awatar

Profil użytkownika bosa.vanessa

Data rejestracji17 marca 2011 Ostatnio online23 marca 2011, 12:09

Statystyki

60 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 8multimedialnych

Dodane prace /60 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko kapitałowe w banku

  Przy szacowaniu ryzyka kapitałowego wykorzystywane są zazwyczaj 3 wskaźniki:

   

  (Aktywa na koniec okresu sprawozdawczego / aktywa na początek okresu sprawozdawczego ) x 100.

   

  Wartość wskaźnika powyżej 100% wskazuje na rozwój działalności banku.

  Należy brać jednak pod uwagę skalę wzrostu...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk i ryzyko portfela papierów wartościowych

  Inwestując w papiery wartościowe mając do wyboru papiery o różnym poziomie ryzyka i jednakowym szacowanym dochodzie powinien wybrać papier o najniższym ryzyku. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku będzie wówczas najwyższe.

   

  Gdy ma on jednak do wyboru papiery o jednakowym ryzyku to powinien wybrać...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko, rentowność i płynność banku

  Istnieje ścisły związek między ryzykiem płynności a pozostałymi ryzykami na jakie narażona jest działalność bankowa. Zatem zagrożenie utratą płynności decyduje o narażeniu banku na występowanie pozostałych ryzyk. Zarządzanie płynnością jest procesem złożonym i wymaga koordynacji z...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycje walutowe i ich limitowanie

  Pozycje walutowe:

  Otwarta pozycja walutowa (netto) – saldo wartości wszystkich aktywów i pasywów wykazywanych w danej walucie (tzn. nadwyżką po stronie aktywów lub pasywów.), z uwzglednieniem pozycji pozabilansowych zw. Z kupnem i sprzedażą danej waluty po z góry określonym kursie.

  W jej ramach...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje dot. obrotem papierami wartościowymi

  Normy ostrożnościowe związane z obrotem papierami wartościowymi dotyczą 2 kwestii:

   

  zaangażowania kapitałowego - maksymalnej wysokość bezpośrednich i pośrednich udziałów (akcji) lub prawa głosu, jakie bank może posiadać w danej instytucji

   

  LIMITY INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

  - akcje...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limity koncentracji kredytów

  Do realizacji ograniczania ryzyka kredytowego służy uniwersalny instrument – LIMIT. Jest on stosowany zarówno w obszarze mikro jak i makroekonomicznym. Limit stanowi pułap zaangażowania banku lub oddziału wobec klientów.

  Najważniejszą regulacją ostrożnościową dotyczącą limitów koncentracji kredytów...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy celowe

  Rezerwy celowe są tradycyjnym instrumentem zarządzania ryzykiem, mającym na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków prowadzonej działalności, a przy tym wpływającym na wysokość wyniku finansowego banku. Są one przykładem realizacji zasady minimalizacji ryzyka bankowego, wyznaczania...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik wypłacalności – współczynnik Cook’a

  W 1990 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego określił zasady obliczania współczynnika wypłacalności w następującej postaci:

  Współczynnik wypłacalności banku określa relację funduszy własnych netto do sumy aktywów obarczonych ryzykiem (aktywa bilansowe oraz pozycje pozabilansowe). Komisja Nadzoru...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze własne banku jako element ograniczenia ryzyka

  Fundusze własne banku są najistotniejszym elementem w procesie tworzenia regulacji ostrożnościowych. Skala działalności prowadzonej przez Bank zależy od wielkości posiadanego kapitału. Kapitał w odpowiedniej wysokości stanowi zatem bufor bezpieczeństwa banku, pozwala na zachowanie wypłacalności...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiektywne mierniki kredytowe

  Zdolność kredytową możemy oceniać według 2 aspektów:

  pod względem formalno - prawnym

  pod względem merytorycznym.

   

  To właśnie ocena zdolności kredytowej od strony merytorycznej opiera się na 2 grupach czynników: personalnych i ekonomicznych.

  Pierwsze z nich są niestety nie w pełni...

  Ocena /

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry