awatar

Profil użytkownika boguslaw

Data rejestracji8 kwietnia 2011 Ostatnio online10 maja 2011, 18:23

Statystyki

46 prac, w tym:

 • 46tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /46 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA AGENDA - SETTING

  -  koncepcja porządku dziennego

  -  mass media decydują o tym, iż odbiorcy – oprócz tego,  że uzyskują informacje o wydarzeniach – nabywają również przekonania o wartości poszczególnych problemów

  -  proces tworzenia przekonania

  *wartości danego zdarzenia

  *  autentyczne wydarzenia i sprawy

  *  selekcja...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

  -  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

  -  identyfikacja przekazu;

  -  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

  -  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

  - ...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola, funkcje i zadania mediów

  ROLA MEDIÓW

  -  ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa  

  FUNKCJE MEDIÓW rezultaty stosowanych sposobów działania  

  ZADANIA MEDIÓW -  planowane działania wynikające z przyjętego celu (celów)  

  PODSTAWOWE FUNKCJE MEDIÓW MASOWYCH

  -  mass media w procesie przekazywania informacji

  -  mass media...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERY PODSTAWOWE FAZY BADAŃ

  -  model masowego komunikowania bodziec-reakcja

  -  model bodziec-reakcja uwzględniający rolę osobowości

  -  model zróżnicowanego wpływu mass mediów na zróżnicowanych odbiorców

  -  model  zindywidualizowanego i dwukierunkowego procesu komunikowania mediów z...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYTORIUM

  -  zbiorowość odbiorcza złożona z osób, które uczestniczą bądź uczestniczyły w odbiorze konkretnego przekazu (filmu)

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI KOMUNIKOWANIA NA TRZY ZASADNICZE KATEGORIE

  -  środki wyrażania, do których zalicza wszystkie postacie ludzkiego zachowania werbalnego i niewerbalnego, w szczególności zdolność do wydawania dźwięków, ich wysokość, siłę i barwę, czyli głos i sposób mówienia, możliwość zmiany wyrazu twarzy (mimikę, ruch brwi i oczu), ruchy rąk (gestykulację)...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE MASOWE - Cechy procesu

  -  ograniczona liczba zmysłów odbiorcy, biorących udział w procesie przekazu (wzrok i słuch);

  -  impersonalność przekazu, czyli uczestnicy nie znają się, nie mają ze sobą styczności (są wyizolowani);

  -  konieczność zaangażowania dużej liczby osób, kompleksowej społecznej organizacji i instytucji...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KILKA PODSTAWOWYCH CECH KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

  •  po stronie nadawcy:

  o  występowanie instytucji społecznych,  które grupują zarówno techniczne  środki produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe przekazy;

  o  nadawca zbiorowy, nie działa samodzielnie, jest zawsze – chociaż w różnym stopniu – uzależniony od innych...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE MASOWE

  -  komunikowanie za pomocą mass mediów, czyli komunikowanie w skali masowej i na masową skalę

  -  formy komunikowania, przy których wyspecjalizowane grupy za pomocą instytucji i techniki przekazują wiadomości heterogenicznej i rozproszonej publiczności

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA KOMUNIKACYJNA

  - ma na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych

  -  kampanie polityczne: wyborcze i propagandowe (cel: realizacja partykularnych interesów partii, ugrupowań politycznych lub...

  Ocena /

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt

Do góry