awatar

Profil użytkownika barbarah

Data rejestracji30 lipca 2012 Ostatnio online30 lipca 2012, 21:31

Statystyki

90 prac, w tym:

 • 90tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /90 prac/

 • Ocena brak

  BAWARSKA WOJNA 1503-1504.

  Śmierć Jerzego Bogatego (zm. 1503) z rodu Wittels-bachów, barona Bawarii-Landshut, zapo­czątkowała trzyletnią wojnę o jego posiad­łość. Zgodnie z tradycją Landshut powinien przejść w posiadanie innej gałęzi rodu, której głową był Albrecht IV (1467-1508), książę Bawarii-Monachium, jednak obie...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWARSKA WOJNA SUKCESYJNA 1778--1779.

  Wraz ze śmiercią bawarskiego elek­tora Maksymiliana III Józefa (1727-1777) wygasła bawarska linia Wittelsbachów. Księstwo bawarskie przejął Karol Teodor (1724-1799), elektor Palatynatu. Bez żad­nego prawnego uzasadnienia Karol Teodor zawarł porozumienie z cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Józefem...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEARNEŃSKI ROKOSZ PIERWSZY 1621--1622.

  Gdy król Francji Ludwik XIII (1601-1622) ogłosił pełną restytucję katoli­cyzmu w Bearnie i Nawarze, hugenoci (pro­testanci francuscy) z Bearn, prowincji w po-łudniowo-zachodniej Francji, pod dowódz­twem Henryka, księcia Rohan (1579-1638), stawili zbrojny opór. Wojskom Ludwika XIII udało się odzyskać...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1686.

  Au-

  rangzeb (1618-1707), cesarz Indii z dynastii Mogołów, dowiedziawszy się, że brytyjska Kompania Wschodnioindyjska przygotowu­je się do ufortyfikowania miasta Hugli w Bengalu, w północno-wschodnich In­diach, wysłał wojska, które w październiku 1686 zniszczyły miasto. Wojska brytyjskie dokonywały z...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1756--1757.

  Gdy brytyjska Kompania Wschod­nioindyjska nie zgodziła się na wstrzymanie budowy fortyfikacji Kalkuty, którą rozpoczę­to spodziewając się wybuchu SIEDMIOLET­NIEJ WOJNY, Siradż ud-Daula (1732-1757), nabab Bengalu, po czterodniowej walce zdo­był miasto 20 czerwca 1756. Europejczyków, którzy nie zdołali...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1763--1765

  Nowy nabab Bengalu Mir Kasim (zm. 1777) dążył do zrzucenia protektoratu brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Bezpośrednim powodem wybuchu wojny 1763 stała się sprawa zwolnienia agentów Kompanii z opłat celnych. W 1763 wojska Kasima próbowały zdobyć Patnę, gdzie znajdowała się faktoria Kompanii...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALU WOJNA Z MOGOŁAMI 1749.

  najeździe Persów na stolicę Mogołów Delhi w 1739 (patrz perski najazd na indie mogołów 1738-1739) imperium Mogołów sta­ło się pionkiem w ręku Marathów, potęż­nego ludu hinduskiego przeciwstawiającego się panowaniu Mogołów, oraz wszystkich innych, którzy pragnęli wykorzystać okazję. Pewien...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERDYSZNIKÓW POWSTANIE 1382.

  STU­LETNIA WOJNA doprowadziła Francję do ruiny gospodarczej. Na prowadzenie wojny potrzebne były pieniądze, dlatego też konie­czne było podniesienie podatków. Lud, naj­bardziej obciążony podatkami, wyrażał nieza­dowolenie w wielu bezskutecznych powsta­niach, zwłaszcza w 1380 i 1382. Szczególnie...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHUTANU l WIELKIEJ BRYTANII WOJNA 1865.

  >

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁEGO LOTOSU BUNT 1796-1804

  Biały Lotos był tajnym stowarzyszeniem buddyj­skim założonym w Chinach w połowie XIV w. Gdy Mandżurowłe napadli na Chiny i zostali władcami kraju (dynastia King panująca w latach 1644-1911), Biały Lotos dążył do obalenia Mandżurów i przywróce­nia poprzedniej dynastii Ming (1368-1644). W 1796 do...

  Ocena /

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt

Do góry