awatar

Profil użytkownika antetkasasetka

Data rejestracji31 marca 2012 Ostatnio online4 kwietnia 2012, 9:38

Statystyki

75 prac, w tym:

 • 75tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /75 prac/

 • Ocena brak

  WIEK XX, tygodnik lit.-społ.

  WIEK XX, tygodnik lit.-społ., wyd. w Warszawie od kwietnia do listopada 1928 przez S. Zahorską pod red. S. Baczyńskiego. Pismo podejmowało problematykę różnych dziedzin sztuki i sprawy upowszechnienia kultury (publikacje o poezji proletariackiej i kulturze dla mas, liczne art. o życiu artyst. w ZSRR)...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa

  WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa, wyd. w Krakowie (w drukarni W.L. Anczyca i Spółki), t.1-9 1906-19, nakładem Gebethnera i Wolffa, pod red. B. Chlebowskiego, H. Gallego, S. Krzemińskiego. W jej opracowaniu uczestniczyli m. in. I. Chrzanowski, W. Hahn...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK, pierwszy ilustr. dziennik polit.-społ.-lit.

  WIEK, pierwszy ilustr. dziennik polit.-społ.-lit., wyd. w Warszawie 1873-1906; założyciel i red. F.H. Lewestam, 1875-1905 wydawca i red. K. Zalewski; od 1899 ukazywał się pt. „Wiek Ilustr.", a 1905, zawieszony przez władze carskie, dwukrotnie zmieniał tyt. na „Wiek-Kurier Nar." i „Nasze Życie". W1876...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA POWSZECHNA (WP), Państwowe Wydawnictwo „W.P."

  WIEDZA POWSZECHNA (WP), Państwowe Wydawnictwo „W.P.", wydawnictwo książek popularnonauk. z wszystkich dziedzin wiedzy, encyklopedii i leksykonów, poradników językowych, słowników obcojęzycznych i pomocy do nauki języków obcych. Powst. 1952 w Warszawie przez usamodzielnienie redakcji serii Wiedza...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i lit.

  WIEDZA, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i lit., wyd. w Wilnie 1906-10 pod red. T. Rechniewskiego. Pismo przeznaczone było dla robotników, powstało z inicjatywy PPS (po rozłamie prezentowało poglądy PPS-Lewicy) i przy jej pomocy finansowej. Wydawane w Wilnie z uwagi na ewentualne represje cenzury...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDINA WALERIA

  WIEDINA WALERIA, ur. 10 VIII 1926 w Czerkach, ukr. polonistka, krytyk i historyk literatury polskiej. Ukończyła wydział filolog. uniw. w Kijowie (1951); współpracownik Instytutu Literatury im. T. Szewczenki Ukr. AN. Autorka kilku monografii o literaturze pol. i pol.-ukr. stosunkach lit...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZORY RODZINNE, tygodnik ilustr. dla dzieci i młodzieży

  WIECZORY RODZINNE, tygodnik ilustr. dla dzieci i młodzieży, wyd. w Warszawie 1880-1914 pod red. L. Hauke (do 1908), W. Umińskiego (1909-12), A. Chlebowskiego (1913-14). Do zespołu red. i współpracowników pisma należeli m. in.: I. Baliński, A. Borkowska (red. 1889-92), Z. Bukowiecka, M. Chomętowska, W...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic

  WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic, L. Siemieńskiego popularny zarys historii Polski od czasów prehist. po upadek powstania listopadowego, powst. 1843—45, wyd. w Poznaniu 1845, dedykowany S. i F. Mielżyńskim. Przeznaczony dla „ludzi najmniej...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZORY FLORENCKIE, Causeries florentines, cztery franc. szkice hist.lit. J. Klaczki

  WIECZORY FLORENCKIE, Causeries florentines, cztery franc. szkice hist.lit. J. Klaczki, ogł. w paryskiej „Revue des deux mondes" 1880 i odb., przekł. pol. S. Tarnowskiego w „Przeglądzie Pol." 1880-81 i odb. Warszawa 1881. Treść szkiców, ujętych w formę dialogu gości wł. arystokratki w jej florenckiej...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZORKOWSKI BRONISŁAW

  WIECZORKOWSKI BRONISŁAW, ur. 9 VIII 1895 w Łodzi, poeta. Pochodzi z rodziny robotniczej. Uczył się w szkole elementarnej. Podczas I wojny świat, pracował w fabrykach Nadrenii, nast. był w armii Hallera we Francji. W 1921-64 stolarz w fabryce włókienniczej w Łodzi. Współpracował z wieloma pismami...

  Ocena /

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt

Do góry