awatar

Profil użytkownika Bernadinek122h

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

79 prac, w tym:

 • 79tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /79 prac/

 • Ocena brak

  Eutanazja -dobrodziejstwo czy śmierć zdziczała ? praca dla przeciwników eutanazji

  Podstawowe pojęcia: -- Eutanazja- zabójstwo z litości. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny). -- Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu życia człowieka.(Enc. PWN) -- Eutanazja jest, więc podobna do zabójstwa w afekcie ( przypis autora). -- Afekt – najwyższy stopień nasilenia emocjonalnej reakcji fizjologicznej, która ogranicza zdolność kierowania swym postępowaniem przez sprawcę, powodując, że emocje zyskują przewagę nad kontrolującą działalnością intelektu, silne wzburzenie nie ma charakteru chorobowego (Enc. PWN). -- Potocznie nazywana DOBRĄ ŚMIERCIĄ Typy eutanazji: -- EUTANAZJA CZYNNA ( śmierć jest spowodowana określonym działaniem ) -- BIERNA – ( śmierć spowodowana na skutek zaniechania...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /15.12.2007 Znaków /8 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka?

  Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka? Filozofia stoicka powstała w III w. p.n.e. w Atenach. Twórcą i założycielem szkoły stoickiej był Zenon z Kition (ok. 336-264). Do ostatecznej formy doprowadził ją Chryzyp z Aten. Przez kolejne 500 lat kontynuowana była z niezmienionej formie, aż do nastania ery chrześcijańskiej. Szkoła stoicka mieściła się w ateńskiej bramie Malowanej, po grecku „Stoa Poikile” i od niej wzięła swą nazwę. Od cyników stoicyzm przejął poglądy etyczne i logiczne, natomiast w fizyce przejął poglądy od Heraklita. Szkoła ta wyszła bezpośrednio od cyników, gdyż jej założyciel pierwotnie należał do cyników, zanim stworzył własną teorię. Poza Zenonem scholarchą w tej szkole był Kleantes z Assos, który rozwinął uczuciowe i religijne pierwiastki stoicyzmu oraz Chryzyp-...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /10.12.2007 Znaków /13 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłość

  Temat: MIŁOŚĆ Czy etyka ma prawo zajmować się miłością? Co ona może nam powiedzieć o miłości? Przecież nie chodzi o to aby wypowiadać wielkie, górnolotne myśli na jej temat, ale o to aby nauczyć się kochać. Rodzaje miłości: a) Upodobania b) Pożądania c) Życzliwości d) Oblubieńcza. Św. Tomasz wymienia kilka następstw, skutków miłości i są nimi kolejno: 1. jedność – B, E, K 2. zażyłość – C, F, G, H 3. zachwyt – I 4. gorliwość – D 5. doskonałość – A 6. przyczynowość – J A – miękkość serca co pozwala przenikać osobie ukochanej do mojego wnętrza i mnie przemieniać. B - pragnienie bliskości i zbliżenia. C - największą radością jest sama obecność ukochanej osoby. D – dążenie do usunięcia wszystkiego, co staje na przeszkodzie w osiągnięciu szczęścia przez ukochaną osobę lub...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /04.12.2007 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ChrześcijaństwoVS.Filozofia

  Chrześcijaństwo a Filozofia /wiara czy nauka?/ Czym jest Chrześcijaństwo i dlaczego ma tak wiele ono wspólnego z Filozofią starożytną, na to pytanie próbowało odpowiedzieć już wielu i pewnie wielu jeszcze nie raz podejmie ten temat. Mnie również zaintrygowały podobieństwa w poglądach i w naukach ale zacznijmy od początku. Chrześcijaństwo powstało w I wieku n.e. w łonie ówczesnego Judaizmu, jako wynik działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania, które od początku stanowiło główną tezę wiary chrześcijańskiej i motyw działania pierwszych chrześcijan. Pierwsza gmina chrześcijańska z nawróconych pogan powstaje w Antiochii, gdzie po raz pierwszy pojawia się nazwa „chrześcijanin” na oznaczenie wyznawców Chrystusowych. Wielu ludzi podczas wczesnych nauk zauważyło wpływy innych religii i...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /24.11.2007 Znaków /10 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznanie

  Temat: POZNANIE Jednym z głównych przedmiotów refleksji etycznej jest sam proces poznawania. Jak poznajemy? Czy poprzez zmysły, czy aktem intuicji, a może mamy wrodzone pojęcia, które wystarczy, że sobie przypomnimy? Jakie są najważniejsze źródła poznania? Odpowiedzią na powyższe pytania zajmuje się nauka filozoficzna EPISTEMOLOGIA (teoria poznania). Jej celem jest omówienie wartości naszego poznania tzn. jego prawdziwości i pewności. Nie każde poznanie jest bezbłędne. Zadaniem epistemologii jest więc podanie takich kryteriów, które pozwolą odróżnić prawdę od fałszu i wykluczyć możliwość błędów. Należy więc wskazać źródła poznania, kryteria oceny i granice poznania. Źródłem poznania jest nasze doświadczenie wewnętrzne, zmysły, poznanie intelektualne, intuicja pierwszych zasad np. zasada niesprzeczności i wreszcie autorytet i...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /22.11.2007 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platon "Uczta"- recenzja książki

