awatar

Profil użytkownika bananowiec

Data rejestracji23 stycznia 2014 Ostatnio online27 stycznia 2014, 12:59

Statystyki

155 prac, w tym:

 • 155tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /155 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie ultradźwiękami

  Pierwszą czynnością przy wykonywaniu zabiegu UD jest wybranie powierzchni skóry izutując.ej się na najkrótszej drodze na leczone narządy. Skóra w tym miejscu musi być zdrowa i czysta. Następną czynnością jesl wybranie głowicy i częstości UD oraz rodzaju emisji: ciągłej lub impulsowej, jeśli wybrana...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultradźwięki w połączeniu z innymi środkami leczniczymi

  Do terapii UD można dołączyć podawanie Icku przez skórę dzięki zjawisku ro noforezy, polegając ym na przemieszc zaniu substancji wraz z falą dźwiękową. Energia UD, poruszając cząsteczki, powoduje niejako ich „wciskanie" między komórki tworzące nabłonek i skórę. Cząstki mogą penetrować do 1 mm w...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /4 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pneumoterapia

  Pneumoterapia to postępowanie lecznicze polegaiące na oddziaływaniu podwyższonym lub obniżonym ciśnieniem powietrza na system oddechowy, a przez to na cały organizm człowieka.

  Człowiek żyje w biosferze w ściśle określonym przedziale ciśnienia powietrza atmosferycznego. Wynosi ono od do 1050 hP, czyli...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komory baryczne

  Komory baiyczne to pomieszczenia różnej wielkość i, rnies/c ząc e swołMłdnie jedną do kilkunastu osób, przeznaczone do badań, adaptacji lub terapii w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia powietrza. Rozróżnia się komory hipo-baryczne i hiperbaiyczne. Pierwsze komory bary( zne, zwane także...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiegi pneumoterapeutyczne

  Komory terapeutyczne to pomieszczenia hermetycznie szczelne (z odpowiednimi drzwiami), zaopatrzone w okno, przez które z zewnątrz można obserwować zachowanie pacjentów. Na zewnątrz znajduje się pulpit sterowniczy. Komora w Szczawnie ma długość 6,25 m, szerokość 2,8 m, i wysokość 2,5 rn. W' komorach...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądy sinusoidalne

  Prąd, którego wykres na współrzędnych natężenia i czasu ma kształt sinusoidy, nazywamy sinusoidalnym. Prąd taki płynie w miejskich sieciach energetycznych. Częstość drgań lego prądu wynosi 50 Hz, tak jak w wielu metodach leczniczych, ale napięcie, 220 V, wielokrotnie przekracza zakres lerapeuly<...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądy diadynamiczrte

  Prądy diadynamiczne to dwa rytmiczne prądy impulsowe pierwotnie generowa ne z sinusoidalnego prądu sieciowego o częstości 50 Hz ora/ kilka ich kombinacji. Działanie lecznicze i zastosowanie tych napięć opisał P. D. Bernard. Stworzony przez niego system terapeutyczny, ze specyficznym językiem i pojęciami...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądy Traberta

  W 1957 1. H. Tidl>eil opublikował doświadczenia dotyc zące stosowania przeciwbólowego i zwiększającego ukrwienie rytmu impulsów eleklryc znyc h. W rytmie lyrn impuls prostokątny trwa 2 ms, a przerwa 5 ms, zatem częstotliwość wynosi około 143 Hz.

  Rytm Traberta w mniejszych natężeniach wywołuje tylko...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przczskórne elektryczne pobudzanie nerwów (TENS)

  Pojęcie TFNS powstało w USA w latach sześćdziesiątych (podrozdz. 4.5.1 i ryc. 4.10). Do zwalczania bólu stosuje się kilka rodzajów impulsów typu TENS o częstotliwości od 1 do 200 Hz. Na ogół autorzy amerykańscy uważają, że ks/lałt impulsu i polaryzacja elektrod nie wpły^wają na wyniki leczenia;...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądy średniej częstotliwości

  Prądy te, zwane też prądami Ncmcca, który wprowadził je do medycyny, powstają na /asad/ie inlerferencji prądów doprowadzonych do tkanek w dwóch mezalez nych obwodach. Kóżnią się między sobą częstotliwością, lecz stosunkowo nieznacznie, od 1 do 1 50 Hz. Na przykład w jednym obwodzie występuje...

  Ocena /

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /3 285

  praca w formacie txt

Do góry