awatar

Profil użytkownika bolo007

Data rejestracji7 listopada 2012 Ostatnio online9 listopada 2012, 7:45

Statystyki

191 prac, w tym:

 • 191tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /191 prac/

 • Ocena brak

  MODALNOŚĆ

   

  MODALNOŚĆ <łc. modus = miara, regu­ła, sposób) ang. modality; fr. modalite; nm. Modalitat

  1. metaf. syn.—> Modus (1).

  U I. Kanta — kategorie modalnosci: mo­żliwość (Moglichkeit) albo niemożliwość (Unmdglichkeit), rzeczywistość (istnienie) (Dasein) albo nierzeczywistość (nieistnienie)...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL

   

  MODEL (łc. modulus = miara, wzór) ang. model; fr. modele; nm. Modeli

  1. Przedmiot odwzorowujący całość al­bo fragment rzeczywistości już istniejącej (np. model Wszechświata) lub nie istnieją­cej (np. model społeczeństwa w ujęciu uto­pistów), w poszczególnym przypadku — takiej rzeczywistości, która...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZM

   

  MODERNIZM (nłc. modernus = nowo­czesny, współczesny, modny) nłc. modernismus (2); ang. modernism; ix. modernisme; nm. Moderne

  Termin Moderne (w takim znaczeniu, jak podane niżej / 2 /) został wprowadzony pod koniec XIX w. przez austriackiego dramato-pisarza i krytyka teatralnego H. Bahra.

   

  1. Nazwa...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODUS

   

  MODUS (nłc. (1) = miara, reguła, sposób, rodzaj, typ) ang. modę (1-4), mood (5); fr. le mode; nm. Modus (1-4), Schlufimodus (5)

  metaf. W filozofii arabskiej i u J. Dunsa Szkota: sposób bytowania {modus essendi) jako określenie substancji. Modus substantialis — modus substancjalny, określa­jący...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODYFIKACJA

   

  MODYFIKACJA (1) = zmiana, ograniczenie; odmierzanie) ang. modification; £r. modification; nm. Modifikation, Abdnderung

  metaf. Nadawanie lub przyjmowanie jakiegoś nowego przypadłościowego spo­sobu bytowania bądź sam taki sposób by­towania.

  biol. Modyfikacje — zmiany właści­wości organizmu...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMENT

   

  MOMENT (łc. = siła poru­szająca, ruch; czas trwania, chwila) gr. tó niln (Arystoteles) (1); ang. moment; fr. mo­ment; nm. Moment

  1. Moment teraźniejszy — korelat punktu w przestrzeni; jak —> czas (1) jest korelatem —> przestrzeni (1), tak mo­ment w stosunku do czasu jest tym, czym punkt w stosunku do...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADA

   

  MONADA (gr. , -ados = jedność, jednostka) ang. monad; fr. monade; nm. Monade

  Termin pochodzenia pitagorejskiego; występuje on w różnych znaczeniach od czasów starożytnych poprzez średniowie­cze po czasy nowożytne na określenie in­dywidualnej, prostej substancji, stanowią­cej elementarny...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADOLOGIA

   

  MONADOLOGIA (gr. monds, -ados = jedność, jednostka -I- logos = słowo, nauka) ang. monadology, monadism; fr. monadologie; nm. Monadologie

  Teoria budowy świata, zgodnie z któ­rą składa się on z elementarnych substan­cji > monad (1).

  Teoria —> monad (2); termin wzięty z tytułu wydanego...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADYZM

   

  MONADYZM fr. monadisme; nm. Monadism{us)

  Ogólna nazwa obejmująca te konce­pcje filozoficzne, w których centralnym pojęciem jest —> monada, jak np. kosmolo­gia G. Bruna, monadologia G. W. Leibniza. Elementy monadyzmu można odnaleźć w filozofii J. F. Herbarta i B. Bolzana; odnowicielami monadyzmu w...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONERY

   

  MONERY (gr. moneres = prosty, samo­tny) ang. Monera, monerans; fr. moneres; nm. Moneren, niedere Protisten

  biol. Termin wprowadzony przez E. Haeckla na oznaczenie najprostszych, jedno­rodnych i pozbawionych struktury istot organicznych (bryłek białka), powstałych przez bezpośrednie przejście substancji...

  Ocena /

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt

Do góry