awatar

Profil użytkownika apocalipto

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

98 prac, w tym:

 • 98tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /98 prac/

 • Ocena brak

  Pierre-Guillaume-Frederic le Play

  PIERRE-GUILLAUME-FRDRIC LE PLAY (1806 - 1882) „demokracja w gminie, arystokracja w prowincji, monarchia w państwie” TRZY TYPY RODZINY: 1. Rodzinę patriarchalną, kierowaną przez najstarszego w rodzinie, przeradzającą się w zaczątek rodu; na terenie Europy jest ona w zaniku. 2. Rodzinę rodową, występującą jeszcze w krajach rolniczych Europy środkowej, mającą za podstawę życia i pracy rodzinne gospodarstwo rolne; rodzina taka, dzięki oszczędności i zachowaniu podstawowych wartości moralnych, może spełniać jak najbardziej korzystną rolę w organizacji życia społecznego i gospodarczego; ona to winna stać się podstawą życia społecznego i reformy społecznej. 3. Rodzinę niestałą, którą Le Play obserwuje we Francji; rodzina taka zmienia ciągle swoją siedzibę, brak jej zakorzenienia społecznego i oparcia we własności...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /01.12.2007 Znaków /4 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga z Historii myśli socjologicznej - większość materiału

  Funkcjonalizm: - istnieje wiele różnych wariantów funkcjonalizmu (nie da się sporządzi żadnego zestawu twiedzeń) - funkcjonalistyczna refleksja teoretyczna sytuuje się na różnych poziomach ogólności - funkcjonalizm i poglądy Parsonsa nie są identyczne - duże różnice między funkcjonalizmem socjologicznym a antropologicznym Założenia funkcjonalizmu: - holizm ujęcie życia jako całości, funkcjonalnej jedności, wzajemne związki instytucji ludzkich, nawiązuje do tradycji organicystycznej. Relatywizm polega na rozszerzeniu zakresu przedmiotu: 1. odnosi się także do mniejszych układów w ramach społeczeństwa 2.odnosi się do mniejszych kompleksów stosunków społecznych w ramach społeczeństwa (kultury, osobowości) - socjologizm metodologiczny zmierza do wyodrębnienia kategorii faktów społecznych i analizy zachowania jednostek podporządkowując ją...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /27.11.2007 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola emocji i procesów poznawczych w społecznym funkcjonowaniu jednostki

  Egzystencja współczesnego człowieka w nowoczesnym społeczeństwie bezsprzecznie jest czymś jakościowo różnym od bytowania gatunku homo u podstaw jego rozwoju. Żyjemy w miastach, w których gęstość zaludnienia przekracza nierzadko dziesiątki tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy, każdego dnia wielokrotnie kontaktujemy się z różnymi ludźmi wcielając przy tym różnorakie role. Bez względu na miejsce zamieszkania, koegzystencja z innymi jednostkami jest czymś nieuchronnym. Jednak z drugiej strony nie musimy już być tak bardzo zaabsorbowani troską o fizyczne przetrwanie organizmu np. ucieczkę przed prześladowcą czy mikro katastrofę lokalnego środowiska. Zmienił się przez to sposób patrzenia na świat: rzeczywistość nie jest już odczytywana wprost, surowo. Człowiek zaczął wykorzystywać swój rozbudowany aparat poznawczy, stał się...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /19.11.2007 Znaków /11 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy społeczne i dewiacja

  Grupy : Grupy inkluzywne - członkiem tego typu grupy może być każda osoba, nie są tutaj istotne żadne kryteria klasyfikacyjne. W rzeczywistości taki czysty model rzadko jest spotykany, można jednak mówić o grupach, które do takiego modelu się zbliżają i umożliwiają uczestnictwo bez konieczności zdobywania specjalnych kwalifikacji lub referencji. Grupy ekskluzywne(elitarne) ? do takiej grupy społecznej przynależeć mogą jednostki spełniające odpowiednie kryteria przynależności. Ekskluzywność grupy wzrasta wraz z trudnością zdobycia odpowiednich referencji. Często kryterium uwzględnianym przy rekrutacji nowych członków jest ich pochodzenie (np. kluby dla bogatych przedsiębiorców czy też prawników, charakterystyczne przede wszystkim dla społeczeństwa amerykańskiego ? przynależność do takiego klubu podnosi prestiż jej członków, staje się...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /26.10.2007 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania i projekty. Przykład jak zrobić badanie.

