awatar

Profil użytkownika Awadexocykixyxep

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

84 prac, w tym:

 • 84tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /84 prac/

 • Ocena brak

  Łożyska

  Wiadomości ogólne o łożyskach W celu zapewnienia prawidłowej pracy elementów maszyn poruszających się ruchem obrotowym (osi, wałów oraz części maszyn na nich osadzonych) powinno być zachowane stałe położenie osi obrotu wałów względem nieruchomej podstawy (np. korpusu obrabiarki). Zadanie to spełniają łożyska, a ustalanie położenia osi i wałów względem korpusu maszyn i urządzeń nazywa się łożyskowaniem. Łożyska są obciążone siłami wynikającymi z ciężaru wałów i osadzonych na nich elementów (kół zębatych i pasowych, sprzęgieł itd.) oraz siłami pochodzącymi od obciążenia wałów i osi. Łożyska wywierają na wał reakcje równe co do wartości siłom obciążającym łożysko i przeciwnie zwrócone (podobnie jak reakcje podpór w belkach). Aby łożyska spełniały podane zadania, tzn. zapewniały ruch obrotowy wału...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /27.12.2007 Znaków /16 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces produkcji agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem

  PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT TECHNICZNY III rok IM Procesy i techniki produkcyjne w IM Proces produkcji agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem. Prowadzący: dr inż. E. Kulawik wykonali: Gondek Krzysztof Bodziony Jarosław Filip Błażej Lisowski Artur Popardowski Michał Roztocki Leszek Kielobasa Paweł Turek Jakub Wstęp Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. W warunkach optymalnych z jednej tony odpadów komunalnych może powstać około 400-500 m3 gazu wysypiskowego. Jednak w rzeczywistości nie wszystkie odpady organiczne ulegają pełnemu rozkładowi, a przebieg...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /12.12.2007 Znaków /24 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekładnie

  Przekładnia planetarna-w automatycznych skrzynkach biegów przełożenie realizowane są za pomocą przekładni planetarnych. Z uwagi na ich zalety mechanizmy planetarne stosowane są także w zwolnicach samochodów ciężarowych i ciągników, między osiowych mechanizmach różnicowych. Samochodach 4WD jako dodatkowe przekładnie wzdłużne w skrzynkach biegów. Zalety: *zwarta budowa, zmiana przełożenia bez przesuwania kół zębatych i bez przerywania przenoszenia napędu, siły na zębach są mniejsze z uwagi na to że moment obrotowy przenoszony jest przez wiele kół zębatych, cicha jazda z uwagi na stale pracujące wszystkie koła Wady: *droższe wykonanie Działanie przekładni hydrodynamicznej-pod wpływem obrotów wirnika pompy, olej znajdujący się pomiędzy jej łopatkami zostaje wypchnięty na zewnątrz. Energia mechaniczna silnika zostaje przetworzona na...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /08.11.2007 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trwałość maszyny i wskaźniki trwałości

  Teoria trwałości maszyn i urządzeń obejmuje: - ustalenie granic trwałości, racjonalnych ze względów technicznych i ekonomicznych, - opracowanie metod badań eksploatacji maszyn i urządzeń, - badanie warunków eksploatacji, - określenie stopnia wykorzystania, - określenie zależności między trwałością a okresem użytkowania, - opracowywanie sposobów rozpoznawania przyczyn uszkodzeń, - opracowywanie metod badań w zakresie trwałości maszyn, opracowywanie obiektywnych wskaźników trwałości produkowanych urządzeń. Trwałość i niezawodność są pojęciami różnymi, ale istnieje między nimi zależność. W miarę zużywania się elementów urządzenia, jego prawidłowe działanie jest coraz bardziej zawodne. Trwałość i niezawodność zależą od rozwiązania konstrukcyjnego, jakości wykonania i warunków użytkowania. Wskaźnikami...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /18.10.2007 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrządy mikrometryczne

  Przyrządy mikrometryczne. Przyrządy pomiarowe Wykonanie wielu części o identycznych wymiarach nie jest możliwe. Wynika to z Nie dokładności obrabiarek i narzędzi produkcyjnych , drgań obrabiarek , nie sztywności przedmiotów obrabianych , ich nagrzewania się podczas obróbki oraz niedostatku umiejętności robotnika wykonującego pracę. Z tego powodu konstruktor projektujący przedmiot określa , w jakich granicach mogą się zawierać rzeczywiste wymiary gotowego wyrobu , czyli jaka jest tolerancja wykonania. Mając to na uwadze robotnik wykonujący prace ręczne i mechaniczne posługuje się przyrządami pomiarowymi , służącymi do wyznaczania wartości wymiarów uzyskanych po obróbce. Przyrządy te działają na różnych zasadach : Mikrometr. Mikrometr jest zbudowany w następujący sposób :w kabłąku 1 z jednej strony jest zamocowane...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /09.10.2007 Znaków /12 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogowe i cyfrowe sposoby pomiaru przesunięć

  Pomiary przesunięć liniowych lub kontowych. Najprostszymi przetwornikami są potencjometry. Potencjometry stosowane są głównie w układach laboratoryjnych, gdzie nie są narażone na działanie wilgoci, wibracji, zapylenia: - mierzone bez poboru prądu! (np. cyfrowym mier.) Tego rodzaju przetworniki są stosowane w kompensatorach równoważonych automatycznie. Pojemnościowe przetworniki przesunięć (przemieszczeń). Przetwornikiem pojemnościowym –jest kondensator, którego pojemność zmienia się pod wpływem przesunięcia któregoś z jego elementów. ε0 –przenikalność dielektryczna próżni ε –przenikalność względna dielektryka A –pole powierzchni okładek kondensatora l –odległość między okładkami Przetworniki pojemnościowe należą do najdokładniejszych najczulszych przetworników pomiarowych przesunięcia. Mierzą przesunięcia...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /14.09.2007 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  budowa tokarek i obrabiarek

  Tokarka jest to obrabiarka przeznaczona do obróbki zewnętrznych i wewnętrznych, które są zawsze obrotowe. Kształtowanie tych powierzchni odbywa się przez dokonanie ruchu głównego przedmiotu obrabianego oraz prostoliniowego ruchu narzędzia.Skrzynka prędkości służy do otrzymania różnych prędkości obrotowych (standardowo ilość 14 biegów) W skrzynkach tych regulacja odbywa się w stopień skokowy. Według ciągu geometrycznego o ilorazie γ1,25 – 1,4.Wrzeciennik jest to zespół obrabiarki w którym ułożyskowane jest wrzeciono. Zwykle we wrzecienniku umieszczone są również przekładnie do zmiany prędkości obrotowej wrzeciona oraz mechanizmy do przełączania prędkości (wodziki lub widełki). Wrzeciono jest to element obrabiarki w kształcie wału, przeważnie z otworem poosiowym służącym do zamocowania obrabianego przedmiotu lub narzędzia.Elementem...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /11.08.2007 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAR CHROPOWATOŚCI

  1. Cel ćwiczenia : zapoznanie się z metodami badania chropowatości powierzchni za pomocą wzorców użytkowych, mikroskopu podwójnego i mikroskopu interferencyjnego oraz komparatora optycznego. 2. Wyposażenie : przedmioty mierzone (płytki stalowe lub żeliwne strugane, frezowane, szlifowane, odcinki wałków toczonych), przyrządy pomiarowe wzorce chropowatości typ WG-3, komparator optyczny Baruna lub komparator dwugraniczny, mikroskop podwójny Schmaltza - Linnika, mikrointerferometr typ GŁ-2, lupa, .normy PN-58/M-04250, PN-58iM-04251, PN-58/M-04252, PN-58/M-04254, instrukcje obsługi aparatów. 3. Wiadomości uzupełniające Użytkowe wzorce chropowatości służą do porównywania powierzchni badanej z powierzchnią wzorcową. Wzorce chropowatości Rys. VI-53. Schemat optycznego komparatora Baruna 1 -- źródło światła, Z -- pryzmaty, 3 - przesłony, 4 --...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /06.08.2007 Znaków /4 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje pomp wirnikowych.

  W pompach wir. Głównym organem roboczym jest obracający się z dużą prędkością wirnik wyposażony w łopatki. Za pomocą łopatek energia pobierana z silnika napędzającego przenosi się na ciecz i powoduje jej przepływ przez pompę. Pompy odśrodkowe mogą być jedno stopniowe i wielostopniowe. W celu zwiększenia wydajności i wysokości podnoszenia st. Się pompy wielostopniowe o szeregowo równoległym układzie wirników. Pompy odśrodkowe mają bardzo szeroki zakres wydajności przy wysokości podnoszenia. W większości pomp odś. prędkość obrotowa wirnika jest równa prędkości obrotowej napędzającego go silnika elektr. Pompy helikoidalne – ciecz przepływa w kierunku osiowo promieniowym. Wirnik ma tylko jedną tarcze o kształcie zbliżonym do stożka która stanowi całość z łopatkami. Ciecz płynie do spiralnego kanału zbiorczego w kadłubie –...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /04.07.2007 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyna do pisania

  W XIX wieku biura zdominowane zostały przez urzędników. Ludzie ci siedzieli za wysokimi biurkami i z mozołem spisywali ręcznie różne dokumenty. Zamówienia, faktury, listy urzędowe i sprawozdania - wszystko to powstawało przy użyciu pióra i atramentu. Przez lata próbowano skonstruować maszynę, która uczyniłaby pracę urzędników łatwiejszą, bardziej efektywną i profesjonalną. Już w roku 1714 brytyjski inżynier, Henry Mili, otrzymał patent na maszynę do pisania. Niestety, nie zachowały się żadne rysunki tego urządzenia. Pierwszą użyteczną maszynę do pisania zaprojektował Amerykanin, Christopher Latham Sholes. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia pracował wraz z Carlosem Gliddenem nad skonstruowaniem urządzenia, które numerowałoby automatycznie strony książek. W pewnej chwili Glidden zwrócił się do Sholesa i zapytał, dlaczego...

  Ocena /

  Autor /Awadexocykixyxep Dodano /22.06.2007 Znaków /13 518

  praca w formacie txt

Do góry