awatar

Profil użytkownika assurfago

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

74 prac, w tym:

 • 74tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /74 prac/

 • Ocena brak

  Miernictwo elektryczne

  Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne obejmuje zarówno pomiary kontrolne wielkości elektrycznych w obwodach, jak i pomiary innych wielkości, w których wy¬korzystywana jest energia elektryczna. W pierwszym wypadku do obwodu zo¬stają bezpośrednio włączone mierni¬ki takich wielkości jak napięcie, na¬tężenie, opór czy moc. W drugim - miernik mierzący taką wielkość, jak temperatura czy liczba obrotów, musi być zaopatrzony w prze¬twornik, aby badana wielkość mogła być przed¬stawiona za pomocą właściwych dla niej jednostek. Każdy miernik ma odpowiednią czułość i określony, dopuszczalny błąd pomiarowy. Istnieje bardzo wiele klas mierni¬ków w zależności od mierzonej wielkości bądź zasady działania. Mierniki i jednostki Podstawowymi wielkościami charaktery¬zującymi prąd elektryczny są napięcie (czyli różnica potencjałów...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /04.12.2007 Znaków /11 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo bierne pojazdów - praca dyplomowa (ocena bardzo dobra)

  Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim Technikum Zawodowe dla Dorosłych PRACA DYPLOMOWA Temat: „Bezpieczeństwo bierne pojazdów” Wykonali: Promował: Jacek Cebulski P. mgr inż. Maurycy Nowak Łukasz Borowiński Aleksandrów Łódzki 2004 Serdecznie dziękujemy za wielokrotnie okazywaną pomoc, cenne wskazówki i opiekę w trakcie realizacji tej pracy panu prof. Maurycemu Nowakowi. UKŁADY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW BEZPIECZEŃSTWO BIERNE Układy i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo bierne służą do ochrony pasażerów przed poważnymi obrażeniami. Zmniejszają urazy i łagodzą skutki wypadków. Przykładem biernego zabezpieczenia są: 1. Sztywny...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /20.11.2007 Znaków /29 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwojnica- notatka

  ZWOJNICA- jest to drut w izolacji ukształtowany w postaci zwojów. Zwojnica służy do zmiany krótkotrwałego przewodnika "z prądem" w polu magnetycznym na ciągły ruch obrotowy. Przez zwojnice przepływa prąd- to wokół zwojnicy wytwarza się pole magnetyczne, podobne do pola pochodzącego od magnesu sztabowego. W czasie przepływu prądu zwojnica stara się ustawić swoimi biegunami na przeciw różnomiernych biegunów magnesu, czyli obrócić się o kąt 90 stopni. Obrót o większy kąt nie jest możliwy bez zmiany biegunowości magnesu lub zwojnicy. Zmiana biegunowości magnesu jest bardzo trudna do wykonania, natomiast łatwiejsza jest do przeprowadzenia zmiany biegunowości zwojnicy. Można tego dokonać zmieniając kierunek prądu. W ten czas może nastąpić obrócenie ramki o kąt 180 stopni. Gdyby tak ciągle zmieniać kierunek przepływu prądu, to zwojnica...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /16.11.2007 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat budowy pralki automatycznej

  Schemat budowy pralki automatycznej Zarówno zbiornik pralki jak i bęben mają z przodu otwór, służący do ładowania i wyjmowania bielizny. Aby woda ze zbiornika nie wylewała się podczas prania, stosuje się gumowy rękaw, łączący krawędź zbiornika z obudową pralki. Ponieważ zbiornik podczas prania i odwirowywania porusza się względem obudowy, rękaw ma budowę harmonijkową, czyli posiada pewien nadmiar gumy, zapobiegający jej naprężeniu. Do przedniej części rękawa dociskają się drzwiczki (posiadające własną uszczelkę), a ich szybka jest ukształtowana tak, że po zamknięciu wchodzi do środka pralki na cała głębokość rękawa i zrównuje się z przednią ścianką zbiornika. Rękaw, w części wchodzącej do wnętrza zbiornika, jest tak uformowany, że szczelina pomiędzy nim a przednia ścianka bębna jest możliwie jak najmniejsza. Niekiedy...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /12.10.2007 Znaków /3 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce wielkości elektrycznych

  1. Wzorce miary rezystancji Wtórne wzorce miary rezystancji są odpowiednio skonstruowanymi i starannie wykonanymi rezystorami. Rezystory są wykonane z materiału oporowego o małym temperaturowym współczynniku rezystancji, mniejszym niż 10 -5/K i sile elektromotorycznej (SEM) kontaktowej mniejszej niż l μV/K. Konstrukcyjnie są wykonane w kształcie płaskownika lub zwojnicy z izolowanego drutu, odpowiednio ukształtowanej i zamkniętej w obudowie. Na obudowie są podane: rezystancja znamionowa, temperatura odniesienia, dopuszczalny prąd, wskaźnik klasy dokładności i numer fabryczny. Wzorce jednomiarowe są wykonywane o wartościach znamionowych ze znormalizowanego szeregu RN = 10mΩ (gdzie m = - 4,..., + 7). Zgodnie z normą PN-90/E-06509 wzorce jednomiarowe rezystancji są wykonane w klasach dokładności: 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 i...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /29.08.2007 Znaków /10 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czujniki optyczne

  Czujniki optyczne są elementami automatyki, których działanie opiera się na zasadzie wysyłania wiązki promieni świetlnych przez nadajnik i ich odbieraniu przez odbiornik. Czujniki optyczne reagują na obiekty, które znajdują się na drodze przebiegu wiązki światła. Zaletą czujników optycznych są duże zasięgi działania uzyskiwane dla małych obudów czujników. Szeroki zakres wykonań konstrukcyjnych czujników, użyte do ich realizacji układy elektroniczne i uzyskane parametry techniczne zapewniają dużą przydatność czujników optycznych w automatyce, we wszystkich gałęziach przemysłu. Duże znaczenie w czujnikach optycznych odgrywa długość fali świetlnej emitowanej przez nadajnik. W większości czujniki te wykorzystują modulowane światło z zakresu bliskiej podczerwieni. Zaletą jest mała wrażliwość czujników na widzialne światło z...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /20.08.2007 Znaków /15 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy analogowe - Podstawowe parametry wzmacniaczy

  Wzmocnienie – stosunek wartości skutecznej sygnału wyjściowego do wartości skutecznej sygnału wejściowego. Wzmocnienie napięciowe: ku = Uwy/Uwe [V/V] Wzmocnienie prądowe: ki = Iwy/Iwe [A/A] Wzmocnienie mocy: kp = Pwy/PWE [W/W] Argument transmitancji określa przesunięcie fazowe między napięciami na wejściu i na wyjściu. Transmitancja napięciowa: ku = Uwy/Uwe. Zniekształcenie liniowe: a) amplitudowa k = f(f) przedstawia zmiany wartości wzmocnienia od częstotliwości, b) fazowa ζ = f(f) przedstawia zmiany wartości przesunięcia fazowego sygnału od częstotliwości, Częstotliwość graniczna – (fd, dg) częstotliwość, dla której wzmocnienie wzmacniacza maleje względem wzmocnienia max o 3dB, a wzmocnienie mocy maleje do połowy. Pasmo przenoszenia wzmacniacza – zakres częstotliwości między częstotliwościami granicznymi B = ∆f = fg –fd. Pasmo...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /15.08.2007 Znaków /4 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci komputerowe

  Temat: Sieci komputerowe (LAN) czyli sieci lokalne Środki dydaktyczne: prezentacja \"Sieci komputerowe LAN\" w programie Power Point (przykładowa prezentacja), karta sieciowa, kable: skrętka, koncentryk, światłowód, komputery w pracowni tworzące sieć, koncentrator. Cele: * poznanie elementów sieci lokalnych, topologii i architektury sieci, zasad jej działania * kształcenie umiejętności pracy z programem Power Point, kształcenie nawyków samodzielnego myślenia * bezpieczeństwo pracy w sieci i z siecią Tok lekcji: * Sprawy organizacyjne, zalogowanie się uczniów do sieci * \"Czy potrzebne są lokalne sieci komputerowe?\" - pogadanka * Podstawowe elementy sieci - pokaz * Sieci lokalne - wyświetlenie prezentacji w programie PowerPoint * Powtórzenie materiału - uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji * Podsumowanie lekcji -...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /11.08.2007 Znaków /23 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulatory bezpośredniego działania

  Regulatory są to urządzenia techniczne, służące do wytworzenia sygnału sterującego na podstawie uchybu regulacji, to znaczy różnicy między wartością zadaną sygnału regulowanego a wartością aktualnie zmierzoną. Na przykład regulator temperatury wytwarza sygnał zmieniający strumień energii zasilającej obiekt odpowiednio do różnicy napięć: z mostka niezrównoważonego będącego źródłem wartości zadanej temperatury i termopary mierzącej temperaturę w obiekcie. Jednym z rodzajów regulatorów znajdujących się w użyciu są tzw. regulatory bezpośredniego działania. Są to urządzenia zawierające układ pomiarowy, właściwy regulator i organ wykonawczy. Regulatory tego typu nie potrzebują dodatkowej energii zasilającej, lecz pobierają ją z procesu regulowanego za pośrednictwem układu pomiarowego. Regulatory te wykonuje się zarówno jako...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /09.08.2007 Znaków /6 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalazcy z dziedziny elektroniki i elektrotechniki

  WYNALAZCY Z DZIEDZINY ELEKTROTECHNIKI AMPRE ANDR MARIE (1775–1836), franc. fizyk i matematyk; 1809–24 prof. cole Polytechnique w Paryżu, od 1824 — cole Normale tamże; twórca podstaw współcz. elektrodynamiki; 1820 odkrył wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektr.; sformułował tzw. regułę pływaka (reguła A.) oraz hipotezę o istocie magnetyzmu. EDISON THOMAS ALVA (1847–1931), wynalazca amer.; samouk, twórca wynalazków z wielu dziedzin (ponad 1000 patentów); od 1927 czł. Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie; udoskonalił telefon Bella, stosując cewkę indukcyjną i mikrofon węglowy; 1877 wynalazł fonograf, 1879 — żarówkę elektr.; 1881–82 zbudował w Nowym Jorku pierwszą w świecie elektrownię do publ. użytku, 1883 odkrył emisję termoelektronową; 1891–1900 pracował nad udoskonaleniem magnet. metody wzbogacania...

  Ocena /

  Autor /assurfago Dodano /30.07.2007 Znaków /9 232

  praca w formacie txt

Do góry