awatar

Profil użytkownika Benignus

Data rejestracji14 maja 2012 Ostatnio online15 maja 2012, 1:01

Statystyki

79 prac, w tym:

 • 79tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /79 prac/

 • Ocena brak

  Radziwiłł Karol Stanisław (1734 - 1790)

   

  Książę Karol Radziwiłł nosił przydomek "Panie Kochanku". W latach 1762 -1764 i po roku 1768 był wojewodą wileńskim. Był największym magnatem litewskim. Miał liczną klientelę i wywierał ogromny wpływ na drobną szlachtę.

  Był ograniczonym umysłowo pijakiem i dziwakiem, obrońcą "złotej...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realizacja reform ruchu egzekucyjnego

   

  Przeprowadzono kolejno następujące reformy:

  1. rewindykacja dóbr królewskich

  - odebranie nadań bezprawnych

  - oszacowanie dochodów z dzierżaw

  - zwiększenia dochodów króla.

  2. utworzenie wojska kwarcianego do obrony kresów płd.-wsch. - 1/4 dochodów króla z królewszczyzn przeznaczona była do osobnego...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy sejmu konwokacyjnego (rok 1764)

   

  Na sejmie konwokacyjnym Czartoryscy przeprowadzili swoje plany tylko częściowo. Musieli bowiem liczyć się ze stanowiskiem Katarzyny II. Ograniczono nieznacznie liberum veto oraz samowolę ministrów.

  Stworzono zaczątek kolegialnych władz administracyjnych (powstała komisja wojskowa i skarbowa) Zniesiono...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy ustrojowe sejmu rozbiorowego (1773 rok)

   

  Sejm nadzwyczajny z lat 1773-1775 oprócz ratyfikacji I rozbioru opracował także nową formę ustroju państwa.

  Jej gwarantem były trzy mocarstwa rozbiorowe. Zatwierdzono prawa kardynalne, rozszerzając je o artykuł wykluczający z ubiegania się o tron Rzeczypospolitej cudzoziemców oraz potomków króla...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repnin Mikołaj

   

  Książę Repnin (1734 - 1801) był generałem i dyplomatą rosyjskim. W latach 1764-1769 pełnił obowiązki ambasadora w Warszawie.

  Przeciwdziałał próbom reform, zainicjował konfederację radomską. W 1767 roku kazał porwać i wywieźć w głąb Rosji czterech opozycyjnych senatorów.

  Narzucił Polsce...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz

   

  Początkowo zjazd całej szlachty na sejm (a nie tylko jej posłów). Nazwa pochodzi od pola zwanego Rakos (Węgry), gdzie zbierały się tego rodzaju zjazdy. Król i możni nie uznali tego prawa szlachty do zgromadzeń z wyjątkiem elekcji królów.

  Z tego powodu rokosz stał się określeniem buntu przeciwko...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz Lubomirskiego

   

  Klęski wojenne i gwałtowne załamanie się państwa polskiego w połowie XVII wieku ukazały wyższość państwa scentralizowanego nad ówczesnym ustrojem Polski. Uświadomiło to konieczność radykalnych reform. Dwór królewski podjął inicjatywę likwidacji liberum veto, obciążenie szlachty stałymi...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz Zebrzydowskiego

   

  Rokosz Zebrzydowskiego zwany też rokoszem sandomierskim, od miasta stanowiącego centrum ruchu, trwał prawie trzy lata (1606 -1609). Na sejmie w 1606 roku stronnictwo dworskie wysunęło projekty wzmocnienia władzy króla i zniesienia wolnej elekcji. W odpowiedzi obrońcy "złotej wolności" pod przewodnictwem...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch egzekucyjny

   

  Był to występujący w XVI wieku ruch polityczny szlachty. Rozpoczął się za panowania Zygmunta I Starego i wyrażał się w bezsilnej opozycji szlachty wobec sojuszu magnaterii i króla.

  Drugim sztandarowym hasłem była egzekucja dóbr królewskich, bezprawnie rozdrapanych przez magnaterię. Oba te...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olbracht a tron węgierski

   

  Król czeski, Władysław Jagiellończyk nazywany był "rex bene" - "król dobrze", ponieważ na wszystkie propozycje odpowiadał "bene".

  Był uległy i bez charakteru. Bardzo odpowiadało to magnaterii, praktycznie sprawującej rządy w kraju. Dlatego też właśnie Władysław, a nie porywczy Olbracht...

  Ocena /

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt

Do góry