awatar

Profil użytkownika apwfans

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Płyty produkowane technologią POSTFORMING

  Płyty typu Postforming są wynikiem nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni płyt wiórowych o różnie ukształtowanych profilach i promieniach krawędzi. Do postformowania płyt wiórowych używamy laminatów produkowanych przez najlepsze wytwórnie europejskie. W efekcie końcowym oferujemy wyroby typu Postforming (blaty robocze, wstęgi drzwiowe, parapety wewnętrzne). Te piękne i wyjątkowo trwałe materiały są idealnym produktem do wszystkich wnętrz, wnosząc do naszych mieszkań włoski temperament, francuską ekstrawagancję, czy szwedzką i niemiecką naturalność, a ich konserwacja nie sprawia żadnych trudności. Wyrób odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez normy europejskie oraz polskie (atest: Państwowego Zakładu Higieny - na kontakt z żywnością, Instytutu Technologii Drewna - odporność na ścieranie). Produkt jest dostępny w...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /16.12.2007 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy zasilania silników

  Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym Wiadomości ogólne Układem zasilania silnika nazywamy zespół powiązanych ze soty elementów, który dostarcza do cylindrów mieszaninę paliwowo-pn wietrzną (tzw. mieszankę), w ilości i o składzie odpowiadającyi U bieżącemu zapotrzebowaniu silnika. W skład takiego układu (ry*, 10.1) wchodzą: zbiornik paliwa 1, przewody paliwowe 2 i 3, pompii Oglądająca 5 gaźnik (lub układ wtryskowy), gaźnik 6, filtr powietrza, 1......k szmerów ssania (nie zawsze), przewód lub kolektor dolotowy. W przypadku zasilania gaźnikowego paliwo ze zbiornika płynie i wodami do komory pływakowej gaźnika. Gdy zbiornik jest usytu-iny nisko, paliwo przetłacza pompa, natomiast w przypadku gdy lilornik znajduje się powyżej gaźnika, paliwo spływa doń opadowo. W komorze pływakowej poziom paliwa jest stały, nieco poniżej lotu...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /27.11.2007 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia budowy maszyn

  Technologia budowy maszyn to dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn, mechanizmów, instalacji przemysłowych, urządzeń i konstrukcji oraz środkami realizowania tych technik. W węższym sensie chodzi tu o metody nadawania odpowiedniego kształtowania (obróbki) materiałów oraz zapewnianie produktom odpowiednich charakterystyk. Technologia zajmuje się także teorią oraz metodami projektowania i wytwarzania narzędzi i maszyn wytwórczych. Pojęcia podstawowe Proces produkcyjny Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowe?go wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. Proces produkcyjny obejmuje proces technologiczny oraz działania pomocnicze, jak transport, magazynowanie, transport...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /11.11.2007 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzamin fizyka

  1.Wektorowy opis ruchu krzywoliniowego (parametry ruchu: położenie, prędkość, przyspieszenie) Związki między wielkościami liniowymi i kątowym. ; ; ; ; W ruchu obrotowym wielkością analogiczną do przesunięcia jest przesunięcie kątowe φ. W ruchu obrotowym wielkością analogiczną chwilowej prędkości liniowej v jest chwilowa prędkość kątowa ω. Podobnie jak chwilowe przyspieszenie liniowe a zostało zdefiniowane chwilowe przyspieszenie kątowe α. Związki pomiędzy wielkościami liniowymi i kątowymi: 2. Zasady dynamiki w układach inercjalnych i nieinercjalnych. Siły bezwładności. Inercjalny układ odniesienia – jeśli na ciało nie działają żadne siły, to istnieje układ odniesienia, w którym to ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym ( I zasada Newtona). Taki układ nazywamy układem inercjalnym, przy...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /08.11.2007 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczyszczanie gazów spalinowych

  Metody oczyszczania gazów (nie tylko spalinowych): 1. Absorpcyjne 2. Adsorpcyjne 3. Spalanie (dopalanie) 4. Katalityczne Podstawowe pojęcia: absorpcja – proces pochłaniania gazu przez absorbent (ciecz rzadziej ciało stałe) zachodzący w całej jego objętości absorbat – składnik gazowy, który usuwany jest w drodze absorpcji absorber – aparat do przeprowadzenia procesu absorpcji adsorpcja – proces wiązania składnika (tzw. adsorbatu) z płynu (mieszaniny gazowej lub ciekłej) na powierzchni porowatego ciała stałego (adsorbenta) adsorber – aparat do prowadzenia procesu adsorpcji Cząsteczki absorbatu lub adsorbatu mogą być wiązane siłami przyciągania międzycząsteczkowego natury fizycznej (sorpcja fizyczna) lub oddziaływaniami natury chemicznej (chemisorpcja) ABSORPCYJNE metody oczyszczania gazów Absorbery są podobne konstrukcyjnie...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /26.09.2007 Znaków /3 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termostat

  ZST w Rzeszowie Ćwiczenie nr.3 Temat: Badanie termostatu Wykonali: Marcin Szczepanik Łukasz Demczur Sebastian Żurek Data:03.01.2007 Ocena: Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest badanie termostatu Przyrządy i narzędzia: -urządzenie do kontroli termostatu - czujnik zegarowy - termostat od samochodu Termostat - jest elementem układu chłodzenia, który w zależności od temperatury cieczy silnika kieruje przepływem cieczy chłodzącej Na rys. jest przedstawiony termostat. Elementem regulacyjnym termostatu jest szczelny mieszek, wykonany z blachy, wypełniony substancja o niskiej temperaturze wrzenia i dużej rozszerzalności cieplnej. Wypełniaczem może być ciecz, np. mieszanina alkoholu etylowego i wody lub ciało stałe, np. wosk. Elementy układu chłodzenia obiegowego: a) chłodnica: zbiornik górny z korkiem wlewowym...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /25.09.2007 Znaków /4 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ transportu na środowisko

  Od wieków ludzkość przemieszczała się z miejsca na miejsce i prowadziła wymianę handlową. Przez stulecia odbywało się to w sposób prymitywny. Podróżowano pieszo lub konno. Towary przewożono również głównie za pomocą zwierząt jucznych. Szybki rozwój nowoczesnego transportu nastąpił dopiero w XX wieku. Stopniowo wyodrębniły się jego główne rodzaje: drogowy, kolejowy, morski, śródlądowy, lotniczy, a także specjalny (rurociągowy). Ludzie budowali nowe autostrady, linie kolejowe, wielkie porty i lotniska, nie zdając sobie sprawy, jak wielkie szkody wyrządzają dla środowiska. Dostrzeżono to dopiero w ostatnich latach, kiedy zmiany dokonane przez człowieka na trwałe zapisały się już w krajobrazie. Zanieczyszczenie ze źródeł transportowych głównie składa się z emisji gazów z systemów wydechowych samochodów...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /05.09.2007 Znaków /26 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrabiarki sterowane numerycznie

  Obrabiarka może być sterowana ręcznie, półautomatycznie i automatycznie. Przy sterowaniu automatycznym wszystkie czynności gł. i pomocnicze związane z obróbką, włącznie z zamocowaniem i zdejmowaniem przedmiotu obrabianego, są wykonywane samoczynnie (bez udziału człowieka) i cyklicznie. Obrabiarka półautomatyczna lub automatyczna może być sterowana programowo sekwencyjnie lub numerycznie (cyfrowo). Przy sterowaniu sekwencyjnym, oprócz wprowadzenia programu do obrabiarki, jest konieczne nastawienie tzw. zderzaków ograniczających krańcowe położenie narzędzi względem obrabianego przedmiotu; przy sterowaniu numerycznym wszystkie dane dotyczące czynności wykonywanych przez obrabiarkę są zawarte w programie zapisanym na taśmie magnetycznej (dawniej dziurkowanej). Obrabiarka skrawająca wielooperacyjna, sterowana numerycznie, z automatyczną zmianą...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /04.09.2007 Znaków /7 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie pługów do pracy (regulacja siłowa pozycyjna i kopiująca)

  1.Czynności przy agregatowaniu pługów zawieszanych z ciągnikiem i wykonanie koniecznych ustawień: - połączenie pluga z TUZ (trojpunktowy układ zawieszenia) dwa cięgna done i łącznik górny - poziomowanie poprzeczne przez wieszak prawy i poziomowanie podłuzne przez łącznik górny - ustalenie głębokości roboczej za pomocą koła kopiującego - ustawienie oporów pługa względem osi ciągnika 2. regulacja kopiujaca- zastosowanie kola kopiujacego zamocowanego do ramy pługa. koło to przekazuje zmiany polozenia na ramę a ta na korpusy sztywno z nią połączone. Ustawienie glębokosci orki zalezy od ustawienia koła kpiującego względem korpusów płużnych (im bliżej ramy tym płytsza orka) Zmiana wysokości koła kopiująego nastepuje za pomocą wrzeciona nastawczego przymocowanego do ramy. regulacja siłowa- automatyczna, dzeki podnośnikowi...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /24.08.2007 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytrzymałość łączy sprawnym w niskich temperaturach

  WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY SPAWANYCH W NISKICH TEMPERATURACH Obniżona temperatura eksploatacji konstrukcji sprzyja kruchości stali, powodując zmianę w sposobie pękania od plastycznego do kruchego. Zmiana w sposobie pękania występuje w pewnym przedziale temperatury. Przyjmując określony poziom udarności można wyznaczyć dla różnych rodzajów stali temperaturę przejścia w stan kruchy Niska temperatura ma szczególnie duże znaczenie przy budowie zbiorników na ciekłe i sprężone gazy. Szybki rozwój budowy i eksploatacji urządzeń pracujących w niskich temperaturach jest również wynikiem wzrostu wykorzystania zjawisk kriogenicznych do celów codziennej techniki. Podstawowym problemem przy budowie wszelkiego rodzaju konstrukcji i urządzeń pracujących w obniżonych temperaturach jest dobór właściwego materiału. Stal zwykła, jako podstawowy materiał...

  Ocena /

  Autor /apwfans Dodano /23.07.2007 Znaków /5 311

  praca w formacie txt

Do góry