awatar

Profil użytkownika armani

Data rejestracji24 lutego 2014 Ostatnio online4 marca 2014, 15:21

Statystyki

135 prac, w tym:

 • 135tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /135 prac/

 • Ocena brak

  Ropa

  (pus); gęsty, śmietanowaty płyn, który tworzy się z żywych i obumartych bakterii, białych krwinek krwi i martwiczych tkanek w procesie —» zapalenia. Zwykle ma barwę żółtą lub żółtozieloną. Przy zakażeniu bakteriami gnilnymi może być cuchnąca. Pobranie jej jako materiału do badania...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropień mózgu

  (abscsssus cerebri, cerebral abscess); ogniskowe ropne zapalenie mózgu, z następową martwicą tkanki i wytworzeniem torebki ropnia. R.m. powstaje wskutek infekcji bakteryjnej (paciorkowce, pneu-mokoki, gronkowce), rzadziej grzybiczej łub pierwotniaczej. Zakażenie układu nerwowego występuje na drodze...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropień okołoodbytniczy

  iabscessus perirectalis, perirectal abscess); ropień powstaje zazwyczaj w wyniku zakażenia wnikającego od strony zatoki odbytniczej do przestrzeni okołoodbyt-niczej. Rzadziej jest skutkiem zakażenia skóry, hemoroidów lub urazu. R.o. dzielą się na ropnie okołoodbytówe, kulszowo--odbytnicze, pozaodbytnicze...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozedma płuc

  lempnysema pulmonum, pułmonary em-physema); wg definicji WHO jest to nadmierne rozdęcie struktur położonych obwodowo od oskrzelika końcowego (pęcherzyki płucne oraz oplatające je naczynia włosowate) wraz z destrukcją ścian tych struktur. R.p. najczęściej dotyczy całych płuc, ale może wstępować na...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmiękanie mózgu

  (.encephalomalacia); zawał mózgu; rodzaj udaru mózgu. R.m. powstaje wskutek niedokrwienia (udar mózgu niedokrwienny) na podłożu zakrzepowo-za-torowym (—* zakrzep tętnicy mózgu, —+ zator tętnicy mózgu) lub zaburzeń hemodynamicznych w krążeniu ogólnym. Czynniki usposabiające to —> miażdżyca, —»•...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzucawka

  ‘ rzucawka (ecLuiipsia); stan przedrzucawkowy (—> preeklampsja) połączony z napadem drgawek toniczno-kłonicznych oraz utratą przytomności. Jeżeli drgawki powtarzają się w bardzo krótkich odstępach czasu albo nie ma przerw między nimi, to jest to stan rzucawkowy. Zależnie od okresu, w którym wy/stępuje...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzesistkowic

  hi 'chomoniasis); choroba przenoszona drogą płciową, wywołana przez pierwotniaka, rzęsistka pochwowego (Tricho-monas uaginalis). Rzęśistek ma kształt owalny, 4 witki oraz bionę falującą; żywe łatwo jest wykryć w wydzielinie z dodatkiem soli fizjologicznej w zwykłym mikroskopie świetlnym. U kobiet...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeżączka

  (gonorrhoea, gonorrhea); choroba zakaźna przenoszona drogą płciową; okres wylęgania 3 — 5 dni, nie pozostawia odporności, przebieg ostry lub przewlekły, częstsza u mężczyzn niż u kobiet (3:1), u których ma przebieg skąpoobjawowy lub utajony. Rz. powodują —» dwoinki rzeżączki, szczególnie inwazyjne w...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rydlówna Anna

  (1884-1969) jedna z pierwszych polskich pielęgniarek dyplomowanych, zasłużona nauczycielka i dyrektorka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek. Była córką profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz siostrą poety Lucjana Rydla. Uzyskała staranne wykształcenie domowe z biegłą znajomością...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rybia łuska

  (■ichthyosis); choroba z grupy —> genoder-matoz polegającą na uogólnionym nadmiernym rogowaceniu naskórka z tworzeniem się —*• łusek przypominających łuski lyby, stąd nazwa. W zależności od wielkości i grubości łusek wyróżnia się r.ł.: 1) zwykłą, łuski otrębiaste; 2) lśniącą, łuski w...

  Ocena /

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /973

  praca w formacie txt

Do góry