awatar

Profil użytkownika Arnold

Data rejestracji24 lipca 2011 Ostatnio online25 lipca 2011, 3:18

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie globalizacji i jej wpływ na stosunki

  Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 na Wall Street. Obecnie struktura ekonomiczna świata jest jeszcze...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i priorytety polityki zagranicznej III RP

  Cele i zasady polskiej polityki zagranicznej; działalność polski na rzecz integracji z krajami Europy zach. Zmianom ustrojowym w Polsce od 1989 towarzyszyła reorientacja jej polityki zagr., której gł. realizatorem był K. Skubiszewski, min. spraw zagr. 1989-93.

  Zachodnia polityka zagraniczna Nowa wizja...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /6 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Polityka zagraniczna PRL

  Po II wojnie świat., na mocy układów jałtańskich ( jałtańska konferencja) Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, jako jedno z państw tworzących blok wsch. system wojsk.-polit. kontrolowany przez ZSRR; jej rząd i polityka zagr. były do 1956 całkowicie zależne od władz na Kremlu. Kosztem...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

  Położenie geopolityczne Polski w środku Europy sprawia, że charakter rozwoju wewnętrznego państwa, jego sojusze zewnętrzne i cała polityka zagraniczna były i będą istotnym elementem układów ogólnoeuropejskich. Leżąc na linii ekspansywnych zmagań Rosji i Niemiec była poddawana wielorakim...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory i konflikty w A. Łacińskiej

  Konflikt w Salwadorze i Gwatemali- to konflikt społeczny między dyktatorskimi rządami a masami ludowymi. W Salwadorze powstał sojusz oligarchii i wojska, rządzacy krajem przez wiele dziesiątków lat. Postępująca w szybkim tempie koncentracja ziemi w rękach oligarchii pociągnęła za sobą rugowanie gruntów...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /4 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  S. Zjednoczone a A. Łacińska

  Największe znaczenie miała rewolucja kubańska. Kuba była uzależniona od USA. Poprawka Platta narzucona Kubie ograniczyła jej suwerenność prawno-międzynarodową i polityczną. Traktat kubańsko-amerykański zobowiązał wyspę do włączenia do swej konstytucji zapisu:” Rząd Kuby udziela S.Z. prawa...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka geopolityczna Ameryki Łacińskiej

  Charakterystyka geopolityczna regionu

  Ameryka Łacińska posiada takie wyznaczniki regionu jak: więź: geograficzna i historyczna; wspólnota etniczna i językowa; kulturowo-cywilizacyjna; wysoki poziom instytucjonalizacji stosunków; świadomość i poczucie tożsamości regionalnej; cechy ekonomiczne i...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /7 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracyjne Afryki i ich efekty

  W Afryce można było spotkać idee panafrykanizmu propagującego geograficzną, ekonomiczną i kulturową wspólnotę Afryki. Panafrykanizm nie był kierunkiem ideowo jednolitym. W kwietniu 1958 roku odbyła się Akrze I konferencja 7 niepodległych państw Afryki, w której wzięły udział: Etiopia, Liberia...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy cywilizacyjne w Afryce

  Największe problemy Afryka to przede wszystkim głód, susza, brak kadry nauczycielskiej, bo ponad 90% ludności Afryki nie umie czytać ani pisać. Poza tym występuje tam brak stabilizacji władzy państwowej. Do dnia dzisiejszego występują tam zamieszki związane ze zdobyciem miejsc w parlamencie.

  Do tego...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja ekonomiczna na kontynencie afrykańskim

  Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanym i ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Bardzo złożona jest sytuacja gospodarcza Afryki. Na kontynencie działa Afrykańska Komisja Gospodarcza ONZ (ECA). To ona patronowała powstaniu związków gospodarczych między państwami subregionów Afryki:...

  Ocena /

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry