awatar

Profil użytkownika assurfago

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

74 prac, w tym:

 • 74tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /74 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

  Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV. Działanie prądu na organizm ludzki. Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Działanie prądu może objawiać się w postaci zmian elektrolitycznych, oparzeń i zaburzeń czynności. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zależy od jego wartości, czasu rażenia (przepływu prądu przez organizm) oraz częstotliwości prądu. Najniebezpieczniejsze są prądy o częstotliwości sieciowej 50...60 Hz, gdyż ich wartość jest zbliżona do częstotliwości pracy serca oraz częstotliwości bioprądów w organizmie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest mniejsze dla prądu stałego oraz zmniejsza się wraz ze zwiększeniem częstotliwości ponad 50...60 Hz. Dla prądu przemiennego...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /24.04.2006 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca silnikowa maszyny indukcyjnej

  Silniki indukcyjne mają dobre właściwości eksploatacyjne i ruchowe. Ich charakterystyki można kształtować przez zmianę warunków zasilania i przez zmianę. Impedancji zewnętrznej przyłączanej do uzwojeń maszyny. Dlatego też są powszechnie stosowane w układach napędowych o regulowanej i nieregulowanej prędkości obrotowej Silniki indukcyjne buduje się obecnie o mocach od kilku watów do kilku megawatów przy napięciach zasilających od 100V do 15kV. 1. Bieg jałowy silnika indukcyjnego Biegiem jałowym silnika indukcyjnego nazywamy taki stan jego pracy, w którym obwód wirnika jest zamknięty, do uzwojeń stojana jest doprowadzone napięcie, a wał silnika nie jest obciążony żadnym momentem. W tych warunkach wirnik wiruje z bardzo dużą prędkością zbliżoną do prędkości synchronicznej, występuje niewielki poślizg s0=0,001, w wirniku indukuje...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /06.04.2006 Znaków /23 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki

  Maszyna elektryczna to urządzenie elektryczne przetwarzające energię. Cechą charakterystyczna maszyn jest to, że przemiany energii odbywają się za pośrednictwem pola magnetycznego przy udziale ruchu. Rodzaje maszyn –prądnice(zamieniają energię mechaniczną w elektryczną) – silniki (zamieniają energię elektryczną na mechaniczna) Podstawowe elementy maszyn 1)Stojan – część nieruchoma maszyny a)jarzmo lub rdzeń –są częścią nieruchomą obwodu magnetycznego, mają uzwojenia rozmieszczone w żłobkach lub nałożone na nabiegunnikach. b) kadłub c) tarcze łożyskowe i łożyska d)szczotkotrzymacze i szczotki 2) Wirniki – część ruchoma maszyny a) obwód magnetyczny tzw. Rdzeń – stanowi część ruchomą obwodu magnetycznego, w żłobkach rozmieszczone uzwojenia b) wał c) pierścienie ślizgowe lub komutator. Sprawność jest to stosunek mocy...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /22.03.2006 Znaków /8 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMTS

  Uniwersalny System Komunikacji Ruchomej UMTS (ang.Universal Mobile Telecommunications System) oznacza system komunikacji ruchomej i bezprzewodowej trzeciej generacji, umożliwiający w szczególności realizację nowatorskich usług multimedialnych w skali wykraczającej poza możliwości systemów drugiej generacji (GSM) oraz zdolny do połączenia możliwości korzystania z komponentów naziemnych i satelitarnych o globalnym zasięgu. Oznacza to połączenie funkcji i infrastruktury dotychczasowych systemów naziemnych (komórkowych, przywoławczych, dyspozytorskich, itd.) oraz satelitarnych w jeden spójny system umożliwiający transmisję nie tylko głosu, ale również przekazu multimedialnego, czyli jednoczesnej transmisji głosu, danych i obrazu przesyłanej z dużymi prędkościami w czasie rzeczywistym. System UMTS otwiera przed producentami sprzętu i oprogramowania...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /16.03.2006 Znaków /19 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przeciwporażeniowa TN TT IT.

  Ochrona przeciw porażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV. 1. Wstęp W urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ochronę przeciwporażeniową należy zapewnić przez zastosowanie: a) napięć bezpiecznych albo b) ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i co najmniej jednego z poniżej wymienionych środków ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej: - zerowanie, - uziemienia ochronnego, - sieci ochronnej, - wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, - separacji odbiorników, - izolacji stanowiska, - izolacji ochronnej. 2. Typy układów sieci. Ze względu na ochronę przeciwporażeniową dzielimy układy sieci na typu: a) TN, b) TT, c) IT. Pierwsza litera symbolu określa sposób połączenia pkt. neutralnego sieci z ziemią: T – bezpośrednie...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /15.03.2006 Znaków /7 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia odnawialna i jej znaczenie w ogólnym bilansie energetycznym

