awatar

Profil użytkownika Borys

Data rejestracji10 sierpnia 2011 Ostatnio online10 sierpnia 2011, 4:44

Statystyki

45 prac, w tym:

 • 45tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /45 prac/

 • Ocena brak

  Zasada ochrony własności w Konstytucji RP

  Art. 21.

  1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

  2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

  Art. 64.

  2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle Konstytucji RP

  Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przez społeczną gospodarkę rynkową rozumie się ustrój gospodarczy...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada decentralizacji władzy publicznej

  W art. 15 konstytucji zapewniono decentralizację władzy publicznej przez co rozumie się proces przekazywania zadań i kompetencji przez centralne organy państwa, przez jednostki niższego rzędu a zarazem innego szczebla z jednoczesnym wyposażeniem je w uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji.

  Do...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /12 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada społeczeństwa obywatelskiego w świetle Konstytucji RP

  Społeczeństwo obywatelskie jest organizacją złożoną z jednostek świadomych swoich praw i celów oraz zdolnych do ich realizacji.

  Obywatele sprawują najwyższą władzę w państwie.

  Powołują Parlament w wyniku demokratycznych wyborów.

  Powołują władze samorządową również w wyniku...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zasady pluralizmu politycznego w Konstytucji RP

  ZASADA PLURALIZMU POLITYCZNEGO - ustawa w art. 11 konstytucji oznacza:

  uznanie wielości partii

  uznanie równości partii

  określenie demokratycznej roli partii politycznej.

  Z powyższych zasad wynika wolność dla funkcjonowania systemu wielopartyjnego oraz zakaz istnienia partii o cechach...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach autorytarnych

  Partia dominująca stara się kształtować powiązania ze społeczeństwem przede wszystkim przez wykorzystanie form oddziaływań klientelistycznych występujących w postaci układu paternalistycznego. Funkcja ta występuje głównie w krajach azjatyckich opartych na tradycji konfucjanizmu np. Tajwan czy Korea...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach niedemokratycznych

  Na plan pierwszy wysuwa się rola partii politycznych, jako ogniwa nakazowo – kierowniczego. Partie w reżimach totalitarnych dążą do objęcia kontrolą wszelkich form aktywności społeczeństwa i dlatego stopniowo zacierają naturalne różnice między sferą publiczną i prywatną. Partia przejmując władzę...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w systemach demokratycznych

  Po pierwsze, spełniają funkcję siły społeczno-mobilizacyjnej, aktywnej w ramach struktury społeczeństwa. Gwarantuje im to rodzaj społecznego zakorzenienia, co przekłada się na wynik w walce politycznej. Odgrywanie tej roli jest związane z otrzymywaniem przez partię polityczną legitymacji społecznej...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP - Partia polityczna

  ("partia" od łac. pars 'część', w trad. pol. 'stronnictwo') – Organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

  Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim (są korporacjami) i...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP

  Pojęcie pluralizmu oznacza respektowanie odmienności i różnorodności wszystkich ludzi. Różnice wynikają z natury człowieka, ale wszyscy ludzie są równi. Zasadę pluralizmu ustanawia art. 11 Konstytucji stwierdzający, że “Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych...

  Ocena /

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt

Do góry