferencji, kontaktów i spotkań biznesowych- prezentacjia produktu, korespondencjia ,przyjęcia’’

  Spis treści: I . Konferencja 1. Wytyczenie celów konferencji 2. Ustalenie liczby uczestników 3. Ustalenie terminu i określenie czasu trwania 4. Wybór miejsca 5. Rezerwacja Sali i przygotowanie listy uczestników 6. Przygotowanie i dystrybucja zaproszeń 7. Zaplanowanie części merytorycznej 8. Przebieg konferencji II. Pisma będące w obiegu każdej firmy Podział pism Części składowe pisma wychodzącego na zewnątrz Styl urzędowy. Adresowanie kopert. Wizytówki i ich funkcje III Savoir-vivre w nowoczesnej firmie Zasady dobrego zachowania , etyka w biznesie. 1 .Ogólne zasady, które pomagają w codziennym życiu menagera 3. Błędy, których należy unikać. 4. Savoir – vivre – nie tylko dla dobrego menagera. 5. Savoir – vivre na spotkaniach , kontaktach służbowych. 6. Kultura towarzyska w pracy- wśród pracowników 7...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /19.11.2007 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemów z dziedziny organizacji i zarządzania

  Podejście diagnostyczne i prognostyczne w rozwiązywaniu problemów z dziedziny organizacji i zarządzania . Każde z tych podejść może mieć mieć charakter bardziej lub mniej systemowy lub sytuacyjny .Przy podejściu diagnostyczny punktem wyjścia jest istniejący stan w interesującym nas obszarze . Zmieniając ten stan tworzy się projekt odpowiadający wymaganiom określonej przyszłości . Podejście prognostyczne charakteryzuje się postępowaniem odwrotnym . Wychodzi się w nim od modelu idealnego ( idealnego pewnym sensie utopijnego ) utworzonego na podstawie danych warunków ( technicznych , społecznych itd.) w podległej przyszłości a następnie urealnia się go . S-P podejście diagnostyczne W-P podejście prognostyczne Podejście diagnostyczne wywodzi się z klasycznej metodologi zapoczątkowanej przez F.Taylora . Metoda ta obejmuje 4 etapy...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /10.11.2007 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega proces negocjacji?

  Negocjacje-wbrew popularnym wyobrażeniom-nie są czynnością jednorazową. Część osób sądzi, że pod tą nazwa kryje się tylko wymiana żądań i ustępstw, która doprowadza do uzgodnienia wspólnego rozwiązania. Negocjacje to zespół różnych czynności, które tworzą proces o ustalonej strukturze. Proces ten odznacza się występowaniem stałych faz. Zrozumienie istoty procesu negocjacji pozwala lepiej przygotować się do rozmów oraz odnieść większe korzyści. Przez proces negocjacji rozumie się wszystko to, co dzieje się od momentu pojawienia się pomysłu rozmów do ich zakończenia. H. Raiffa używa do jego opisania obrazowego określenia negotiation dance, traktując proces negocjacji jako rodzaj tańca prowadzącego strony do zakończenia rozmów. Efektem procesu negocjacyjnego jest określony rezultat, wynik negocjacji. Jest nim zawarcie porozumienia...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /27.09.2007 Znaków /15 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania w organizacjach międzynarodowych oraz zasady polityki kadrowej w tych organizacjach

  Kierowanie w środowisku międzynarodowym wiąże się z radzeniem sobie ze szczególnym zbiorem okoliczności i wyzwań. Organizację muszą zwracać uwagę na polityczno-prawne, socjokulturowe, ekonomiczne i techniczne aspekty swojego otoczenia tak w skali międzynarodowej jak i krajowej. Szczególną uwagę należ zwracać na otoczenie międzynarodowe, gdyż różnice i zmiany występują w znacznie większych rozmiarach w obcych krajach niż w kraju macierzystym. Nieoczekiwane warunki lub wydarzenia mogą wywrzeć duży wpływ na operacje, rynki i inwestycje za granicą . W miarę jak przedsiębiorstwo wielonarodowe stopniowo angażuje się w coraz większej liczby krajów, sama liczba sytuacji ogranicza jego zdolność do zwracania uwagi na którykolwiek indywidualny problem z osobna. Zarówno w kraju jak i za granicą ważne jest rozumienie obecnego stanu otoczenia oraz...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /24.09.2007 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomysł na biznes. Ocieplenie rurociągów i ścian z zastosowaniem płynnej izolacji termicznej.

  Opis materiału: płynna izolacja termiczna, podobna do farby. Mechanizm działania płynnej izolacji ceramicznej różni się zasadniczo od mechanizmu działania "klasycznych" izolacji termicznych. Unikalne właściwości płynnej izolacji termicznych zapewniają znaczne oszczędności energii, efekt jest już widoczny przy grubości 1 mm! Ze względu na fakt, że izolacja ma płynną konsystencję, może być stosowana do powierzchni o dowolnym kształcie i składzie. Izolację w płynie można nanosić pędzlem, wałkiem, lub pistoletem ciśnieniowym. Płynna izolacja termiczna, posiadająca w swoim składzie akryl i silikon, oprócz właściwości termoizolacyjnych posiada również właściwości hydroizolacyjne. Izolacja ceramicznych składa się głównie z ceramicznych (75% ... 85%) i silikonowych mikrosfer które są zawieszone w fazie ciekłej, dodatkowo zawiera wodę...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /28.08.2007 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby uzyskania dostępu do sieci internetowej oraz ich charakterystyka.

  Sposoby uzyskania dostępu do sieci internetowej oraz ich charakterystyka. Internet jest największym systemem komputerowym na świecie. Stanowi olbrzymią sieć sieci, ogarniającą cały świat, bezustannie ewoluującą i zmieniającą się. Jest on dostępny dla każdego, kto dysponuje modemem, linią telefoniczną, komputerem i odpowiednim połączeniem z tą siecią. Zawiera nieograniczone źródło danych, do którego dostęp jest umożliwiony w każdym miejscu i czasie. Jak wszyscy doskonale wiemy w dzisiejszych czasach dostęp do sieci internetowej stał się już wręcz standardem i codziennością. Jednakże dostępność do sieci jest uwarunkowana przez wiele czynników, m.in. zależy ona od dochodów rodziny, liczby jej członków, miejsca zamieszkania czy też stopnia wykształcenia. Sam fakt posiadania dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym nie jest jedynym...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /21.08.2007 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy zarządzania

  Zarządzanie to zestaw czynności skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów. Menedżer to osoba, której obowiązki polegają przede wszystkim na realizacji zakresu zarządzania.. Menedżerów można podzielić na typy wg szczebla ( najwyższego i średniego szczebla oraz menedżerowie 1 linii) oraz wg obszarów działania (marketingu, finansów, eksploatacji, zasobów ludzkich, administracji, wyspecjalizowani). Menedżerowie odgrywają role: -interpersonalne ( reprezentanta, przywódcy, łącznika) -informacyjne ( obserwatora, propagatora, rzecznika) -decyzyjne ( przedsiębiorcy, przeciwdziałającego zakłóceniom, dysponenta zasobów, negocjatora). Skuteczni menedżerowie są wyposażeni w umiejętności techniczne, interpersonalne, diagnostyczne i analityczne. PROJEKTOWANIE Projekt org. jest ogólnym...

  Ocena /

  Autor /Bynccyncbaw Dodano /16.08.2007 Znaków /14 555

  praca w formacie txt

Do góry