  ENERGIA ODNAWIALNA I JEJ ZNACZENIE W OGÓLNYM BILANSIE ENERGETYCZNYM. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGETYCZNYCH. 1. WSTĘP Rozwój techniki a co za tym idzie przemysłu spowodował wzrost zapotrzebowania na paliwa kopalne - węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. Intensywna ich eksploatacja oraz zanieczyszczenia atmosfery, gleby i wody jakie powodują zmusiły ludzi do poszukiwań nowych źródeł energii, które nie byłyby tak bardzo uciążliwe dla środowiska naturalnego. Uzupełnieniem zmniejszających się zasobów paliw kopalnych stają się dziś odnawialne źródła energii. 2. CEL PRACY Celem pracy jest przedstawienie odnawialnych źródeł energii i ich znaczenia dla ochrony środowiska a także jako alternatywy dla malejących zasobów paliw kopalnych. . PALIWA KOPALNE ( NIEODNAWIALNE ) I ICH...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /12.02.2006 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia Ad - Blue w samochodach Koncernu Daimler-Chrysler

  Technologia Ad - Blue w samochodach Koncernu Daimler-Chrysler Jest to substancja która zrewolucjonizowała już europejski rynek transportu. To bardzo wysokiej jakości i czystości substancja, specjalnie stworzona dla samochodów z katalizatorami z systemem dopalania gazów SCR. Wtryskując AdBlue do katalizatora SCR, zanieczyszczające gazy powodujące smog i kwaśne deszcze ( takie jak tlenek azotu - NOx) zostają natychmiast zredukowane w nieszkodliwy azot i wodę. Tylko dzięki AdBlue można osiągnąć optymalny efekt procesu katalitycznego. AdBlue jest zalecane przez producentów samochodów ciężarowych, a także przez wszelkie Instytucje powiązane z ochroną środowiska. Produkt ten jest dopiero w początkowej fazie rozpowszechniania w naszym kraju, głównie dlatego, iż ustawodawca nie przewidział jeszcze dodatkowych korzyści dla firm stosujących ten środek w...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /06.02.2006 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformatory

  Transformatory Transformator jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z reguły wartościach, lecz takiej samej częstotliwości. Zmiana ta odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego. Podstawową właściwością transformatora jest więc możliwość zmiany wartość napięcia i prądu w obwodzie prądu przemiennego. Obecnie potrzeba takiej zmiany występuje zarówno w obwodzie prądu przemiennego zarówno w energetyce, m.in. przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej, jak też w zakładach przemysłowych i wielu urządzeniach powszechnego użytku (np. zasilacz z regulowanym napięciem, radioodbiornik itp.). Z tego wynika konieczność produkowania ogromnej liczby różnorodnych transformatorów. Ze względu na zastosowanie transformatory można podzielić na...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /30.01.2006 Znaków /24 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniekształcenia we wzmacniaczach

  POBIERZ ZALACZNIK !! (sa w nim rysunki) Każdego rodzaju zmiana sygnału w stosunku do oryginału może zostać nazwana zniekształceniem. Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów zniekształceń. Jedne z nich to zniekształcenia liniowe, powodujące zaburzenia charakterystyki amplitudowej i ograniczanie pasma przenoszenia. Zniekształcenia nieliniowe polegają na zjawisku, gdy na wyjściu układu pojawiają się składniki, których nie było na wejściu układu. Jeśli do idealnego wzmacniacza dostarczymy sygnał sterujący będący czystą sinusoidą o częstotliwości np. 1kHz, to na wyjściu powinniśmy dostać odpowiednio wzmocniony sygnał, będący również czystą sinusoidą o częstotliwości 1kHz. Niestety, sinusoida zostaje zniekształcona, a wskutek tego w spektrum częstotliwości widzimy nie tylko częstotliwość 1kHz, ale wiele innych, wyższych...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /12.01.2006 Znaków /12 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy trójfazowe

  Zbiór obwodów elektrycznych, w których występują napięcia sinusoidalnie zmienne o jednakowej częstotliwości wytwarzane w jednej prądnicy (generatorze) nazywamy układem wielofazowym (n - fazowym). Dla liczby faz n=3, q=0,1,2 otrzymamy trzy symetryczne układy trójfazowe: q=1 – układ symetryczny zgodny q=2 – układ symetryczny przeciwny q=0 – układ symetryczny zerowy Cechą charakterystyczną układów zgodnych i przeciwnych jest: E1+E2+E3=0 Układy trójfazowe składają się z: - źródeł zasilania - przewodów linii - odbiorników Źródła zasilania tworzą układ trójfazowy symetryczny jeśli: - amplitudy napięć źródłowych we wszystkich fazach są jednakowe - kąt przesunięcia fazowego między napięciami źródłowymi wynosi 2/3 П - |Z1|=|Z2|=|Z3|=|Z| oraz φ1=φ2=φ3=φ Zasilanie jest niesymetryczne jeżeli te warunki nie są...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /04.01.2006 Znaków /3 757

  praca w formacie txt

Do góry