awatar

Profil użytkownika blondi2121

Data rejestracji31 marca 2012 Ostatnio online3 kwietnia 2012, 21:59

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą po II wojnie światowej

  Natychmiast po wyzwoleniu (17 I 1945) w niemal doszczętnie zrównanej z ziemią W. przystąpiono do jej odbudowy materialnej i wskrzeszenia dorobku kulturalnego. Decyzja KRN o zachowaniu stolicy w W. potwierdziła powszechne odczucia o wyjątkowej randze miasta, którego życie zaczęło się już odradzać na...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /18 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach II wojny światowej (1939-45)

  Wojna, rozpoczęta 1 IX 1939 napaścią Niemiec na Polskę, wkrótce przyniosła zniszczenie obleganej stolicy i ciężkie lata okupacji. Uległo rozbiciu środowisko pisarskie, ponosząc pierwsze ofiary (J. Birkenmajer, J. Czechowicz, T. Dołęga-Mostowicz, S.I. Witkiewicz). Część jednak pisarzy pozostała w...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /13 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1918-39

  Odzyskanie niepodległości 1918 zmieniło zasadniczo sytuację lit. i kulturalną W. Miasto objęło funkcję stolicy niepodległego państwa, skupiając centralne ośrodki dyspozycyjne, kierujące m. in. życiem kult., nauką i oświatą całego kraju. Życie lit., uwolnione z więzów zaborczej cenzury...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /30 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1864-1918

  Represje zaborcy po upadku powstania zapoczątkowały długie lata brutalnego ucisku narodowościowego i stopniową rusyfikację życia publicznego. W 1869 zamknięto Szkołę Główną. Na jej miejsce powstał Ces. Uniwersytet Warsz. z ros. językiem wykładowym (dopiero 1881 utworzona została katedra historii...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /33 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1832-63

  Klęska powstania zapoczątkowała w W. okres nazywany nocą paskiewiczowską, od nazw. zdobywcy miasta i namiestnika Królestwa Pol. do 1856, I. Paskiewicza, którego rządy cechował terror polit. (1833-56 obowiązywał stan wojenny) oraz dążność do rusyfikacji i stałe ograniczanie resztek odrębności...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /16 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1795-1831

  Trzeci rozbiór zahamował rozwój W., która z pozycji stolicy państwa spadła do rzędu prowincjonalnych miast prus.; zmniejszyła się poważnie liczba ludności, życie miasta przygasło. Wywiezienie do Petersburga Bibl. Załuskich pozbawiło W. warsztatu nauk., słowo druk. krępowała surowa cenzura...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /22 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w czasie Oświecenia stanisławowskiego

   Oświecenie stanisławowskie. Drugi z kolei „złoty okres" W. przypada na czasy stanisławowskie, kiedy rozwijające się dynamicznie miasto stało się bezspornym centrum życia polit. kraju oraz stolicą pol. —» oświecenia. Tendencje rozwojowe, także w kulturze, ujawniły się już u schyłku czasów...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /10 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w dobie staropolskiej

  Miasto powstało u schyłku XIII w. w sąsiedztwie przeniesionego mn.w. w tym samym czasie z Jazdowa (późniejszy Ujazdów) grodu książęcego. Początkowo jedna z pomniejszych maz. rezydencji książęcych, W. rozwinęła się w nast. stuleciu, tak że za rządów zasłużonego dla miasta ks. Janusza I...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /6 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSCHAUER BIBLIOTHEK

  WARSCHAUER BIBLIOTHEK, pierwsze w Polsce (niektórzy badacze przyznają tę pozycję „Polnische Bibliothec" —> G. Lengnicha) czasopismo „uczone", wyd. w języku niem. nieregularnie (w zamierzeniu dwumies.) w Warszawie (druk. w Lipsku) V 1754 - III 1755 (z. 1-4) przez W. Mitzlera de Kolof (też redaktor)...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARMIA I MAZURY, miesięcznik społ.-kult.

  WARMIA I MAZURY, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Olsztynie od 1955, początkowo pt. „Mazury i Warmia" (do 1958), przez —» Pojezierze (do 1967), następnie RSW „Prasa", obecnie RSW „Prasa-Książka-Ruch". Redaktorzy: H. Święcicki, inicjator pisma (1955-56), J.A. Król (1957), W. Późny (1957-58), H. Panas...

  Ocena /

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt

Do góry