  ?Uczta? Platona ukazuje nam różne aspekty miłości i rozumowania jej w epoce starożytnej. Pisana jest w sposób kunsztowny, w formie dialogu, którego głównym tematem jest miłość. Książka zaczyna się od rozmowy Apollodora z Glaukonem, która toczy się około roku 400 przed Chrystusem; a więc w ostatnich latach życia Sokratesa. Platon użył tu przeniesienia treści, na opowiadanie Apollodora, który o tym co działo się na uczcie dowiedział się od Arystodemosa, ten zaś był jej uczestnikiem. Sam Sokrates potwierdza wszystkie słowa, dlatego też można uznać, że ?Uczta? zawiera prawdę historyczną. Książka złożona jest z trzech aktów i zakończenia. Akt pierwszy to pięć pierwszych mów o Erosie, akt drugi to piękna przemowa Sokratesa, trzeci to opowiadanie Alkibiadesa o Sokratesie. Sceną ostatnią jest zakończenie. Głównymi bohaterami uczty są...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /31.10.2007 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia i teologia - konflikt czy wspólpraca w poszukiwaniu prawdy

  Na przelomie wieków zmienialy sie poglady na temat jakim jest konflikt czy wspólpraca miedzy filozofia a teologia w poszukiwaniu prawdy. Tak tez w starozytnosci i sredniowieczu swiety Augustyn i Tomasz z Akwinu uwazali, ze filozofia wraz z religia daje nam calosciowy obraz rzeczywistosci. W wiekach pózniejszych tacy filozofowie jak Pascal, Kierkegaard czy Luter sadzili, ze religia daje jedyny prawdziwy obraz, a filozofia tylko go zaciera. A na poczatku obecnego wieku neopozytywisci zauwazyli, ze miedzy religia, a filozofia nie ma zadnej wspólnej prawdy. W starozytnosci i sredniowieczu znani filozofowie, a zaliczali sie do nich miedzy innymi swiety Augustyn i Tomasz z Akwinu, uwazali, ze religia ma wiele wspólnego z filozofia. Ówczesna kultura zrodzila nowa idee - teocentryzm. Polegala ona na ustawieniu Boga w centrum zainteresowania co czynilo go punktem odniesienia, a...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /31.10.2007 Znaków /4 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy religie są podstawową kultur prawnych, dlaczego, jakie mają wspólne założenia?

  O gromna rolę w dziejach ludzkości spełniały i spełniają religie. Kształtowały one i nadal kształtują świadomość ludzi oraz ich postawy życiowe. Różnią się ilością wyznawców i wielkością pełnionej przez siebie roli. Do najważniejszych religii wyznawanych we współczesnym świecie należą: chrześcijaństwo, hinduizm, judaizm, buddyzm i islam. Podczas procesów inwolucji i ewolucji ludzkość została poprowadzona do tego by stała się świadoma swego miejsca w całym „stworzeniu”. W czasie tych procesów wiele religii odgrywało istotną rolę i stały się one podstawą imponujących kultur. Z impulsów na przykład hinduizmu, hermetyzmu czy chrześcijaństwa powstały kultury, które dziś wyznaczają codzienną drogę życia dla milionów ludzi, drogę kulturową i duchową. Każda z tych dróg ma na celu wynieść człowieka ponad jego życie...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /29.10.2007 Znaków /6 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idee platońskiej jaskini i jej współczesne interpretacje

  Platon urodził się w Atenach w roku 427 p.n.e. Nadano mu to imię z powodu masywnej budowy ciała. Poprzednio po dziadku nazywał się Aristokles. Po matce i po ojcu pochodził ze starej ateńskiej arystokracji. Ze strony ojca mógł szczycić się pochodzeniem od Kodrosa ostatniego króla Aten, ze strony matki zaś od Solona, wielkiego prawodawcy i twórcy pierwszej konstytucji ateńskiej. Wzrastał w ciągu długich lat wojny peloponeskiej i schyłku potęgi Aten, rodzina jego uniknęła ruiny finansowej i była w stanie dać mu najlepsze wykształcenie. Wszechstronność jego natury ujawniła się wcześniej. Był dobrym atletą, próbował swoich sił w malarstwie, muzyce i pisaniu wierszy. Początków filozofii uczył się od Kratynosa zwolennika Heraklita, ale w młodości myślał o zajęciu się polityką. Jednak w miarę upływu czasu ulegał coraz to silniej wpływom...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /28.09.2007 Znaków /18 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezary Mastalerz, streszczenieniu odczytu R. Ingardena „O poznawniu cudzych stanów psychicznych”

  Cezary Mastalerz, streszczenieniu odczytu R. Ingardena „O poznawniu cudzych stanów psychicznych” Roman Ingarden urodzony 5 lutego 1893 w Krakowie, zmarły 14 czerwca 1970 również w Krakowie, studiował filozofię i matematykę we Lwowie i Getyndze. Doktoryzował się u Edmunda Husserla w roku 1918. W odrodzonej Polsce był profesorem gimnazjów w Lublinie, Warszawie i Toruniu. Habilitację uzyskał w roku 1924, co pozwoliło mu zostać docentem, a od 1933 profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie drugiej wojny światowej przebywał głównie we Lwowie, uczestniczył w tajnym nauczaniu i pracował nad swoim głównym dziełem, pt.: "Spór o istnienie świata". Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Również po przejściu na emeryturę nadal wiele publikował, brał udział w...

  Ocena /

  Autor /Bernadinek122h Dodano /26.09.2007 Znaków /2 836

  praca w formacie txt

Do góry