  Postawy studentów I i III roku Politechniki Radomskiej i Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu wobec planu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce Wstęp W związku z rosnącym, wg ocen Białego Domu, zagrożeniem USA atakami ze strony państw określanych jako zbójeckie, Prezydent George W. Bush nakazał Departamentowi Obrony w grudniu 2002 opracowanie planu globalnej obrony przeciwrakietowej. W 2004 zostały zakończone podstawowe prace nad projektem. System, nazywany w Polsce "tarczą antyrakietową" ma dawać Stanom Zjednoczonym możliwość wykrywania, przechwytywania i niszczenia rakiet balistycznych skierowanych w którykolwiek z 50 stanów i 50 państw sojuszniczych. System ma (oficjalnie) chronić przed rakietowym atakiem ze strony tzw. państw zbójeckich, takich jak: Iran, Korea Północna, Syria, ale też przed Chinami ludowymi, a także przed przypadkowym lub...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /24.10.2007 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrażenia i ich znaczenia

  WYRAŻENIA I ICH ZNACZENIA Różne dźwięki jak świergot ptaków , szum płynącej wody czy dźwięk budzika możemy usłyszeć. Lecz niektóre z nich , które istnieją wciąż w naszym życiu możemy dokładnie zinterpretować czyli ZROZUMIEĆ. Jednak jest to czasami trudne. Nie zawsze reakcje są zrozumieniem człowieka na dany odgłos. Łączą się one z naszymi myślami co powoduje określone ruchy, zdarzenia itp. Słowa i wyrażenia kierują nasz tok myślenia na daną sytuację lub przedmiot. Dwie osoby, które się ze sobą porozumiewają wypowiadając dane wyrażenie rozumieją je przez swoje myśli. Jednak rozumienie to jest różne np. Gdy wymawiamy słowo „ zamek’’ jedna osoba może mieć na myśli zamek ekspresowy a druga budowlę. Jeżeli zachodzi taka sytuacja że dwie osoby maja na myśli dwie różne rzeczy to wtedy można powiedzieć że –...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /15.10.2007 Znaków /3 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania rodziny

  Socjologia rodziny korzysta właściwie ze wszystkich metod, technik i procedur badawczych socjologii. Empiryczne badania nad rodziną są dosyć trudne. Poznawanie życia rodzinnego przy zastosowaniu metod pozwalających na sformułowanie ogólnych twierdzeń napotykają na większe trudności aniżeli badania prowadzone w wielu innych dziedzinach życia społecznego. Głownie źródła trudności stanowi intymny prywatny charakter stosunków rodzinnych które z trudem poddają się obserwacji zewnętrznej i stawiają opory wobec zastosowania metod ankiety i wywiadu niechęć przed ujawnianiem osobistych niekiedy nawet wstydliwych spraw związanych z życiem rodzinnym o których na ogół nie rozmawia się z ludźmi postronnymi. Metoda badań socjologicznych określają sposób planowania badań ich prowadzenie i opracowanie materiałów. Metody różnią się od technik...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /11.10.2007 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostep do internetu w gospodarstwach domowych.

  Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych 17% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu. Jest to prawie dokładnie połowa tych, które posiadają komputer. Struktura dostępu do internetu w gospodarstwach domowych jest bardzo podobna do struktury posiadania komputera w domu (szczegóły w tabeli 7.1). Dostęp do internetu mają przede wszystkim gospodarstwa małżeństw z dziećmi. Najczęściej dostęp do sieci mają gospodarstwa jednorodzinne z dwójką dzieci (29%). Nieco rzadziej internet jest wykorzystywany w domach rodzin z jednym dzieckiem (22,5%) lub z większą niż dwoje liczbą dzieci (21%). Wśród gospodarstwach wielorodzinnych internet jest dostępny w 17,5%. Bardzo rzadko dostęp do internetu występuje w gospodarstwach rodzin niepełnych (11,5%) i małżeństw nieposiadających dzieci (8,5%). Jeszcze gorzej jest w gospodarstwach nierodzinnych, z...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /10.10.2007 Znaków /10 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia (ściąga z I semestru)

  SOCJOLOGIA jest to nauka zajmująca się badaniem współżycia społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów, czynników powodujących ich powstawanie, rozwój i zanika, badaniem osobników ludzkich, ale tylko o tyle, o ile są przez to współżycie są zdeterminowani (uwarunkowani). Przedmiot zainteresowania socjologii: -zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi; -struktury tych zbiorowości; -zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; -siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; -zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach. Twórcy socjologii: August Comte (1798-1857)., Herbert Spencer (1820-1903), Karol Marks (1818-1883), Emil Durkheim (1858-1917),Max Weber (1864-1920)., Georg Simmel (1858-1918). Socjologia a inne nauki: Socjologia ma...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /05.10.2007 Znaków /19 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja nauk - metodologia nauk

  Najbardziej ogólny podział Nauki formalne Nauki empiryczne (dedukcyjne, aprioryczne) (indukcyjne) różnice: pod względem przedmiotu: obiekty matematyczne, nazwy, zdania, świat rzeczywisty, materialny relacje itd. Pod względem stosowanych metod: Opierają się na rozumowaniu i intuicji; opierają się na doświadczeniu we metoda uzasadniania-jedynie dedukcyjna współdziałaniu z rozumem; metoda indukcyjna (także hipotetyczno-dedukcyjna i idealizacyjna) centralną role pełnią: twierdzenia-dowodzone na drodze dedukcyjnej; gdy udowodnione-są prawdziwe w sensie definicji kohercyjnej (nie ma mowy o przybliżonej prawdziwości);dotyczą własności obiektów matematycznych i logicznych; prawa-uzasadniane na drodze doświadczalnej; dotyczą relacji między zjawiskami rzeczywistego świata; prawdziwe w sensie klasycznej...

  Ocena /

  Autor /apocalipto Dodano /30.09.2007 Znaków /5 516

  praca w formacie txt

Do góry