awatar

Profil użytkownika armani

Data rejestracji24 lutego 2014 Ostatnio online4 marca 2014, 15:21

Statystyki

135 prac, w tym:

 • 135tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /135 prac/

 • Ocena brak

  Rana

  {yulmis, wound); przerwanie ciągłości tkanek pod wpływem urazu. Składniki: brzegi, ściany i dno. Rodzaje: 1) otarcie naskórka; 2) r. powierzchowna; 3} r. głęboka; jej szczególnym rodzajem jest r. powikłana, drążąca do jam ciała i(lub) narządów wewnętrznych lub uszkadzająca pnie nerwowe i naczynia...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reanimacja

  (reanimatio, resuscitation); ożywianie; zespół czynności podejmowanych w stanie śmierci klinicznej mających na celu zahamowanie procesu umierania oraz zastąpienie', a następnie przywrócenie funkcji wszystkich tkanek i narządów. R. może być chory w każdym wieku, u którego zatrzymanie oddychania i...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renoscyntygrafia

  renal scintigraphy); scyntygrafia układu moczowego, służąca do oceny morfologii i funkcji nerek, a także ukrwienia nerek i stanu dróg moczowych. Wykonuje się po podaniu różnych —»■ radiofarma-ceutyków, o różnym mechanizmie gromadzenia i czasie przebywania w nerkach. Zazwyczaj stosowane są...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resuscytacja

  (■resuscitatio, resuscitation); postępowanie podejmowane w stanie śmierci klinicznej w celu zastąpienia nieobecnych funkcji 'narządów' warunkujących życie biologiczne, tj. oddychania i krążenia krwi, oraz przywrócenia tych funkcji i czynności, jednak bez powrotu pełnej sprawności mózgu (wyrażanej...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  psychotherapy); lecznicze oddziaływanie —► psychoterapeuty na pacjenta. Oddziaływanie ma charakter psychologiczny, ponieważ drogą perswazji i sugestii wpływa na stan psychiczny pacjenta i jego zachowanie, a dla osiągnięcia efektu psychoterapeutycznego stosuje się środki psychologiczne, takie jak: słowo...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie nerki

  (iransplantatio renis, renal transplanta-tion); transplantacja nerki; jedna z metod leczenia nerkozastępczego. Wskazaniem do p.n. jest schyłkowa niewydolność nerek, gdy wielkość GFR <15 ml/min na 1,73 m2 pow. ciała. Przeciwwskazaniami bezwzględnymi są: choroby układu ser-cowo-naczyniowego, aktywne...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie serca

  (transplantatio cordis, cardiac transplanta-tion); metoda leczenia chorych z ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniem mięśnia sercowego, u których żadna z tradycyjnych metod leczenia zachowawczego i chirurgicznego nie może dać poprawy. Pierwsze pomyślne p.s. zostało dokonane w 1 967 r. przez Christiana...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie szpiku

  (transplantatio medullae ossium, bone narrow transplantation); transplantacja s.; kompleksowe postępowanie lecznicze stosowane przede wszystkim u chorych na: —> niedokrwistość aplastyczną, —► białaczki, —> chłoniaki i wrodzone defekty enzymatyczne i immunologiczne. P.s. polega na przetoczeniu szpiku...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie wątroby

  (transplantatio hepatis, liver transplantation); metoda leczenia ciężkich, nieodwracalnych chorób wątroby, których leczenie zachowawcze nie może dać poprawy. Do p.w. kwalifikuje się chorych, którym przeszczep może zapewnić długoterminowe przeżycie. P.w. polega na wszczepieniu biorcy wątroby pochodzącej...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetoka

  (fistula, stornia, stomy); stornia; kanał między narządami, między narządem a powierzchnią skóry (lub błony śluzowej) albo między naczyniami. P. może być wrodzona (np. p. tętniczo-żyłna) lub nabyta. P. nabyta może być wytwarzana sztucznie (operacyjnie, np. p. między jelitem krętym i okrężnicą)...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry