awatar

Profil użytkownika aureLL

Data rejestracji14 marca 2013 Ostatnio online27 marca 2013, 18:03

Statystyki

284 prac, w tym:

 • 284tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /284 prac/

 • Ocena brak

  Sączek, dren

  Rurka ceramiczna, rzadziej zinnego materiału, stosowana w melioracji do układania podziemnych przewodów odwadniających.

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SC

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia koncentratów mających postać stężonej zawiesiny, która jest przeznaczona do rozcieńczenia w wodzie.

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedentacja

  Osadzanie się materiału powstałego na miejscu jego występowania, w formiemasy org. lub mineralnej. S. jest procesembiol. lub chem. i może zachodzić również podwodą, w wyniku czego powstaje detrytus. Process. prowadzi do powstania gleb hydrogenicznych.

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedymentacja

  Mech. osadzanie materiałuprzytransportowanego przez wodę i wiatr.Proces osadzania uzależniony jest od wielkościi ciężaru cząstek zawieszonych w wodzie,co powoduje rozsegregowanie powstającychna tej drodze utworów wg uziarnienia.

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seksowanie

  Segregowanie piskląt wg płci. S.polega na ustaleniu obecności prącia w steku u samców lub jego brak u samic, przez oglądanierozchylonego steku lub badanie gruczołówrozrodczych za pomocą endoskopu (możliwośćuszkodzenia narządów wewn.).

  Zabieg ten łatwiej jest przeprowadzić u kacząt niż ukurcząt...

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja

  1. w nasiennictwie, wybór osobnikówpożądanych lub usuwanie niepożądanych.Wyróżnia się s.:

  1) negatywną, polegającą nausuwaniu z łanu plantacji nasiennej osobnikówwyróżniających się niepożądanymi cechamieliminując je z dalszej hodowli lub z rozmnażania materiału siewnego; s.n. polega na niszczeniu...

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność pestycydu

  Zdolność wybiórczego działania pestycydu tylko na niektóregatunki agrofagów, przy braku działania nainne gatunki. Przykładem jest pirymikarb,stosowany niemal wyłącznie przeciwko mszycom.S. jest niezbędną cechą roln. stosowaniap., zwł. herbicydów.

  Rozróżnia się herbicydy o szerokim zakresie działania...

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selerowatość korzeni

  Wytworzenie dużej liczby drobnych korzeni (u buraka cukrowego) w miejscu silnie zredukowanego korzenia głównego. Przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septorioza plew

  Grzybowa choroba zbóż porażająca plewy powodowana przez grzyb Stagonospora nodorum (dawniej Septoria nodorum).Obniżka plonu ziarna może wynosićnawet 50%. Zwalczanie s.p. polega na stosowaniufungicydów o działaniu układowym.

  Zabieg wykonuje się po zaobserwowaniu nabrzmienia pochwy liściowej tuż przed...

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siano

  Rośliny zielone skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju, wysuszone do 15–17% wilg., co umożliwia przechowywanie ich w normalnych warunkach.

  Ocena /

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry