awatar

Profil użytkownika Assogygazycag

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

102 prac, w tym:

 • 102tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /102 prac/

 • Ocena brak

  Recenzja

  Recenzja Artykuł pod tytułem „Jak zachęcać dzieci do czytania” Stefanii M. Stysiak, pracownicy przedszkola Nr 351 w Warszawie. Wydany w miesięczniku pod tytułem „Edukacja i dialog” w kwietniu 2004r. Moim zdaniem autorka w swoim artykule prezentuje bardzo skuteczne metody zachęcania dzieci do czytania książek. W przedszkolu dzieci zdobywają pierwszą wiedzę o książkach, uczą się z nich korzystać itp. Jest to bardzo ważne dla ich dalszego obcowania z literaturą. Autorka prezentuje dwie bardzo ciekawe metody zachęcania dzieci do czytania. Jako pierwszą metode Stefania M.Stasiak proponuje spotkania dzieci i ich rodziców z pisarzami. Autorka artykułu opisuje kilka takich spotkań, które odbyły się w jej przedszkolu. Widać, że dzięki tym spotkaniom dzieciom łatwiej zrobić ten pierwszy krok do nowego dla nich świata książki, pisania i...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /10.12.2007 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michałowska Średniowiecze - Bogurodzica

  BOGURODZICA Nie znamy pierwotnego, oryginalnego tekstu Bogurodzicy i nie wiemy, jak brzmiał on w momencie swych literackich narodzin. Nie umiemy określić czasu i miejsca powstania pieśni, ani, tym bardziej, wskazać twórcy jej słów i melodii. Domyślamy się, że żyjący (jak długo?) w ustnym przekazie utwór, zgodnie z prawidłami poezji oralnej, ulegał zmianom i przekształceniom, zanim jego dwie, różniące się między sobą wersje zostały utrwalone w piśmie na początku XV wieku. Pierwszy ze wspomnianych przekazów (zwany kcyńskim) obejmuje dwie początkowe zwrotki wraz z nutami. Został on sporządzony anonimową ręką na tylnej wyklejce oprawy kodeksu, zawierającego autograf łacińskich kazań niedzielnych Macieja z Grochowa, będącego ówcześnie wikariuszem w Kcyni, w pobliżu Gniezna. Maciej z Grochowa zakończył swą pracę - jak sam informuje - w...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /03.12.2007 Znaków /3 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język i styl felietonów sportowych na przykładzie felietonów Rafała Steca i Pawła Zarzecznego

  Spis treści: I. Wstęp II. Felieton jako gatunek a felietonistyka sportowa III. Język i styl felietonów Rafała Steca IV. Język i styl felietonów Pawła Zarzecznego V. Zakończenie I. Wstęp Sport jest obok polityki, gospodarki czy kultury jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego, którą zajmuje się szeroko pojęte dziennikarstwo w każdej postaci. Nic dziwnego, skoro sport, zarówno amatorski jak i zawodowy, pasjonuje ludzkość od wieków, wzbudzając ogromne emocje. Dlatego też rozwojowi sportu towarzyszył również rozwój mediów zajmujących się tą tematyką. W toku ewolucji wyodrębniła się wyspecjalizowana gałąź dziennikarstwa sportowego, która wprawdzie nie wykształciła specyficznych gatunków prasowych, ale odcisnęła piętno na dziennikarstwie jako całości. Jeszcze w XVII i XVIII wieku sport był tematem nieobecnym w prasie...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /26.11.2007 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna z terroryzmem czy wojna naszych cywilizacji z cywilizacją Islamu.

  Aby rozważać temat ?międzycywilizacyjnego konfliktu? należy mieć na uwadze historię cywilizacji Islamu i cywilizacji Zachodniej. Czynnik historyczny w relacjach Islam ? Zachód powoduje bardzo wiele nieporozumień. Faktem jest, że w przeszłości kontakty obu kultur w znacznej mierze zdominowała agresja: przykładem ekspansja Islamu na tereny europejskie (od średniowiecza aż po nowożytność) czy wyprawy krzyżowe chrześcijan na Bliski Wschód. Wszystkie te wydarzenia rzutują na dzisiejsze stosunki między obiema cywilizacjami. Bagaż historyczny odgrywa dla obu stron istotną rolę. Europejczycy pamiętają przede wszystkim o ekspansjach takiego czy innego imperium islamskiego na ziemie europejskiego kontynentu. W retoryce ekstremistów islamskich natomiast często słychać nawoływania do zemsty na ?krzyżowcach? których wypędzili niegdyś z Bliskiego Wschodu. Dla...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /03.11.2007 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody perswazji w reklamie

  Trudno wyobrazić dziś sobie świat bez reklamy. Reklama jest nieodłącznym i nieodzownym elementem we współczesnej cywilizacji. Nie przez wszystkich lubianym ,ale koniecznym. Często wydaje się głupawa, irytuje. Akceptujemy jej obecność ,rozumiemy jej konieczność, ale drażni nas jej natrętność , gdyż reklama wciska się we wszystkie obszary otaczającej nas rzeczywistości . Czym więc jest reklama? Słownik języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka podaje ,że „Reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach ,wartościach, miejscach i możliwościach nabycia(chwalenie, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję i inne środki, np .: plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi” . Natomiast Psychologia społeczna encyklopedia Blackwella mówi, że „Reklamą nazywamy każdą płatną formę bezosobowego...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /25.10.2007 Znaków /2 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampania PR- Dzis antykoncepcja to bajka

  1.WSTĘP ZAŁOŻENIA KAMPANII PROMUJĄCEJ ?CZERWONEGO KAPTURKA? I SPÓŁKĘ Plan naszej kampanii obejmuje procesy związane z wypromowaniem i wprowadzeniem na rynek polski produktu firmowego ? prezerwatyw ?Czerwony kapturek? skierowanych przede wszystkim do grupy zwanej ?kidults? ? określanych jako dorosłych nie chcących dorosnąć. Kolejne elementy planu zawierają analizę działań, które podjęte zostaną w procesie tworzenia wizerunku nowej marki na rynku konsumenckim. Do projektu dołączona jest analiza SWOT oraz rys budżetu kampanii promocyjnej, a także elementy graficzne takie jak logo produktu oraz logo firmy producenta. 2. ANALIZA GŁÓWNEJ CZĘŚCI KAMPANII PR OPIS I PREZENTACJA PRODUKTU FIRMY Produkt będący przedmiotem prezentowanej kampanii to nowoczesne i jedyne w swoim rodzaju prezerwatywy będące wynikiem intrygującego połączenia nieograniczonej...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /09.10.2007 Znaków /3 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja międzynarodowa polski w dwudziestoleciu międzywojennym

  Układ sił w Europie. Należąc do państw, które swe odrodzenie zawdzięczały triumfowi Ententy w I wojnie światowej, Polska była uzależniona w dużej mierze od siły zwycięskiej koalicji, poza którą znaleźli się obydwaj sąsiedzi zagrażający suwerenności II Rzeczypospolitej – Niemcy i ZSRR. Tymczasem na sytuację europejską po I wojnie światowej zasadniczy wpływ miały rozbieżności między Wielką Brytanią i Francją oraz współpraca ZSRR i Niemiec – państw, które wyszły z wojny pokonane, okrojone terytorialnie i zmierzały do rewizji systemu wersalskiego. Etapami tej polityki były traktat z Rapallo w 1922 r. i umowa berlińska z 1926 r. Polska między Niemcami i ZSRR. Dla stosunku bolszewickiej Rosji do odrodzonej Polski charakterystyczne były słowa Lenina, który twierdził, iż „potworny pokój wersalski” utrzymuje się tylko dlatego, że...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /30.09.2007 Znaków /12 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia w obrębie dydaktyki

  Pedagogika- to nauka o umiejętności porozumiewania się między nauczycielem a wychowankiem, uczniem. Pedagogika bada zjawiska wychowawcze, w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych. PEDAGOGIKA- nauka o wychowaniu- transmisja kulturowa SZKOŁA TRADYCYJNA – FORMALIZM: a/ budowa lekcji, b/ programy nauczania: -program damy z góry, ocena cyfrowa, - kształcenie silnych moralnie charakterów, - podstawowa forma wychowania to posłuszeństwo, -nauczanie wychowujące Silna rola nauczyciela – centrum uwagi. Jan Fryderyk Herbart W Oldenburgu. Stworzył pedagogikę naukową, ponieważ pierwszy oderwał pedagogikę od psychologii. Usystematyzował ją i oparł na dwóch naukach pomocniczych . Etyka zdaniem Herberta wyznacza i uzasadnia cele wychowania. Psychologia zaś środki wiodące ku temu celowi. Herbartowski...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /30.09.2007 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media masowe a problemy socjalizacji

  Media masowe a problemy socjalizacji. Socjalizacja jest bardzo ważnym procesem społecznym w życiu każdego człowieka. Jest to szeroko pojęte nabywanie przez jednostkę systemu wartości, wiedzy, norm, biegłości językowej, umiejętności społecznych, społecznej wrażliwości a także zachowań obowiązujących w danym społeczeństwie. To właśnie dzięki niej i stałym kontaktom ze społeczeństwem człowiek staje się zdolny do życia i skutecznego funkcjonowania pośród innych ludzi. Socjalizacja przystosowuje człowieka do życia w społeczeństwie i pozwala na przekazywanie treści, wzorców, elementów kultury szeroko pojętej a także innych elementów, które w życiu człowieka będą wielce istotne. Dopiero socjalizacja stawia człowieka między drugim człowiekiem. Sprawia, że człowiek zaczyna poznawać swoją tożsamość i wie jakimi ścieżkami...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /12.09.2007 Znaków /16 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt lekcji

  Scenariusz zajęć Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia Charakterystyka grupy uczniów Klasa 3c. Liczba uczniów: 24 Temat jednostki metodycznej Nauka ataku z forhendu- ścięcia piłki- top spin Cele operacyjne ogólne: 1. Poruszanie się przy stole -przy odbiorze zagrywki - w czasie wymiany piłek 2. Nauka ataku z forhendu Cele operacyjne szczegółowe: 1. Odbicie piłki - z lewej z dolną rotacją - z prawej z dolną rotacją 2. Atak z forhendu - atak przez ścięcie piłki - atak top spin Ogniwa zajęć: 1. Część organizacyjna 2. Podanie treści nowego tematu i rozgrzewka 3. Doskonalenie 4. Nauka ataku z forhendu 5. Podsumowanie zajęć Treści zajęć: 1. Zbiórka 2. Powitanie klasy 3. Sprawdzenie obecności 4. Powitanie 1. Ścięcie piłki 2. Top SpinOpis...

  Ocena /

  Autor /Assogygazycag Dodano /11.09.2007 Znaków /2 659

  praca w formacie txt

Do góry