awatar

Profil użytkownika Barnim

Data rejestracji13 grudnia 2011 Ostatnio online13 grudnia 2011, 4:16

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

  Szczególna postać procedura ustawodawcza przybiera w odniesieniu do ustawy budżetowej. Treścią tej ustawy jest ustalenie dochodów i wydatków państwa na okres roku budżetowego (w Polsce rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Budżet jest uchwalany w formie ustawy (art. 219 ust. 1 K). Procedura...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezyderaty i opinie komisji parlamentarnych

  Dezyderat (art. 159 rSej) – jest to uchwała komisji, zawierająca postulaty w określonej sprawie, kierowana do RM, poszczególnych jej członków, prezesa NIK, prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Pracy. Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytania poselskie

  Zapytania są składane w sprawach o charakterze jednostkowym, zawsze na piśmie. Odpowiedź jest udzielana w terminie 21 dni, także na piśmie, a zapytujący nie ma możliwości spowodowania przeprowadzenia nad tą odpowiedzią debaty sejmowej (art. 195 rSej).

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpelacje poselskie

  Interpelacje są to indywidualne wystąpienia poselskie, zawierające pytania na tle określonego stanu faktycznego. Składane one są w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa (art. 192 ust. 1 rSej). Interpelacja składana jest na piśmie i – poprzez...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje uchwał sejmowych

  Regulamin Sejmu przewiduje następujące rodzaje uchwał:

  rezolucje – zawierają wezwanie określonego organu państwowego do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego zachowania się,

  deklaracje – zawierają zobowiązanie do określonego zachowania się,

  apele – zawierają wezwanie do...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy „pożarowe” w procesie legislacyjnym

  Jeżeli projekt ustawy zostanie uznany za pilny (art. 123 K), procedura ustawodawcza może ulec przyspieszeniu. Istota trybu pilnego jest uprzywilejowanie danego projektu ustawy, polegające na priorytetowym traktowaniu go w porównaniu z innymi projektami, a także na znacznym przyspieszeniu całego trybu...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promulgacja ustawy

  Po zakończeniu postępowania w Senacie (i ewentualnie – po raz drugi w Sejmie) Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi. Podpisanie ustawy określa się mianem promulgacji.

  Art. 122 ust. 2 K przewiduje, że Prezydent podpisuje ustawę w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces legislacyjny w Senacie

  Rozpatrzenie ustawy przez Senat jest koniecznym etapem postępowania ustawodawczego. Jednakże tylko w odniesieniu do zmiany konstytucji oraz do ustawy ratyfikacyjnej, o której mowa w art. 90 K zawsze konieczna jest zgoda Senatu na przyjęcie tekstu uchwalonego przez Sejm, we wszystkich pozostałych przypadkach...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces legislacyjny w Sejmie

  Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm odbywa się w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1 K), przedzielonych pracami komisji sejmowych. Termin czytanie oznacza prowadzenie debaty nad projektem i podjęcie decyzji o jego dalszym losie.

  I Czytanie:

  Obejmuje ono:

  1) uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę,

  2)...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo inicjatywy ustawodawczej i zgłaszania poprawek

  Inicjatywa ustawodawcza to prawo konstytucyjnie określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, które skutkuje obowiązkiem rozpatrzenia przez Sejm wniesionych projektów w szczególnej procedurze. Zawsze więc postępowanie legislacyjne rozpoczynać się musi w Sejmie.

  Podmiotami prawa inicjatywy...

  Ocena /

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt

Do góry