awatar

Profil użytkownika Brieldlicyger

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

85 prac, w tym:

 • 85tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /85 prac/

 • Ocena brak

  Negatywny wpływ korupcji

  NEGATYWMNY WPŁYW KORUPCJI NA MŁODE POKOLENIE POLAKÓW. Korupcja (łac. corruptio - zepsucie) ? nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, przez zinstytucjonalizowane łapówkarstwo aż do skrajnej postaci - kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości. Z korupcją można się spotkać zarówno w biurach polityków jak i urzędników. Często związana jest ona z handlem narkotykami, prostytucją, praniem pieniędzy, ale się do nich nie ogranicza. Żeby zrozumieć problem i znaleźć skuteczne środki zaradcze konieczne jest w trakcie analizy rozdzielenie przestępczości i...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /31.12.2007 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania i odpowiedźi do egzaminu z pedagogiki specjalnej

  1. Niepełnosprawność i jej rodzaje? Def. Ogólna Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub (i) psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia uzupełnienie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi. Def. Z UE Osoba niepełnosprawna jest jednostką wypełni swych praw, znajdujących się w sytuacji upośledzonej stworzonej przez bariery środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, których nie może tak jak inni ludzie przezwyciężać wskutek występujących w niej uszkodzeń. Rodzaje niepełnosprawności: STOPIEŃ ZNACZNY osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /02.11.2007 Znaków /3 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.4

  146.Gwiazda socjometryczna to osoba która otrzymała najwięcej pozytywnych wyborów. 147.W socjometrii osoba izolowana to osoba która nie otrzymała żadnego pozytywnego ani negatywnego wyboru. 148.W socjometrii osoba odrzucona to osoba która nie otrzymała żadnego pozytywnego wyboru. 149.Termin ,,test’’ bywa stosowany do oznaczenia jednej z technik badawczych lub narzędzia badawczego. 150.Konstruując test pedagogiczny należy zadbać by był on trafny i rzetelny . 151.W testach osiągnięć szkolnych można stosować zadania wielokrotnego wyboru. 152.Testy sytuacyjne zalicza się do czynnościowych. 153.Dla zapewnienia odpowiedniej czułości testu niezbędne jest wykorzystanie w nim zadań o różnym stopniu trudności. 154.Rozkład wyników testu zbyt trudnego dla badanych charakteryzuje prawostronna asymetria (tj. wydłużone jest prawe ramię...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /26.10.2007 Znaków /4 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moralność- Czy istnieje wojna sprawiedliwa?

  Czy istnieje wojna sprawiedliwa ? Wojna sprawiedliwa (łac. bellum iustum) to wojna, która spełnia następujące warunki: ? jest wojną obronną. Stanowi odpowiedź na niczym nieusprawiedliwioną agresję; ? istnieje realna szansa na jej wygranie; ? celem ataku nie jest ludność cywilna; ? przemoc stosuje się tylko w przypadkach uzasadnionych. ? Trzeciego warunku nie można spełnić w przypadku wojny nuklearnej, jednak taki odwet można uważać za adekwatną ripostę w przypadku obrony, gdy państwo posiadające broń nuklearną zostało zaatakowane taką samą bronią. ? Pojęcie wojny sprawiedliwej znane jest już od starożytności. Pisał o niej św. Augustyn (354-430) oraz Cyceron (106 p.n.e.-43 p.n.e.). Termin ten powszechnie wykorzystywała także polska dyplomacja średniowieczna m.in. dla usprawiedliwienia wojen prowadzonych z zakonem krzyżackim za panowania...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /25.10.2007 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia w procesie edukacji w szkole wyższej

  ROZDZIAŁ PIERWSZY Próba definicji pedagogicznego rozumienia autonomii 1. Rozważania na temat pojęcie autonomii. W kulturze, zdaniem R. Pohlmanna, europejskiej autonomiczność (autonomia) jest zdecydowanie wartościowana pozytywnie i stanowi jedno z głównych haseł nowożytnej samoświadomości. Ceni się różne typy autonomii, od czasów starożytnej Grecji zwłaszcza polityczną w sensie instytucjonalnego samostanowienia (samorządności) narodu . Średniowiecze nie zna pojęcia autonomii, ale pojawia się ono znowu w XVI w. w dyskusjach nad wolnością religijną i w XVII i XVIII w. w prawoznawstwie, by zyskać ogólniejsze znaczenie w filozofii (antropologii) I. Kanta . Oznacza ono odtąd prawo do instytucjonalnego samostanowienia i możliwość samokonstytuowania się człowieka jako istoty rozumnej. Tylko możliwość samostanowienia umożliwia odpowiedzialne...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /20.10.2007 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradoznawstwo.

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z PORADOZNAWSTWA WYKŁADY Temat 1: METODY BADAŃ W PORADOZNAWSTWIE. 1) Poradoznawstwo – nauka o poradnictwie; refleksja naukowa nad praktyką poradnictwa. 2) Poradnictwo – działanie praktyczne, np. interakcja, instytucja, praca socjalna. 3) Epistemiologia – poszukiwanie prawdy. Epistemiologiczna pewność  potwierdzanie faktów, poszukiwanie pewności, obiektywności, bezstronności  badacz ma stać z boku, by poszukiwać prawdy  nurt pozytywistyczny  monistyczny obraz świata a) nurt funkcjonalno – strukturalny - początki XX wieku - związany z trzema założeniami: I. każde społeczeństwo stanowi relatywnie stabilną, trwałą, dobrze zintegrowaną strukturę elementów II. każdy element społeczeństwa pełni w nim pewną określoną funkcję III. każda funkcjonalna struktura społeczna opiera się na...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /01.10.2007 Znaków /12 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychoseksualne

  ZABURZENIA PSYCHOSEKSUALNE Zagadnienia: 1/ Istota i struktura seksualności 2/ Pojęcie i rodzaje zaburzeń psychoseksualnych 3/ Analiza ważniejszych kategorii zaburzeń psychoseksualnych Seksualność jest wysoce złożoną strukturą fizjologiczno- hormonalną – somatyczną . Psychologiczną strukturą oprócz naturalnych funkcje prokreacyjnych spełnia także inne w tym: 1/ więziotwórcze 2/ hedonistyczne / przyjemnościowe/ Na strukturę seksualności organizację życia erotycznego składają się następujące warstwy: Po 1/ tożsamość płciowa zależna od czynników biologicznych Po 2/ orientacja seksualna Heteroseksualizm Homoseksualizm Biseksualizm to nie są choroby Po 3/ Preferencje i role płciowe Po 4/ Najmłodsza w sensie biograficznym warstwa czynności seksualnych , bo najpóżniej ukształtowała się w życiu człowieka II...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /29.09.2007 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu poradniczego.

  Etapy procesu poradniczego i prowadzenia rozmowy w indywidualnym poradnictwie zawodowym L. M. Brammer wyróżnił osiem etapów procesu pomagania. Są to: 1. Wstęp, w którym następuje nawiązanie wzajemnych relacji. 2. Klaryfikacja, w której ustala się problem i powody szukania pomocy. 3. Strukturowanie, gdzie następuje sformułowanie warunków trwania procesu pomagania. Radzący powinien tu zgodzić się na współpracę i przyjąć odpowiedzialność za swój udział w procesie, uczciwe mówienie o sobie. 4. Relacja, w której następuje budowanie i pogłębienie wzajemnych intereakcji doradca - radzący się, poprzez używanie werbalnych i poza werbalnych rodzajów komunikacji. 5. Eksploracja, polegająca na aktywności doradcy, analizowaniu problemów, formułowanie celów, planowaniu działań, zbieraniu faktów, wyrażaniu głębszych uczuć, uczeniu nowych...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /27.09.2007 Znaków /4 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis i analiza ćwiczenia wychowawczego.

  OPIS I ANALIZA ĆWICZENIA WYCHOWAWCZEGO „NASZE BEZPIECZEŃSTWO – PIERWSZA POMOC” METODYKA PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ D. CZEKAN Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innego. Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy i umiał zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Temu celowi służy opracowane przez nas ćwiczenie wychowawcze „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc”, skierowane do młodzieży gimnazjalnej. CELE ZAJĘĆ: 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. 2. Uświadomienie rangi bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. 3. Poznanie drogi ewakuacyjnej w szkole. 4. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy –...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /16.09.2007 Znaków /13 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja pedagogiczno-medialna wybranego czasopisma.

  Recenzja pedagogiczno-medialna czasopisma ?Mój Pies?. Miesięcznik ?Mój Pies? jest czasopismem dla właścicieli i miłośników psów. W całości poświęcony psiej tematyce oraz sposobom obchodzenia się i pielęgnacji. Wydawca zwraca uwagę na najważniejsze aspekty wychowania i szkolenia naszych psich pociech. W innych rubrykach sygnalizuje o nieodpowiednich metodach (np. karmienia, szkolenia), które często są stosowane przez właścicieli. Przeglądając miesięcznik dostrzegam wiele reklamowanych produktów potrzebnych do pielęgnacji, stron internetowych zawierających cenne wskazówki oraz adresy lecznic dla zwierząt. Gazeta ta nie tylko ma na celu np. informowanie o spotkaniach i wystawach. Jest cennym poradnikiem dla posiadaczy czworonogów. ?Mój Pies? jest bogaty w wiele ciekawych reportaży na tematy dotyczące zarówno rasowe psy jak i zwykłe kundelki...

  Ocena /

  Autor /Brieldlicyger Dodano /01.09.2007 Znaków /2 008

  praca w formacie txt

Do góry