awatar

Profil użytkownika bobert

Data rejestracji15 stycznia 2013 Ostatnio online28 lutego 2013, 12:30

Statystyki

165 prac, w tym:

 • 165tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /165 prac/

 • Ocena brak

  Dyfuzor

  Dyfuzor — aparat, w którym przeprowadzanajest w cukrowni -♦dyfuzja soku komórkowegoz krajanki buraczanej. Zestaw składającysię z kilku do kilkunastu (zwykle 10 do 14)dyfuzorów, tak ustawionych i połączonych, abymożliwa była cyrkulacja wody z jednego dodrugiego, nazywany jest b a t e r i ą d y f u zy j n ą...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysymilacja

  Dysymilacja , k a ta b o liz m , rozpad —proces, podczas którego następuje rozkład substancjio budowie bardziej złożonej na związkiprostsze. Procesy rozpadu są powolne i stopniowe;towarzyszą im reakcje egzotermiczne, czyliuwalnianie energii (ciepła) ze związków chemicznych.Procesem przeciwstawnym...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWORÓDZTWO

  DZIEWORÓDZTWO , partenogeneza — rodzajrozmnażania się płciowego przez rozwójjaj nie zapłodnionych; występuje u niektórychgrup zwierząt niższych, np. u skorupiakówowadów, nicieni, wrotków. Rozróżnia się dzieworództwostałe, jeżeli z jaj nic zapłodnionych(bez udziału plemników) stale rozwijają sięnowe...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzikie mięso

  Dzikie mięso - nadmiernie przerośniętetkanki w okolicy wadliwie gojącej się rany;oowodem wytworzenia się dzikiego mięsa sąmartwe tkanki pozostawione w ranie, bądźduża ru c h liw o ść zranionej okolicy ciała i zaburzeniakrążenia krwi w ranie.

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIÓB

  DZIÓB — swoiście ukształtowana część jam yustnej u ptaków, zastępująca wargi, policzki,dziąsła i zęby; składa się z kostnego zrębu dziobautworzonego przez odpowiednio przystosowanekości czaszki, oraz ze zrogowaciałcj pokrywyikómej; wyodrębnia się w nim dwie części —-górną»dolną. Kształt dzioba...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurawiec

  Dziurawiec , św ięto jań sk ieziele (Hypericum perforatum) — roślina wieloletniaz rodziny dziurawcowatych (Guttiferae );stosowana jest w lecznictwie. Od podobnegogatunku — d z i u r a w c a c z t c r o b o c z -nego (Hypericum niacitlatum), nic mającegozastosowania w lecznictwie, odróżnia się łodygąowalną...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurkowatość liści

  Dziurkowatość liści —choroba grzybowa wyżlinu (lwiej paszczy), któramoże spowodować duże szkody w latach wilgotnych.O b j a w y : na liściach występują plamy0 średnicy do 6 mm, najpierw wodniste zielone,później, w miarę wysychania środkowej częłci,białawe, czasem otoczone wyraźną...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwomowość

  Dwomowość — odbywanie cyklu rozwojowegokolejno na dwu różnych roślinach żywiciclskich,np. u dwudomowych rdzy zbożowychstadium rdzawnikowe (stadium zimowe teliospor)występuje na różnych zbożach itrawach, wiosennezaś stadia (spermogonia i ogniki) występują nadrugim gospodarzu, jakim — w zależności od...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwufazowy zbiór zbóż

  Dwufazowy zbiór zbóż — sposóbzbioru zboża stosowany w krajach o późnym terminiedojrzewania zbóż i o znacznej wilgotnościpowietrza w okresie żniw; pozwala na wcześniejszerozpoczęcie i skrócenie okresu zbioru; zbożekosi się za pomocą kosiarki w stadium woskowejdojrzałości ziarna i zostawia w pokosach aż...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  2,4-D

  2,4-D (nazwa zwyczajowa) — kwas dwuchloroicnoksyoctowy;stosowany w postaci soli sodowejjako selektywny -►herbicyd do niszczenia chwastówdwuliściennych w zbożach; jest-^substancjąaktywną w krajowym preparacie Pielik. Do sporządzeniaroztworów do opryskiwania należybrać możliwie miękką wodę (twarda...

  Ocena /

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry