awatar

Profil użytkownika Anydayded

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

79 prac, w tym:

 • 79tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /79 prac/

 • Ocena brak

  Św. Antoni

  Św. Antoni – Około roku 270 człowiek wszedł do kościoła w Egipcie usłyszał werset ewangelii Mateusz: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj to, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”. Słowa te wstrząsnęły nim głęboko. Rozdał cały swój majątek a siostrę umieścił w domu, w którym żyły bogobojne dziewice. Sam mieszkał w pobliżu żył z pracy własnych rąk, czytał Pismo Święte i modlił się bez przerwy. Ograniczał systematycznie ilość spożywanych pokarmów. Pewnego dnia opuścił swą lepiankę i zamknął się w skalnym grobie oddalonym od siedzib ludzkich, do którego przyjaciele dostarczali mu od czasu do czasu jedzenie. W 35 roku swojego życia postanowił zmienić miejsce pobytu i przeniósł się jeszcze bardziej w głąb pustyni do starego fortu z zapasem chleba na sześć miesięcy. W forcie żył 20 lat...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /27.12.2007 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

  Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem. Święta Rodzina jest rodziną idealną i najdoskonalsza ze wszystkich, jakie istniały. Jest ona doskonałym wzorem dla wszystkich rodzin. Jak powiedział papież Paweł VI: „ Związek Józefa i Maryi jest szczytem z którego rozlewa się świętość po całej ziemi” . Jest rodziną niezwykłą, ponieważ nosi na sobie pieczęć dziewiczego poczęcia Jezusa, który przychodzi na świat za sprawą Ducha Świętego . Pomimo swojej niezwykłości Święta Rodzina prowadziła w Nazarecie całkiem zwyczajne życie . Wcielenie Syna Bożego, jakie dokonało się w Świętej Rodzinie jest faktem historycznym. Jezus Chrystus przyszedł na świat w rodzinie Maryi i Józefa po to, aby dokonało się pojednanie całej ludzkości z Bogiem. Jedność Świętej Rodziny była miejscem szczególnej Bożej interwencji. Można mówić o...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /06.12.2007 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diabeł komercjalizuje potrzeby ludzi

  Ludzie absolutnie odporni na wykluczanie nie istnieją. Bywają ludzie bardzo świadomi swojej podsterowności pod wpływem lęku o wykluczenie i tacy łatwo rozpoznają sytuacje, w których dochodzi do manipulowania ich potrzebami. Bywają ludzie ulegający lękowi o wykluczenie tylko w obrębie zachowującym ich poczucie wolnego wyboru i samodzielnego dokonywania ocen. Np. wnuczek, który od razu się buntuje, gdy słyszy od dziadka: "Załóż kurtkę, bo ci zimno!", "Zjedz śniadanie, bo jesteś głodny!" - słyszy w tym niechęć interlekutora do udzielenia mu autonomii. Autonomii, która jest faktem w danym zakresie, bo to dziecko umie samodzielnie rozpoznawać, kiedy mu jest zimno, kiedy jest głodne. Tym samym naturalne jest, że poczuwa się do uświadomienia tego faktu dziwnie rozumującemu dziadkowi, iż do posiadania takich zdolności trzeba być dorosłym. Ten sam...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /01.12.2007 Znaków /34 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnota Nadziei w Świętej Rodzinie.

  Cnoty Nadziei i Miłości w Świętej Rodzinie Nadzieja jak pisze ks. Jan Berthier jest filarem, na którym opiera się gmach naszego zbawienia. Fundamentem tej budowli jest wiara, filarem nadzieja. Święta Rodzina również i pod tym względem jest naszym wzorem. Pan Jezus nie mógł w prawdzie spodziewać się tego, co już posiadał gdyż On już cieszył się udziałem w najwyższym dobru spodziewał się jednak chwały dla swojego ciała oraz wsławienia swego imienia na całej ziemi. Najświętsza Maryja Panna i Święty Józef tu na ziemi cieszyli się chwałą oglądania Pana Jezusa w jego ludzkiej naturze. Niewątpliwie ich serca rozbudzało pragnienie oglądania Boga twarzą w twarz w niebie. Pan Jezus obiecał im niebo gdyż kochał swoich rodziców i pragnął wszystkich ludzi doprowadzić do zbawienia, szczególnie pragnął nieba dla swoich ziemskich rodziców...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /02.11.2007 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica nawrócenia chrześcijańskiego na podstawie wybranych przykładów

  ,,Nawet Bóg Wszechmogący nie może nawrócić człowieka, jeśli sam człowiek tego nie zechce. Wszystko, co próbujemy osiągnąć poprzez naszą pracę, poprzez służbę ludziom, sprowadza się do pragnienia większego zbliżenia się do Boga. Jeśli stając z Nim twarzą w twarz, przyjmiemy Go całkowicie w nasze życie, wtedy ma miejsce nawrócenie. Ludzie mniemają, że nawrócenie jest nagłym procesem, ale tak nie jest. Nawet Bóg Wszechmogący nie może zmusić do tego człowieka. Nawet Jezus, choć był Bogiem, nie mógł nawracać ludzkich serc, jeżeli sami ludzie tego nie chcieli”. Słowa Matki Teresy z Kalkuty wskazują na tajemniczy charakter procesu nawrócenia, o którym decyduje sam człowiek. W niniejszej pracy pragnę przedstawić historie ludzi, którzy tego doświadczyli. Kardynał John Henry Newman był jednym z najwybitniejszych myślicieli...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /26.10.2007 Znaków /16 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz cykl DMA w mikrokomputerze 16-bitowym opartym na procesorze 8086/88

  Fazy cyklu rozkazu i mikrooperacje Załóżmy, że rozkazy omawianego procesora są dwuargumentowe, pobierają argument źródłowy i docelowy i umieszczają wynik w argumencie docelowym. Ogólnie cykl rozkazu można podzielić na następujące cztery fazy: 1) Faza pobrania rozkazu z pamięci (ang. fetch) 2) Faza pobrania adresu pośredniego z pamięci 3) Faza pobrania argumentów i wykonania 4) Faza przerwania Wśród nich faza pobrania adresu pośredniego z pamięci występuje tylko w rozkazach o trybie adresowania pośrednim pamięci, natomiast faza przerwania dotyczy skoku do podprogramu obsługi sytuacji wyjątkowych. Każda faza składa się z jednego lub kilku cykli maszynowych. Jest to ciąg stanów realizujący jednokrotny dostęp do magistrali (a przez nią do pamięci) w celu odczytu lub zapisu jednostki danych. Liczba cykli maszynowych jakie są wymagane zależy...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /19.10.2007 Znaków /9 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytmika i taniec

  TEMAT: Terapeutyczne znaczenie tańca i form muzyczno ruchowych. Według Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii: Psychoterapia tańcem jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Podstawowe elementy tańca ? rytm i ruch stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumienie z innymi ludźmi. Terapia tańcem nie opiera się na nauce zasad technicznych, kroków czy kombinacji, można natomiast odnaleźć własny rytm i uwolnić się od codziennych napięć. Terapia tańcem wywodzi się z tańca współczesnego, nawiązuje także do starych tańców szamańskich i plemiennych, do czasów, kiedy taniec był ważną częścią życia społecznego każdego człowieka, naturalnym sposobem wyrażania emocji. Techniki, które znalazły zastosowanie w pracy choeroterapeutów...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /16.10.2007 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacje o algorytmach

  Algorytmy * Algorytmy sortowania ( 8 pozycji ) Algorytmy sortowania, zarówno te proste jak i bardziej zaawansowane i wydajne, scalanie ciągów, ... * Algorytmy grafowe ( 14 pozycji ) W dziale m.in budowa minimalnego drzewa rozpinającego, przeszukiwanie grafu wszerz i wgłąb, wyszukiwanie najkrótszej ścieżki, cykl Eulera i inne * Algorytmy kombinatoryczne ( 1 pozycji ) W dziale opis algorytmów kombinatorycznych. * Algorytmy arytmetyczne ( 7 pozycji ) Znajdziesz tutaj m.in ciąg Fibonacciego, sito eratostenesa, algorytm Euklidesa, opis odwrotnej notacji polskiej, ... * Procedury numeryczne ( 16 pozycji ) Metody pozwalające rozwiązać układy równań liniowych, funkcje wyznaczjące miejsca zerowe funkcji nieliniowych, obliczanie wartości wielomianu interpolacyjnego, ... * Podstawy grafiki ( 20 pozycji ) Opisy szybkich algorytmów kreślenia odcinków...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /18.09.2007 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbole ewangelistów

  SYMBOLE EWANGELISTÓW W Apokalipsie św. Jana cztery istoty - anioł (człowiek), lew, byk i orzeł to czterej strażnicy Bożego tronu, a także symbole czterech ewangelistów. Cztery istoty mogą występować jako symbole ewangelistów lub pojawiać się samodzielnie, zastępując ich: człowiek (anioł) za św. Mateusza, lew za św. Marka, byk za św. Łukasza i orzeł za św. Jana. Przedstawienia symboli ewangelistów wywodzą się z opisu czterech strażników Bożego tronu w Apokalipsie: mają oni po sześć skrzydeł, mają skrzydła pokrte oczyma i każdy z nich bez ustanku wychwala Boga. Te cztery istoty odpowiadają cherubinom z wizji Ezechiela - w czterech postaciach (gr. tetramorph) zgromadzonym przy tronie. Prorok Ezechiel opisał ich podczas babilońskiej niewoli Żydów. Wygląd tych istot wzorowany jest na kosmicznych, babilońskich postaciach baśniowych, które...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /05.09.2007 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O wzajemnym miłosnym zjednoczeniu u Świętej Rodziny

  O wzajemnym miłosnym zjednoczeniu u Świętej Rodziny Zjednoczenie obojga małżonków w małżeństwie jest najdoskonalszą więzią międzyludzka, jaką Bóg uczynił i przewidział dla człowieka. Im to zjednoczenie jest lepsze, czystsze, szlachetniejsze tym jest trwalsze, przeciwnie im jest więcej w tych relacjach zła, zepsucia, tym taka więź jest słabsza, bardziej krucha pisze ks. Jan Berthier. Najdoskonalsza i najczystsza miłość małżonków zrealizowała się w Świętej Rodzinie. Miłość ich była doskonała, niebiańska, cały jej żar zdążał do zachowania dziewictwa. Miłość Świętego Józefa do Najświętszej Maryi Panny była jak pisze ks. Jan Berthier skierowana ku jej wewnętrznej piękności, czystości i nieskazitelności. Święty Józef kochając czystość w Maryi pragnął tę czystość, piękność i dziewiczość ustrzec i zachować. Sam z...

  Ocena /

  Autor /Anydayded Dodano /28.08.2007 Znaków /2 841

  praca w formacie txt

Do góry