awatar

Profil użytkownika bambo

Data rejestracji17 lutego 2011 Ostatnio online11 sierpnia 2011, 0:45

Statystyki

19 prac, w tym:

 • 19tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /19 prac/

 • Ocena brak

  Ważniejsze gatunki liryczne

  Ważniejsze gatunki liryczne

  Elegia — to (w rozumieniu nowożytnym — od XVI w.) utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania lub skargi, dotyczący spraw osobistych lub problemów egzystencjalnych (przemijanie, śmierć, miłość). Należy do najbardziej...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /8 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważniejsze gatunki epickie

  Ważniejsze gatunki epickie

   

  y Nowela — to prozaiczny utwór narracyjny niewielkich rozmiarów

  0 skondensowanej i wyraziście zarysowanej, najczęściej jednowątkowej,akcji. W przebiegu akcji nowelistycznej występuje zazwyczaj mocnozaznaczony punkt kulminacyjny, w którym dokonuje się istotny zwrotw życiu...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /21 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

  Świat twórczości literackiej jest wewnętrznie zróżnicowany — dzieli się na rozmaite klasy, obejmujące dzieła podobne pod względem budowy. W kręgu kultury europejskiej utrwalił się (od czasów jeszcze starożytnych) — jako najbardziej elementarny — podział na trzy rodzaje...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /15 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

  Rymy i strofy

  Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Wiersz

  Wiersz

  Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /9 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

  Przekształcenia semantyczne

  Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /8 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl utworu literackiego

  Styl utworu literackiego

   Polega na określonym wyborze i szczególnej organizacji elementów językowych. Styl utworu bywa w mniejszym lub większym stopniu zindywidualizowany, właściwy tylko temu jedynemu tekstowi. W jakiejś mierze determinują go zawsze czynniki ponadindy-widualne: styl pisarza, styl gatunku...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

  JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

  Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

  FORMA I TREŚĆ DZIEŁA

  To, co nazywa się potocznie formą dzieła literackiego, jest jego podwójnym uporządkowaniem. W dziele mianowicie kształt (formę) uzyskuje zarówno jego tworzywo, a więc wykorzystane znaki językowe, ich brzmienia i znaczenia, jak i sfera przedstawionych zjawisk, a więc pewne...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

  We współczesnej teorii literatury wyodrębniają się trzy zakresy zainteresowań badawczych:

  dzieło literackie

  literacka komunikacja

  proces historycznoliteracki.

  Teoria dzieła literackiego obejmuje dociekania nad istotą, sposobem istnienia i funkcjami utworu jako językowego dzieła...

  Ocena /

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /1 841

  praca w formacie txt

Do góry