awatar

Profil użytkownika bibadvilk

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

72 prac, w tym:

 • 72tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /72 prac/

 • Ocena brak

  Formy marketingu bezpośredniego.

  Formy marketingu bezpośredniego. Główne formy marketingu bezpośredniego obejmują sprzedaż „twarzą w twarz", marketing pocztowy (przesyłki pocztowe), marketing za pośrednict¬wem katalogów, telemarketing, marketing za pośrednictwem telewizji (Direct-Response Television, DRTV) i marketing online. Te formy marketingu można wykorzystać jako instrumenty komunikacji do przesyłania wiadomości docelo¬wym klientom, a także jako pozasklepowe kanały dystrybucji detalicznej. Sprzedaż „twarzą w twarz" Oryginalna i najstarsza formą marketingu. Większość firm zajmujących się marketingiem na rynku przedsię¬biorstw opiera się w dużej mierze na profesjonalnym personelu sprzedaży mającym zidentyfikować potencjalnych klientów; stworzyć z nich klientów rzeczywistych, zbudować trwałe więzi i rozwijać przedsięwzięcie Marketing pocztowy Marketing...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /27.12.2007 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór próby badawczej do badania marktingowego

  Celem uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji hipotez można objąć badaniami wszystkie obiekty wchodzące w skład rozważanej zbiorowości albo tylko obiekty wybrane. Badania wyczerpujące czyli takie w skład których wchodzi cała rozważana zbiorowość, są kosztowne i czasochłonne, dlatego częściej prowadzi się badania niepełne (wybrane obiekty). Wartość poznawcza takich badań zależy od tego, w jakiej mierze są reprezentatywne części badanej zbiorowości (próby), tzn. czy na podstawie wyników badania pewnej części obiektów wchodzących w skład całej zbiorowości można poznać całą zbiorowość. Próba badawcza powinna odzwierciedlać możliwie dokładnie charakterystyczne cechy całej zbiorowości. Ponieważ nawet najdokładniej dobrana próba nie charakteryzuje w sposób całkowicie jednoznaczny całej zbiorowości a tylko w granicach...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /09.12.2007 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki rozwoju "INTER BIELKON" w warunkach globalizacji

  Kierunki rozwoju „INTER BIELKON” S.A. w warunkach globalizacji. 4.1. Charakterystyka marketingowa „BIELKONU” Tradycje produkcyjne zakładu sięgają roku 1920, gdzie istniał pod nazwą „Bielski Przemysł Konfekcyjny ROSEN i SKA, sp. z o.o.. Jako zakład głównie produkujący urania robocze męskie do roku 1921, gdzie po tym roku rozpoczęto również produkcję ubrań damskich i odzieży sportowej. sprzedaż następowała za pośrednictwem dwóch firmowych sklepów usytuowanych w Bielsku i Gdańsku. W latach 60 tych nastąpił rozkwit produkcyjny i zatrudnienie wewnątrzzakładowe doszło do poziomu 600 osób. W latach 70 – tych dokonano istotnych zmian w organizacji wewnętrznej. Wprowadzono nowy system pracy „synchro”, który zastąpił dotychczasowy – wózkowy. Umieszczenie odpowiedni dużego stołu na środku hali produkcyjnej umożliwiło...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /29.11.2007 Znaków /35 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy marketingu

  1. Marketing w ujęciu tradycyjno - klasycznym to planowanie, koordynowanie i kontrola działań przedsiębiorstwa ukierunkowana na aktualne kierunki zbytu. Definicje klasyczne, podkreślają: 1. świadomą świadomość na klienta (podstawą są jego potrzeby) 2. interdyscyplinarność orientacji 3. systematyczność badań rynku 4. ustalenie długofalowych celów i strategii działania 5. kształtowanie rynku poprzez zestaw narzędzi – mix 6. zróżnicowane oddziaływanie na segmenty rynku 7. koordynowanie działań w strukturze organizacyjnej w firmie Marketing jest złożonym procesem zachodzącym wewnątrz organizacji. W ramach tego procesu bada się, przewiduje i kształtuje poziom oraz strukturę popytu na dobra i usługi. Jego celem jest umocnienie pozycji firmy i wprowadzenie na rynek odpowiednich produktów. Działania marketingowe muszą być ściśle...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /26.11.2007 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietypowy produkt turystyczny

  Podstawą konsumpcji turystycznej są dobra turystyczne, czyli dobra stworzone przez naturę lub powstałe w wyniku działalności człowieka, które stanowią cel podróży turystycznych nazywane są inaczej walorami turystycznymi. Punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede wszystkim motywacje podróży. Identyfikacja motywów dowodzi, że ludzie podróżują pragną zaspokoić potrzeby: ? odpoczynku w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym (np. w górach, nad jeziorami, nad morzem). ? poznania ciekawych zjawisk przyrodniczych (np. wielkich kanionów, wodospadów, wulkanów, przełomów rzek). ? korzystania z dóbr kultury (np. teatrów, galerii, muzeów, zwiedzanie miejsc historycznych, zabytków architektonicznych). ? poprawy zdrowia (wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowych, sanatoriów), ? Uczestnictwa w wielkich wydarzeniach, uroczystościach i imprezach (np...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /25.11.2007 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W co inwestować w 2007 roku ?

  W co inwestować w 2007 roku Na rynku finansowym istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy, aby pomnożyć swój kapitał. Jednymi z najbardziej efektywnych inwestycji finansowych są inwestycyjne fundusze, lokaty terminowe, akcje, obligacje, waluty. Istnieją również inwestycje w dobra rzeczowe takie jak nieruchomości, metale, surowce, monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form inwestowania są fundusze. W roku 2006 najlepszym funduszem akcji okazała się Arka BZ WBK przyniósł on inwestorom aż 42% zysku, a reszta funduszy utrzymujących się w pierwszej dziesiątce dała około 30%. W związku z tak dużymi wzrostami, w roku 2007 nastąpił zwiększony popyt na fundusze. Doszło do tego, że nowo otwierane fundusze muszą szybko zamykać sprzedaż, ponieważ popyt na jednostki jest dużo większy niż założył...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /22.11.2007 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOP i GfK Polonia

  TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.) Funkcjonuje na rynku już od 50 lat. Od 1998 roku należymy do międzynarodowej grupy badawczej TNS, która jest jedną z największych organizacji na świecie, zajmujących się komunikacją marketingową. Priorytetem jest ciągłe podwyższanie poziomu obsługi Klientów. W związku z tym prowadzimy systematycznie szkolenia podnoszące wiedzę pracowników. Intensywnie uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach badawczych sieci TNS, jak również pracujemy nad rozwojem narzędzi obliczeniowych dla firmy i dla Klientów. Dbamy o to, żeby produkty były zawsze najwyższej jakości. Dlatego też dysponujemy profesjonalnym Zespołem Realizacji Badań, siecią ponad 1100 wyszkolonych ankieterów, kierowanych przez 17 koordynatorów regionalnych. Ogromną wagę przywiązujemy do kontroli w procesie badawczym. W 2000 roku...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /17.11.2007 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Singielizm - jak singielizm wpływa na zmiany w gospodarce rynkowej?

  Obecnie coraz częściej w mediach (lub nawet we własnym otoczeniu) spotyka się określenia: singiel, singielka, singielizm. Pojęcia te dotyczą osób, które nie wchodzą w związek małżeński lub oddalają go w czasie. Przyczyną tego postępowania jest głównie chęć nie tylko zdobycia pracy, ale przede wszystkim zrobienia kariery zawodowej. Aby to uzyskać młodzież rozpoczyna naukę na wyższych uczelniach. Od lat 70. XX w. podwoiła się liczba studiujących kobiet, większość studentów uczelni wyższych to właśnie kobiety, które nieraz opuszczały wsie i małe miejscowości, aby udać się na studia do wielkich miast. W wyniku późniejszego udziału na rynku pracy kobiety opóźniają decyzję o małżeństwie. Singielki stały się najsilniejszą grupą konsumentów i doprowadziły do powstania tzw.: ?gospodarki Bridget Jones?. Nowy styl życia wyznacza nowe...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /15.11.2007 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt zarządzanie jakością.

  Jakość jest to zespół cech decydujących o przydatności użytkowej danego produktu w konkretnych warunkach eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Cztery grupy cech: · cechy techniczne · cechy użytkowe · cechy estetyczne · cechy ekonomiczne Wartość użytkowa jest głównym elementem jakości. Mierzalne cechy to: techniczne, ekonomiczne. Niemierzalne cechy to: estetyczne. Cechy użytkowe są w części mierzalne a w części niemierzalne (funkcjonalność, dogodność, nowoczesność, sprawność) Metody pomiaru cech jakościowych to: 1. Instrumentalne 2. Organoleptyczne ( organo to zmysł) – analizy oparte na naszych zmysłach 3. Sensoryczne Organoleptykami jesteśmy wszyscy ale w różnym stopniu uwrażliwieni. Analizy sensoryczne – biorą w niej ludzie o sprawdzonych zmysłach. Sensoryk ma na wyższym poziomie próg wrażliwości...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /09.11.2007 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing - ściąga.

  Marketing jest to zbiór indywidualnych oraz organizacyjnych działań ułatwiających oraz przyspieszających satysfakcjonującą wymianę produktów, usług oraz idei z dynamicznym otoczeniem. Marketing jest procesem społecznym i zarządczym dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to czego potrzebuję i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadanych wartości produktów. Marketing interpretuje się również jako zbiór działań związanych z koncepcją produktu, jego wyceną, promocją i sprzedażą. Twórcą tego podejścia jest N. Borden, który wprowadził termin marketingu mix, tłumaczony na język polski jako mieszanka marketingowa lub zestaw instrumentów marketingowych. Borden wyróżnił aż 12 instrumentów takiej mieszanki marketingowej. Są to: planowanie, cena, marka, produkt, kanały dystrybucji, sprzedaż osobista...

  Ocena /

  Autor /bibadvilk Dodano /27.10.2007 Znaków /3 033

  praca w formacie txt

Do góry